6 JULI 17.59 Christer van der Kwast till Seppo Penttinen: Christer van der Kwast meddelar att Birgitta Ståhle och Sven Å Christianson, är redo att ge sig in i debatten till stöd för Lambertz. '' Jag vidarebefordrade din skrivelse, tillsammans med min skrivelse till JK, till Sveriges Radio (...) Jag har talat med Birgitta Ståhle och Christianson som båda tycker att det är för djävligt hur det hela framställs nu. Ingen backar även om man inte ställer upp i någon debatt.6 JULI 17.59 Christer van der Kwast till Seppo Penttinen: Christer van der Kwast meddelar att Birgitta Ståhle och Sven Å Christianson, är redo att ge sig in i debatten till stöd för Lambertz. '' Jag vidarebefordrade din skrivelse, tillsammans med min skrivelse till JK, till Sveriges Radio (...) Jag har talat med Birgitta Ståhle och Christianson som båda tycker att det är för djävligt hur det hela framställs nu. Ingen backar även om man inte ställer upp i någon debatt.
6 JULI 17.59
Christer van der Kwast till Seppo Penttinen:
Christer van der Kwast meddelar att Birgitta Ståhle och Sven Å Christianson, är redo att ge sig in i debatten till stöd för Lambertz.
'' Jag vidarebefordrade din skrivelse, tillsammans med min skrivelse till JK, till Sveriges Radio (...) Jag har talat med Birgitta Ståhle och Christianson som båda tycker att det är för djävligt hur det hela framställs nu. Ingen backar även om man inte ställer upp i någon debatt.
8 JULI 14.45 Penttinen till van der Kwast & Gubb Jan Stigsson: Penttinen misstänker att Bergwalls tystnad på Twitter är ett tecken på att han fått munkavle av sin advokat Thomas Olsson. '' Har följt SB (Sture Bergwall expressens anm.) Twittersida under dagen fram till 14.30. Han andas inte ett ord om den nyöppnade utredningen kring Levi trots att all media är på g. Han borde rimligen ha kommenterat detta och sagt att det med all säkerhet blir helt och fullt klarlagt att han inte har med mordet att göra. Eller har han som jag tror fått munkavle av Olsson.8 JULI 14.45 Penttinen till van der Kwast & Gubb Jan Stigsson: Penttinen misstänker att Bergwalls tystnad på Twitter är ett tecken på att han fått munkavle av sin advokat Thomas Olsson. '' Har följt SB (Sture Bergwall expressens anm.) Twittersida under dagen fram till 14.30. Han andas inte ett ord om den nyöppnade utredningen kring Levi trots att all media är på g. Han borde rimligen ha kommenterat detta och sagt att det med all säkerhet blir helt och fullt klarlagt att han inte har med mordet att göra. Eller har han som jag tror fått munkavle av Olsson.
8 JULI 14.45
Penttinen till van der Kwast & Gubb Jan Stigsson:
Penttinen misstänker att Bergwalls tystnad på Twitter är ett tecken på att han fått munkavle av sin advokat Thomas Olsson.
'' Har följt SB (Sture Bergwall expressens anm.) Twittersida under dagen fram till 14.30. Han andas inte ett ord om den nyöppnade utredningen kring Levi trots att all media är på g. Han borde rimligen ha kommenterat detta och sagt att det med all säkerhet blir helt och fullt klarlagt att han inte har med mordet att göra. Eller har han som jag tror fått munkavle av Olsson.
27 JULI 09.19 Penttinen till van der Kwast: Penttinen skriver om Jan Olsson som lämnade Quick-utredningen i protest mot åklagaren Christer van der Kwast. Han skriver också om Anders Eriksson som enligt Jan Olsson ska ha ändrat det rättsmedicinska utlåtandet i Yenon Levi-fallet efter påtryckningar från van der Kwast: '' Jag har skrivit ett långt personligt brev till hedersmannen Jan Olsson. Jag har förklarat för honom i detalj vad som hände under pausen, hur han missuppfattat anledningen till varför Anders Eriksson skrev om det första utlåtandet. Även vänligt bett honom ransonera sina uttalanden av hypotetisk natur kring saker han inte har någon klar uppfattning om. Jag tror inte att jag får något svar.27 JULI 09.19 Penttinen till van der Kwast: Penttinen skriver om Jan Olsson som lämnade Quick-utredningen i protest mot åklagaren Christer van der Kwast. Han skriver också om Anders Eriksson som enligt Jan Olsson ska ha ändrat det rättsmedicinska utlåtandet i Yenon Levi-fallet efter påtryckningar från van der Kwast: '' Jag har skrivit ett långt personligt brev till hedersmannen Jan Olsson. Jag har förklarat för honom i detalj vad som hände under pausen, hur han missuppfattat anledningen till varför Anders Eriksson skrev om det första utlåtandet. Även vänligt bett honom ransonera sina uttalanden av hypotetisk natur kring saker han inte har någon klar uppfattning om. Jag tror inte att jag får något svar.
27 JULI 09.19
Penttinen till van der Kwast:
Penttinen skriver om Jan Olsson som lämnade Quick-utredningen i protest mot åklagaren Christer van der Kwast. Han skriver också om Anders Eriksson som enligt Jan Olsson ska ha ändrat det rättsmedicinska utlåtandet i Yenon Levi-fallet efter påtryckningar från van der Kwast:
'' Jag har skrivit ett långt personligt brev till hedersmannen Jan Olsson. Jag har förklarat för honom i detalj vad som hände under pausen, hur han missuppfattat anledningen till varför Anders Eriksson skrev om det första utlåtandet. Även vänligt bett honom ransonera sina uttalanden av hypotetisk natur kring saker han inte har någon klar uppfattning om. Jag tror inte att jag får något svar.
13 AUGUSTI 09.26 Penttinen till van der Kwast, en vecka innan Göran Lambertz inlägg i DN Debatt: '' Jag hör lite vagt den feta damen nalkas....13 AUGUSTI 09.26 Penttinen till van der Kwast, en vecka innan Göran Lambertz inlägg i DN Debatt: '' Jag hör lite vagt den feta damen nalkas....
13 AUGUSTI 09.26
Penttinen till van der Kwast, en vecka innan Göran Lambertz inlägg i DN Debatt:
'' Jag hör lite vagt den feta damen nalkas....
16 AUGUSTI 12.09 Christer van der Kwast till Penttinen: Han berättar att han har pratat med Birgitta Ståhle, expertvittne som ledde terapisamtalen med Quick. '' Vi behöver nog stämma av det framåt kvällen. Jag är hemma vid 7-tiden. Om du mejlar mig först vad du kommit fram till så kan vi ta resten på tel. Jag överväger också att knåpa ihop något till Newsmill. Sedan blir det väl som vanligt - ett antal skopor ovett i media innan det hela lägger sig till ro ett tag igen. Jag har talat med Birgitta Ståhle som verkar vara vid hyggligt humör trots läget och det som hon nu kan förvänta sig av angrepp. Hon ställer inte upp i media.16 AUGUSTI 12.09 Christer van der Kwast till Penttinen: Han berättar att han har pratat med Birgitta Ståhle, expertvittne som ledde terapisamtalen med Quick. '' Vi behöver nog stämma av det framåt kvällen. Jag är hemma vid 7-tiden. Om du mejlar mig först vad du kommit fram till så kan vi ta resten på tel. Jag överväger också att knåpa ihop något till Newsmill. Sedan blir det väl som vanligt - ett antal skopor ovett i media innan det hela lägger sig till ro ett tag igen. Jag har talat med Birgitta Ståhle som verkar vara vid hyggligt humör trots läget och det som hon nu kan förvänta sig av angrepp. Hon ställer inte upp i media.
16 AUGUSTI 12.09
Christer van der Kwast till Penttinen:
Han berättar att han har pratat med Birgitta Ståhle, expertvittne som ledde terapisamtalen med Quick.
'' Vi behöver nog stämma av det framåt kvällen. Jag är hemma vid 7-tiden. Om du mejlar mig först vad du kommit fram till så kan vi ta resten på tel. Jag överväger också att knåpa ihop något till Newsmill. Sedan blir det väl som vanligt - ett antal skopor ovett i media innan det hela lägger sig till ro ett tag igen. Jag har talat med Birgitta Ståhle som verkar vara vid hyggligt humör trots läget och det som hon nu kan förvänta sig av angrepp. Hon ställer inte upp i media.
21 AUGUSTI 14.00 Seppo Penttinen till Claes Borgström: Penttinen berättar att Anders Eriksson, rättsmedicinsk expert under rättegångarna mot Thomas Quick, nu är upprörd och redo att delta i debatten på Lambertz sida, enligt Penttinen. ''Tack för tydligheten bl.a. när det gäller att SB skulle ha varit kraftigt nerdrogad. Och att du inte ställt frågor i rätten. Jag minns hur det var i Levidelen. Där fick jag allt stå upp för ledande frågor. (...) Man väljer även att ta en sekvens ur rekonstruktionen där jag slår ut med armarna och visar ett avstånd som SB då skall ha fått vägledning av. Varför inte ta den tio minuter senare sekvensen, då han spontant går in i terrängen och kommer ut med en trädgren som han säger mycket bättre stämmer med verkligheten. I samma ärende gör man i resningsdelen stor affär av att Anders Eriksson utfärdat ett andra utlåtande. I debatten väl påhejad av Jan Olsson. Eriksson ringde upp mig för en vecka sedan. Han hade fått den insinuanta frågan av Norrbottenskuriren. Han var fly förbannad och hade för avsikt att berätta detta i en debattartikel.21 AUGUSTI 14.00 Seppo Penttinen till Claes Borgström: Penttinen berättar att Anders Eriksson, rättsmedicinsk expert under rättegångarna mot Thomas Quick, nu är upprörd och redo att delta i debatten på Lambertz sida, enligt Penttinen. ''Tack för tydligheten bl.a. när det gäller att SB skulle ha varit kraftigt nerdrogad. Och att du inte ställt frågor i rätten. Jag minns hur det var i Levidelen. Där fick jag allt stå upp för ledande frågor. (...) Man väljer även att ta en sekvens ur rekonstruktionen där jag slår ut med armarna och visar ett avstånd som SB då skall ha fått vägledning av. Varför inte ta den tio minuter senare sekvensen, då han spontant går in i terrängen och kommer ut med en trädgren som han säger mycket bättre stämmer med verkligheten. I samma ärende gör man i resningsdelen stor affär av att Anders Eriksson utfärdat ett andra utlåtande. I debatten väl påhejad av Jan Olsson. Eriksson ringde upp mig för en vecka sedan. Han hade fått den insinuanta frågan av Norrbottenskuriren. Han var fly förbannad och hade för avsikt att berätta detta i en debattartikel.
21 AUGUSTI 14.00
Seppo Penttinen till Claes Borgström:
Penttinen berättar att Anders Eriksson, rättsmedicinsk expert under rättegångarna mot Thomas Quick, nu är upprörd och redo att delta i debatten på Lambertz sida, enligt Penttinen.
''Tack för tydligheten bl.a. när det gäller att SB skulle ha varit kraftigt nerdrogad. Och att du inte ställt frågor i rätten. Jag minns hur det var i Levidelen. Där fick jag allt stå upp för ledande frågor. (...) Man väljer även att ta en sekvens ur rekonstruktionen där jag slår ut med armarna och visar ett avstånd som SB då skall ha fått vägledning av. Varför inte ta den tio minuter senare sekvensen, då han spontant går in i terrängen och kommer ut med en trädgren som han säger mycket bättre stämmer med verkligheten. I samma ärende gör man i resningsdelen stor affär av att Anders Eriksson utfärdat ett andra utlåtande. I debatten väl påhejad av Jan Olsson. Eriksson ringde upp mig för en vecka sedan. Han hade fått den insinuanta frågan av Norrbottenskuriren. Han var fly förbannad och hade för avsikt att berätta detta i en debattartikel.
21 AUGUSTI 14.36 Claes Borgström till Seppo Penttinen: Efter ett långt mejl från Penttinen svarar Borgström kort och korrekt. '' Hej Seppo. Det var länge sedan. Tack för ditt mejl. Vi kan väl höras av litet senare, när allt detta lagt sig, om det någonsin sker. Kanske hör jag förresten av mig dessförinnan angående några detaljer i utredningarna.21 AUGUSTI 14.36 Claes Borgström till Seppo Penttinen: Efter ett långt mejl från Penttinen svarar Borgström kort och korrekt. '' Hej Seppo. Det var länge sedan. Tack för ditt mejl. Vi kan väl höras av litet senare, när allt detta lagt sig, om det någonsin sker. Kanske hör jag förresten av mig dessförinnan angående några detaljer i utredningarna.
21 AUGUSTI 14.36
Claes Borgström till Seppo Penttinen:
Efter ett långt mejl från Penttinen svarar Borgström kort och korrekt.
'' Hej Seppo. Det var länge sedan. Tack för ditt mejl. Vi kan väl höras av litet senare, när allt detta lagt sig, om det någonsin sker. Kanske hör jag förresten av mig dessförinnan angående några detaljer i utredningarna.
16 AUGUSTI 11.33. Christer van der Kwast till Seppo Penttinen: "GL verkar vara på banan igen. Samtalet med Borgström gjorde tydligen susen. Hoppas Anderes E kan ge GL ytterligare information. GL är tydligen ängslig att jag ska förstöra det genom att vara otrevlig. Jag får väl koppla på charmen så gott det går (...) Jag kommer att ställa upp i Studio Ett-programmet i inspelad form i cirka 10 minuter."16 AUGUSTI 11.33. Christer van der Kwast till Seppo Penttinen: "GL verkar vara på banan igen. Samtalet med Borgström gjorde tydligen susen. Hoppas Anderes E kan ge GL ytterligare information. GL är tydligen ängslig att jag ska förstöra det genom att vara otrevlig. Jag får väl koppla på charmen så gott det går (...) Jag kommer att ställa upp i Studio Ett-programmet i inspelad form i cirka 10 minuter."
16 AUGUSTI 11.33.
Christer van der Kwast  till Seppo Penttinen:
"GL verkar vara på banan igen. Samtalet med Borgström gjorde tydligen susen. Hoppas Anderes E kan ge GL ytterligare information. GL är tydligen ängslig att jag ska förstöra det genom att vara otrevlig. Jag får väl koppla på charmen så gott det går (...) Jag kommer att ställa upp i Studio Ett-programmet i inspelad form i cirka 10 minuter."

BILDSPEL: Poliskommissariens mejl i Quick-debatten

Publicerad

Tack för att du hjälper oss!

Även om vi alltid försöker skriva helt korrekt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din hjälp. Skriv i meddelande-rutan nedan vad som är fel i artikeln eller vad du vill klaga på. Vi rättar alla fel och är generösa med genmälen.

Stort tack!

Tack!

Din rättelse har skickats vidare till redaktionen!

En redaktör kommer att läsa din rättelse så snart som möjligt. Tack för att du hjälper oss!

Thomas MattssonAnsvarig utgivare

Jag vill att Expressen ska vara den tidning som är mest generös med genmälen, rättelser samt hur vi redovisar eventuella klander från Pressens Opinionsnämnd.

Expressens ambition är tydlig. I vår "Kvalitetspolicy" slår jag fast att det som publiceras ska vara korrekt. Mitt första beslut som chefredaktör var att införa en fast plats i tidningen och på sajten för korrigeringar. Men vi är människor. Som gör misstag, blir lurade eller stressas till slarv. Det är några förklaringar till fel i medier, men de ursäktar ändå inte redaktionen om någon utsätts för publicitetsskada.

Expressen står bakom de "Etiska regler för press, radio och tv" som formulerats av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television samt Utbildningsradion.

"Reglerna är mer av tumregler än en formell regelsamling", konstaterar Allmänhetens Pressombudsman (PO). Vad som är god pressetik måste avgöras från fall till fall och det finns inga exakta svar. Men det är bra att saken diskuteras.

Expressen talar ofta och gärna klarspråk, vi granskar och vi avslöjar; det hör journalistiken till att inte alla kommer att uppskatta det vi berättar. Om du anser att du utsatts för en publicitetsskada är det snabbaste sättet att få upprättelse att kontakta oss: mejla till rattelse@expressen.se eller ring vår nyhetsdesk på telefon 08-738 30 00. Men det går också att göra en så kallad PO-anmälan för att få en pressetisk prövning.


Läs fler nyheter i Expressens app. Ladda ner gratis här: Iphone eller Android.

Till Expressens startsida

Mest läst i dag