Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Begäran om husrannsakan efter Expressens publicering avslås

I mitten av augusti sattes bilar i brand på flera platser runtom i Västsverige, däribland i Frölunda. Foto: Privat
Åklagare Mats Ihlbom. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Åklagare Mats Ihlbom begärde att få göra en husrannsakan för att efterforska en film som Expressen publicerat.

En begäran som nu avslås av Göteborgs tingsrätt.

– Jag välkomnar att domstolen så noga prövat de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga aspekterna och att tingsrätten konstaterat vilka värden som står på spel, säger Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.

Några dagar efter de omfattande bilbränderna i Frölunda och på andra platser i Västsverige i augusti publicerade Expressen en artikel och i det tillhörande tv-klippet skyller en maskerad man det som skulle komma att ske på "polisen, politikerna och samhället".

Videon skickas till Expressen klockan 19.46 på måndagskvällen den 13 augusti. Omkring en timme senare startade bränderna.

Ville eftersöka Expressens film

Åklagaren Mats Ihlbom leder förundersökningen om bilbränderna. Han har vänt sig till Göteborgs tingsrätt med en begäran om att få genomsöka en husrannsakan för att eftersöka Expressens film.

Dessförinnan hade han varit i kontakt med Expressen, som avböjt att lämna ut den.

– I detta fall har polis och åklagare i Göteborg agerat som man ska: först en artig fråga till en redaktion och sedan, när vi avböjt att lämna ut journalistiskt material, en formell begäran till tingsätten om husrannsakan. Det är viktigt att sådana här processer sköts korrekt och jag utgår nu ifrån att domstolen avslår detta yrkande på grund av att risken för att en uppgiftslämnares identitet annars riskerar att röjas, har Expressens chefredaktör Thomas Mattsson förklarat.

– Det här är en förtroendefråga. Tipsare, eller "meddelare" som de kallas, måste kunna vända sig till grundlagsskyddade medier utan att deras material sedan sprids till polis och åklagare. Detta källskydd är en av grundbultarna i världens äldsta tryckfrihetsförordning.

Närmare hundra bilar sattes i brand i Västsverige. Foto: LÄSARBILD

Polisen får inte tillåtelse att göra husrannsakan

På onsdagen kom Göteborgs tingsrätts beslut i målet. De avslår Mats Ihlboms begäran och någon husrannsakan får polisen inte tillåtelse till. I beslutet skriver tingsrätten:

"Tingsrätten prövar först om det finns hinder mot husrannsakan på grund av att åklagaren genom husrannsakan kan komma att få del av annan skyddad information genom åtgärden. Mot den risk för att skyddad information röjs och det integritetsintrång i övrigt som en tvångsmedelsanvändning kan innebära ska vid proportionalitetsbedömningen vägas det värde som husrannsakan kan förväntas få för utredningen".

Tingsrätten fortsätter med att det vid husrannsakan för eftersökande för en fysisk handling många gånger finns en överhängande risk att man på en tidningsredaktion "träffar på annan och källskyddad information". Tingsrätten skriver:

"Informationsskyddet enligt beslagsförbudet är uppställt i tredje mans intresse. Den grundläggande meddelarfrihet som ligger bakom det anonymitetsskydd som är aktuellt utgör en väsentlig förutsättning för yttrandefriheten och för en fri press. Som HD uttalat riskerar massmedias möjlighet att ge riktig och väsentlig information till allmänheten att undermineras om anonymitetsskyddet undergrävs.

Det intresset väger därför synnerligen tungt när husrannsakan riktar sig mot en tidningsredaktion. Sammantaget menar tingsrätten att åklagarens avgränsning av eftersökningen vid husrannsakan till att avse en icke namngiven video-fil hos en viss journalist, inte är tillräcklig för att minimera risken för att skyddad information röjs. Ett beslut om husrannsakan skulle där- för inte vara förenligt med proportionalitetsregeln. Begäran avslås".

Åklagaren: ”Utredningen fortsätter för fullt”

Beslutet välkomnas av Thomas Mattsson:

– Jag välkomnar att domstolen så noga prövat de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga aspekterna och att tingsrätten konstaterat vilka värden som står på spel, säger han och fortsätter:

– Jag har full förståelse för att polis och åklagare vill samla in bevis för att beivra brott. Mordbrand, som misstanken gäller, är ju mycket allvarligt. Men det råder en intressekonflikt och om Expressen hade lämnat ut den aktuella filmen hade vi kanske gjort oss skyldiga till grundlagsbrott.

Åklagaren Mats Ihlboms kommentar på beslutet är:

– Självklart respekterar jag tingsrättens beslut men kommer nogsamt överväga om det finns anledning att hovrätten får pröva frågan. Utredningen fortsätter för fullt även om ett sådant här beslut inte underlättar för oss.