Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Betygssystemet görs om – ska bli mer begripligt

Nu sker en omgörning för att det ska bli lättare att förstå vad som behövs för ett visst betyg, rapporterar DN.
Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: ANNA-KARIN NILSSON
De nuvarande betygskriterierna har fått kritik från flera håll. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kritik har riktats från lärare och elever mot betygssystemet – det anses alltför krångligt och obegripligt. 

Nu sker en omgörning för att det ska bli lättare att förstå vad som behövs för ett visst betyg. 

– Det ska bli mer fakta i de lägre års­kurserna och mer analys ju äldre eleven blir, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till DN.

De nuvarande betygskriterierna har fått kritik från flera håll för att vara obegripliga, rapporterar DN. Bland annat har högutbildade föräldrar vittnat om att de inte kan hjälpa sina barn med läxorna eftersom de inte förstår vad som förväntas.

Kritik har också kommit från forskare och från den ansvariga myndigheten, Skolverket.

Nu uppger utbildningsminister Anna Ekström för DN att regeringen är överens med Centerpartiet och Liberalerna om att göra om kurs- och ämnesplanerna under mandatperioden. 

– Det gör att vi har en god grund att stå på när det gäller att få igenom en förändring. Den finns inskriven i januariavtalet och jag känner mig trygg med att C och L tycker att vi är helt överens, säger Anna Ekström till DN.

Ska träda i kraft nästa höst

Det är främst betygskriterierna som ska förkortas och formuleras om. Anna Ekström säger att kraven inte ska sänkas men att det ska bli lättare för eleverna att förstå vad de måste kunna för att få ett visst betyg. 

Reformens främsta syfte är att faktakunskaper ska vara viktigast i lägre årskurser medan analysförmåga ska öka successivt längre fram under skolgången.

De ändrade kurs- och ämnesplanerna väntas träda i kraft höstterminen 2020.

Kortare och begripligare text

Dagens Nyheter har tagit del av ett utkast till hur de nya kunskapskraven för att få betyget E (godkänt) i samhällskunskap i årskurs 9.

Så här lyder utkastet till den nya texten:

 

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. Eleven för enkla resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.

 

Så här lyder den nuvarande texten: 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Regeringsbeskedet: Betygssystemet görs om