Beslut: 20 vargar får skjutas

20 vargar får fällas under vinterns vargjakt, har Naturvårdsverket beslutat.
Jakten inleds den 15 januari och får pågå till och med 15 februari.
Är det rätt med licensjakt på varg?
De 20 vargarna får fällas i sex län och fördelningen har gjorts efter hur stor stammen är i de olika länen. I Dalarna får sex vargar skjutas, sex i Värmland, tre i Gävleborg, två i Örebro och två i Västra Götalands län och en i Västmanlands län.
- Vi har valt att vara försiktiga i år och vi lägger oss på den lägsta nivå som forskarna rekommenderar, de anser att vid en tillväxt av vargstammen på 13 procent kan 18–20 djur fällas. Därför har vi valt att stanna vid totalt 20 vargar, säger Susanna Löfgren på Naturvårdsverket.
Hittills har runt 3 000 jägare anmält sig till vargjakten.
- Vi vet inte hur många som sedan verkligen deltar i jakten, förra året var det många anmälda som inte deltog, säger Susanna Löfgren.

Kraven skärps

Vid förra årets vargjakt fälldes en varg utöver den beslutade tilldelningen. I år skärper Naturvårdsverket kraven på att jaktledarna i länen ska hålla sig informerade om hur vargjakten fortlöper.
Jaktledaren ska informera jägarna om riskerna för skadskjutning, och de får bara skjuta med stöd och mot sidan av en stillastående varg. Jaktledaren ska snabbt anmäla en dödad eller skjuten varg och varje timme kontrollera hur många vargar som skjutits på andra håll. Nytt för i år att jaktledaren via en sms-tjänst får information om hur jakten går i varglänen.
- På det sättet får jaktledarna snabbt veta hur många vargar som skjutits, säger Susanna Löfgren.

Måste klara målet

Syftet med vargjakten är att klara riksdagens mål att vargstammen till 2012 ska vara högst 210 djur och 20 föryngringar.
Inför förra året beräknade forskarna att de skulle ske 19–26 föryngringar säsongen 2009/2010, och det slutade i realiteten med 23 föryngringar.
Inför den här vinterns jakt har forskarna hittills registrerat 18 säkra och fyra sannolika föryngringar.
- Det pågår spårningar just nu och det kan tillkomma fler än de sannolika föryngringarna, säger Susanna Löfgren.
Med beslutet att skjuta 20 vargar under licensjakten 2011, finns det enligt Naturvårdsverket utrymme för skyddsjakt av varg som orsakar stora problem.

"Gjorde rätt"

Sverige gjorde rätt som tillät licensjakt på varg förra året. Den bedömningen gör europeiska rovdjursexperter som tagit fram EU:s riktlinjer för rovdjurens bevarandestatus i unionen. De ingår i en arbetsgrupp som kallas Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) vid Internationella naturvårdsunionen (IUCN).
Experterna anser att Sverige har mycket god kontroll på antalet rovdjur och jakten på dessa. De slår också fast att om man vet hur många rovdjur som finns i ett land är det också lättare att tillåta en kontrollerad jakt på dem och besluta om lämpliga avskjutningsnivåer.
Men de påpekar att de kan komma att omvärdera sin bedömning om det tillfälliga taket för vargstammen permanentas, och särskilt om insatserna för att stärka vargstammen genetiskt inte ger resultat.
EU-kommissionen utreder just nu Sveriges vetenskapliga grund för förra årets vargjakt, efter en anmälan från svenska miljöorganisationer. Kommissionen har krävt en rad svar från regeringen och väntas komma med ett utlåtande i början av nästa år.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!