Asylsökandet i landet är som ett lotteri

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
"Vi tar detta på största allvar", säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.
Foto: Lisa Mattisson

Var du söker asyl i landet kan vara avgörande om du får stanna i Sverige.

Expressens granskning avslöjar på vilka orter chansen är sämst för asylsökande att få uppehållstillstånd.

– Under årens lopp har vi fått indikationer på att det är skillnad. I vissa fall har vi kunnat se det, i andra fall har vi hört det, säger Madelaine Seidlitz, jurist i flykting, migration och folkrätt på Amnesty.

Sedan 2006 har drygt 380 000 människor sökt asyl i Sverige. Expressen har tagit del av Migrationsverkets statistik som visar hur olika asylenheter beslutat att ge bifall till flyktingarna som sökt sig hit.

Alla somalier sedan 2006

Inkomna Bifallsandel totalt
ASYLPRÖVNINGSENHET 3 I MALMÖ 1386 88%
ASYLPRÖVNINGSENHETEN I BODEN 1583 88%
ASYLPRÖVNINGSENHETEN/BARN I UPPSALA 1213 85%
ASYLPRÖVNINGSENHET 2 I GÖTEBORG 1168 83%
ASYLPRÖVNINGSENHETEN/BARN I GÖTEBORG 1184 83%
ASYLPRÖVNINGSENHET 2 I MALMÖ 1038 83%
ASYLPRÖVNINGSENHET 1 I MALMÖ 1185 80%
ASYLPRÖVNINGSENHETEN I FLEN 2454 79%
ASYLPRÖVNINGSENHET 3 I GÖTEBORG 3323 78%
ASYLPRÖVNINGSENHETEN I UPPSALA 1141 71%
ASYLPRÖVNINGSENHETEN I GÄVLE 1993 68%
ASYLPRÖVNINGSENHET 1 I GÖTEBORG 2603 66%
ASYLPRÖVNINGSENHETEN I MÄRSTA 1139 62%


Fotnot: Det här är ett urval med de större enheterna.
Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket:
"Vi ser också att många gånger så håller man sig nära, inte bara landsmän utan också personer som kommer från samma provins. Det är den typen av skillnader vi letar efter. Givetvis letar vi också skillnader i rättstillämpningen. Jag säger inget annat. Det är en viktig fråga för oss att hela tiden följa detta så vi inte har skillnader i rättstillämpningen".

Granskningen visar att det kan vara avgörande var i landet asylskälen prövas, enligt statistikkonsulten Henrik Dal. Andelen bifall är 11 procentenheter högre i Malmö jämfört med Stockholm under den här perioden.

Bättre odds i Malmö

– 11 procentenheter är en stor skillnad. Statistiskt är det inte slumpen utan hanteringen av asylärenden som skiljer sig åt. Sannolikheten för att det ska vara slumpmässigt är mindre än en promille, säger Henrik Dal.

Är det större chans att få uppehållstillstånd i Malmö än i Stockholm?

– Ja, det är betydligt bättre odds i Malmö, säger Henrik Dal.

Migrationsverkets statistik visar också att andelen beviljade uppehållstillstånd skiljer sig kraftigt inom samma folkgrupp. Det är särskilt tydligt bland somalier och afghaner.

– Det är klart att vi ser skillnader. Enhetlig rättstillämpning är det svåraste man kan jobba med, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på verket.

Skillnaderna kan ha naturliga förklaringar. En del orter kan ha mer ärenden från Västra Balkan, en grupp som bedöms ha färre asylskäl. En annan har fler ärenden från Syrien. Mikael Ribbenvik säger att det görs kvalitetsuppföljningar för att upptäcka brister.

– Vi tar detta på största allvar, säger han.

Alla afghaner sedan 2006

ASYLPRÖVNINGSENHETEN/BARN I BODEN 1480 92%
ASYLPRÖVNINGSENHETEN/BARN I GÖTEBORG 1597 84%
ASYLPRÖVNINGSENHETEN/BARN I MALMÖ 2112 83%
ASYLPRÖVNINGSENHET 3 I MALMÖ 1115 82%
ASYLPRÖVNINGSENHETEN/BARN I UPPSALA 2477 81%
ASYLPRÖVNINGSENHET 1 I MALMÖ 1082 69%
ASYLPRÖVNINGSENHET 2 I MALMÖ 948 68%
ASYLPRÖVNINGSENHETEN I BODEN 1008 52%


Fotnot: Det här är ett urval med de större enheterna.
Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket:
"Det jag kan erbjuda tidigare förklaringar när man gjort analysen. Det kan vara antal, nationalitet. När gäller Afghanistan så har du annans sak. Om du är från Afghanistan så är det väldigt lätt att få asyl om du är från vissa provinser eftersom det anses råda inre väpnad konflikt i vissa provinser.

OBS: Samma förklaring kan användas för ensamkommande afghanska barn.

Hanterar ärenden olika

Också beträffande ensamkommande barn skiljer sig den procentuella andelen bifall mellan olika orter. Sista tre åren har särskilt somaliska barn fått som mest 32 procentenheter färre bifall i Uppsala, jämfört med exempelvis Boden och Göteborg. Uppsala har även gett minst bifall sett till samtliga ensamkommande sedan 2006.

– Du kan dra inte den slutsatsen från det materialet. Jag säger inte att du kan dra den motsatta slutsatsen heller, säger Mikael Ribbenvik om skillnaderna i bifall mellan olika enheter.

Systemet är rättssäkert, enligt Mikael Ribbenvik.

– Det är också därför det finns domstolar för att man ska kunna överklaga, säger han.

En källa inom Migrationsverket menar att det finns en uppfattning inom myndigheten - att skillnaderna inte är slumpmässiga.

– Vi har pratat i många år om att det finns kulturer på de olika enheterna som gör att man hanterar ärenden olika. Vissa är mer generösa, andra är mer restriktiva. Det är den största förklaringen till varför det skiljer sig åt, säger källan som anser att Migrationsverket inte gör tillräckligt åt problemet.

Så många fick bifall på de största asylprövningsorterna

Inkomna Bifallsandel totalt
Boden 28 020 55 %
Flen 23 948 54 %
Malmö 78 135 52 %
Göteborg 67 035 50 %
Uppsala 24 166 50 %
Stockholm 54 864 41 %
Gävle 19 036 35 %

Fotnot: Alla asylsökande är inräknade.
I Gävle har en femtedel av de avgjorde ärendena varit från Västra Balkan, som generellt sällan får bifall och 12 procent har varit från Syrien. Flen har däremot haft färre andel från Västra Balkan och en dryg femtedel från Syrien. Det kan vara en faktor till varför bifallsandelen är lägre i Gävle än i Flen.
Statistikkonsulten Henrik Dal har tittat på de stora volymerna i Malmö, Stockholm och Göteborg som är enklare att säkerställa statistiskt. Han anser att 11 procentenheters skillnad i bifall mellan Malmö och Stockholm är mycket.
Sannolikheten för att det ska vara slumpmässigt är mindre än en promille, säger Henrik Dal.

Avfärdar kritik

Annika Eriksson, enhetschef för asylprövningen i Uppsala, har ingen förklaring på varför hennes enhet ger betydligt färre bifall till ensamkommande barn.

– Jag har fullt förtroende för mina medarbetare som alla har ett genuint intresse och engagemang för sitt arbete. De gör ett fantastiskt jobb i vardagen, säger hon.

Annika Eriksson avfärdar att det finns en kultur att vara strängare i sin bedömning.

– Jag står inte för den typen av värderingar och jobbar oerhört hårt varje dag för att behålla den goda kultur som jag upplever att vi har på enheten.

Amnestys Madelaine Seidlitz säger att hon under många år fått indikationer på att chanserna att få uppehållstillstånd varierar i landet och att det just i Stockholm är svårast.

Somaliska ensamkommande barn

Bifallsandel totalt
 2015    2014    2013    2012    2011
Boden   96 %    99 %    93 %    91 %    91 %
Malmö     78 %    93 %    95 %    94 %  100 %
Stockholm 73 % 71 %   70 %   Inga avgjorda Inga fall då
Göteborg   69 %  92 %   91 %   93 %    88 %
Uppsala    67 %    67 %    79 %    90 %    90 %
Göteborg, 50 %  95 % Inga avgjorda Inga avgjorda

enhet 5


Senaste åren kan man urskilja stora skillnader mellan enheten i Uppsala och exempelvis Boden och Göteborg, för ensamkommande barn från Somalia. De som fick sitt ärende prövat i Göteborg och Boden har i större utsträckning fått uppehållstillstånd, enligt Migrationsverkets statistik. En förklaring kan vara att barn från särskilda regioner, med tydligare asylskäl, får prövning på vissa orter och därmed beviljas fler. En annan anledning kan vara att man gör olika bedömningar.
"Vi har pratat i många år om att det finns kulturer på de olika enheterna som gör att man hanterar ärenden olika. Vissa mer generösa, andra är mer restriktiva", säger en källa på Migrationsverket med god insyn i processen.
Annika Eriksson, enhetschef för asylprövningen i Uppsala:
"Jag står inte för den typen av värderingar och kultur och jobbar oerhört hårt varje dag för att behålla den goda kultur som jag upplever att vi har på enheten."

"Ett väldigt viktigt beslut"

– Stockholm har flera gånger under årens lopp stuckit ut vad gäller både Migrationsverket och migrationsdomstolen. Jag har ingen förklaring till detta men kanske borde Migrationsverket undersöka skillnader i landet med hjälp av extern utredare.

Om man inte kan ge en förklaring till skillnaderna, då är det ett rättssäkerhetsproblem, anser hon:

– Det ska naturligtvis inte spela roll om man får sin ansökan prövad i Göteborg, Malmö, Sundsvall eller var det må vara.

Lisa Hallstedt, jurist och sakkunnig i migration på Röda korset, betonar hur viktigt det är att alla får en likvärdig bedömning.

– Det är naturligtvis ett väldigt viktigt beslut om man får lov att stanna i Sverige eller inte. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.


Fotnot: Av de drygt 380 000 som sökt asyl sedan 2006 har hittills 336 320 ärenden avgjorts fram till 22 juni. Bifallsandelen för dessa har varit 41 procent i första instans.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.