Bjästaprästen får behålla sitt jobb

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Lennart Kempe får bara en erinran, den mildaste påföljden.
Foto: Jonas Forsberg

Prästen Lennert Kempe, som välkomnade en våldtäktsdömd 15-årig pojke till skolavslutningen, får en skriftlig erinran. 

Men han behåller sitt jobb. 

Ordföranden för domkapitlet i Härnösands stift hade gärna gett prästen en strängare påföljd. 

- Skadan för Svenska kyrkan har varit omfattande, säger Tuulikki Koivunen Bylund.

I fjol utsattes 14-åriga Linnea för mobbning och smutskastning på internet, sedan hon våldtagits av en 15-årig pojken på en skoltoalett. När hon anmälde övergreppet förlorade hon sina kompisar och vuxenvärlden vände henne ryggen. I stället hyllades pojken. Under skolavslutningskvällen våldtog han ytterligare en flicka. Pojken dömdes för båda våldtäkterna.

 Efter avslöjandet fick Bjästaskolans personal, rektorn och kommunen ta emot hundratals mejlhot. Flera av hoten polisanmäldes.

 I mars beslutade humanistiska nämnden i kommunen att den nu 16-årige pojken skulle omhändertas för fortsatt vård med stöd av LVU när han avtjänat straffet på fyra månaders sluten ungdomsvård.

 I en intervju i SVT:s Uppdrag granskning uttryckte prästen Lennart Kempe att det var starkt att se den "demonstration" som pojken gjorde genom att dela ut blommor till sina klasskamrater och lärare.15-åringen hade då besöksförbud gentemot Linnea som han dömts för att ha våldtagit.

"Allvarlig kritik"

 Domkapitlet i Härnösands stift har nu beslutat att ge prästen Lennart Kempe i Bjästa, Örnsköldsviks kommun, en skriftlig erinran. Det är den mildaste graden av disciplinär påföljd en präst kan få, och går att överklaga till Svenska kyrkans överklagandenämnd.

 I skälen för beslutet skriver domkapitlet:

 "Oaktat hur Lennart Kempe förklarar sina uttalanden och bakgrunden till dem så framstår de utan tvekan som naiva och oreflekterade. Hans uttalanden kan uppfattas ha ett ensidigt fokus på gärningsmannen och sakna medkänsla för brottsoffret."

 Domkapitlet fungerar som kyrkans interna domstol. I Härnösands stift är biskop Tuulikki Koivunen Bylund ordförande.

 – Det är mycket allvarlig kritik vi riktar mot Lennart Kempe. Han brast i sin yrkesroll i samband med skolavslutningen, sade hon vid en videosänd presskonferens till Kyrkokansliet i Uppsala.

"Omfattande skada"

 I domkapitlet sitter sju ledamöter. En av dem är domare, vilket motiveras av rättssäkerhetsskäl. I beslutet om Lennart Kempe reserverade sig domarledamoten Mats Törnered. Enligt honom har Lennart Kempe inte "i avsevärd mån" skadat det anseende en präst bör ha.

 Det håller inte biskop Tuulikki Koivunen Bylund med om. 

 – Det här har i avsevärd mån skadat det anseende en präst ska ha. Skadan för Svenska kyrkan har varit omfattande, säger hon.

 Hon skulle inte ha något emot att Kempe fick en hårdare disciplinär påföljd.

 – Om du frågar mig personligen skulle jag inte ha haft något emot det. Men enligt kyrkordningen finns det ingen möjlighet att ge ett strängare straff, då måste man ha gjort något riktigt brottsligt, säger hon.

 Tuulikki Koivunen Bylund beklagar det som 14-åriga Linnea utsatts för.

 – Hon måste ha känt sig oerhört kränkt, inte bara av våldtäkten utan även av prästens ointresse. Det kan jag bara djupt beklaga, säger hon.

Får jobba kvar

 Lennart Kempe får nu jobba kvar som präst i Bjästa. 

 – Han är fortfarande behörig att arbeta som präst. En erinran innebär inte att man tar bort behörigheten – det är en slags varning. Det finns inga arbetsrättsliga skäl att säga upp honom i nuläget, säger Kurt Enberg, kyrkoherde i Nätra församling.

 Kurt Enberg säger att domkapitlets beslut var väntat, och att en del av kritiken mot Kempe är berättigad.

 – Han har gjort ett stort misstag och uttryckt sig klumpigt i intervjun med Uppdrag granskning. Man kunde uppfatta det som att han tog parti för den våldtäktsdömde pojken. 

 På en punkt frias Lennart Kempe. Enligt domkapitlet är det skolans ansvar vilka som deltar i en skolavslutning – även om avslutningen äger rum i en kyrka.

 – Domkapitlet anser inte att vi har gjort något fel som har upplåtit kyrkan till alla elever vid skolavslutningen. Kyrkorummet är öppet för alla, säger Kurt Enberg.

Ville be om förlåtelse

 Kempe har beklagat det han sagt i tv-programmet och ångrar sitt agerande. Efter tv-programmet Uppdrag granskning åkte han hem till Linneas familj för att be om förlåtelse.

 – Men han blev inte insläppt, säger biskop Tuulikki Koivunen Bylund.


 Expressen.se söker Lennart Kempe för en kommentar.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.