Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Betygen för hem- tjänsten i din kommun

I tabellen kan du söka fram betygen för hemtjänsten i din kommun. Värdena är hämtade från socialstyrelsens undersökning Äldreguiden 2013.
Ur undersökningen har vi valt fem indikatorer för ­kvalitet (1-5). Expressen har också tagit med de äldres egna omdömen om heletsintryck och bemötande(A-B).
Hemtjänst som bedrivs i privat regi markeras med ett (P) i listan.


Så här läser du:

 

PLAN:

Aktuell genomförandeplan. Visar om man de senaste sex månaderna har kontrollerat att de äldre får sina hjälpbehov tillgodosedda genom hemtjänsten. Målet är att alla äldre ska få en bedömning. Bästa värde: 100 procent.

 

DELAKTIGHET:

Visar hur stor andel av de äldre som har varit med och haft synpunkter och utformat sin genom­förandeplan (se ovan). Bästa värde: 100 procent.

 

RUTINER EJ SVAR:

Rutiner för när den äldre inte svarar. Visar om det finns rutiner för hur personalen ska agera om den äldre inte svarar när de ringer på dörren. Markeras med Ja eller Nej.

 

RUTINER FÖRSÄMRING

Rutiner för försämring av hälsan. Visar om det finns rutiner för hur personalen ska agera om den äldres hälsotillstånd plötsligt försämras. 
Markeras med Ja eller Nej.

 

RUTINER FÖREBYGGA UNDERNÄRING

Visar om det finns skriftliga rutiner (1 okt 2011) som beskriver hur personalen ska agera när de misstänker att en person är undernärd eller felnärd. Redovisas ej för enheter med enbart service. Markeras med Ja eller Nej och - för Redovisas ej.

 

NÖJDA

Helhetsbedömning. Andel personer (65 år och äldre) som var mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst, 2012. Anges med procent.

 

BEMÖTANDE

Andel personer (65 år och äldre) som uppger att hemtjänstpersonalen bemöter dem på ett bra sätt, 2012. Anges med procent.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!