Biskopen: Det är en katastrof för familjerna

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Biskopen Lennart Koskinen, som sitter i regeringens värdegrundsdelegation och haft nära kontakt med flera av familjerna, kallar skakvåldsfallen för "en rättsskandal".
Foto: Roger Vikström
Med kritiserade läkarintyg som enda bevis har föräldrar fått barnen omhändertagna. "En rättsskandal", säger Lennart Koskinen.
Foto: Roger Vikström
Åsa Malmros är jurist på Socialstyrelsen som ger kommunerna råd om hur de ska tillämpa LVU-lagstiftningen och påpekar att de krävs en "påtaglig risk" för att barn ska omhändertas och att allt handlar om att skydda barnet.
Håkan Ceder är regeringens särskilde utredare i en pågående översyn av LVU-lagstiftningen och överväger flera förslag som kan påverka skakvåldsproblematiken, exempelvis i de fall där socialtjänsterna lutat sig enbart på läkarnas intyg.
Foto: Cornelia Nordström

Med kritiserade läkarintyg som enda bevis har föräldrar fått barnen omhändertagna.

- En rättskandal, säger Lennart Koskinen i regeringens värdegrundsdelegation.

Men nu öppnar regeringens LVU-utredning för lagändringar.

Föräldrar har i flera fall fått sina barn omhändertagna  enligt LVU - ofta med de kritiserade läkarintygen som enda konkreta bevis.

Åsa Malmros är jurist på Socialstyrelsen som ger kommunerna råd om hur de ska tillämpa LVU-lagstiftningen och påpekar att de krävs en "påtaglig risk" för att barn ska omhändertas och att allt handlar om att skydda barnet.

Hon tror att det ofta är mer än ett enskilt läkarintyg som ligger bakom bedömningarna men medger att det är svåra frågor att hantera.

- Det är klart att det är ett ingrepp i rätten till familjeliv om man skiljer barnen från sina föräldrar och det inte finns belägg för det. Det är den aspekten du lyfter här. Och lagstiftarna har ju olika perspektiv och ibland kan de tyckas krocka med varandra.

Biskopen Lennart Koskinen, som sitter i regeringens värdegrundsdelegation och haft nära kontakt med flera av familjerna, kallar skakvåldsfallen för "en rättsskandal".

- Det är inget mindre än en katastrof för familjerna där barnen blir skilda från sina föräldrar på väldigt oklara grunder. Speciellt nu när man i domstol prövat det här och konstaterat att skakvåld inte är ett entydigt begrepp. Det kan finnas andra orsaker, till exempel ända från födelsen, som ger liknande symtom. Att då döma personer och frånta föräldrar sina barn, och barnet rätten till sina föräldrar, på så oklara grunder borde inte kunna ske i ett rättsamhälle.

Håkan Ceder är regeringens särskilde utredare i en pågående översyn av LVU-lagstiftningen och överväger flera förslag som kan påverka skakvåldsproblematiken, exempelvis i de fall där socialtjänsterna lutat sig enbart på läkarnas intyg.

Ett bättre beslutsunderlag krävs.

- Vi ser inte specifikt över frågan om skakvåld. Men däremot ser vi över saker som har nära koppling till skakvåld, till exempel vilket beslutsunderlag som nämnd och domstol bör ha när man tar ställnig till LVU eller inte. Och där jag tror att vi kommer att peka på att det är viktigt att man har ett bredare underlag, ett bättre underlag, än vad man i en del situationer har i dag.

Håkan Ceder redovisar sin utredning för regeringen den 15 juni och bedömer att den kommer att landa i omfattande förslag om lagändringar.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.