Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Assange: "Väldigt kränkt av det här"

Julian Assange närvarande inte vid rättssalen i går, men meddelade via sin advokat att han är både överraskad och besviken.

LONDON/NEW YORK/STOCKHOLM. Wikileaksgrundaren Julian Assange reagerade med ilska och frustration efter besked att han ska deporteras till Sverige.

- Det har ödelagt mitt namn, säger Assange om motgången, via sin advokat.

Nu tänker han utnyttja en unik lucka i domstolens bedömning och ompröva beslutet.

Tidigast efter den 13 juni kan han föras till Sverige.

Det händer nu

Julian Assange ser ut att utlämnas till Sverige.

Men möjligheten finns att han också i ett senare skede deporteras till USA.

Vi har rett ut olika scenarion för vad som kan hända med Wikileaks-grundaren.

Scenario 1: Utlämnas till Sverige

1 Den 13 juni går tidsfristen ut för Assange att lämna synpunkter på Supreme Courts beslut om att svenska åklagare har rätt att utfärda en europeisk arresteringsorder.

2 Inom tio dagar måste Assange föras till Sverige, antingen sköts transporten genom den svenska eller brittiska kriminalvården. Assange kan flygas hit i ett specialchartrat plan eller med ett reguljärflyg flankerad av poliser.

3 Assange förs då till ett häkte där han får hållas maximalt fyra dagar i väntan på häktningsförhandling då han kommer att ställas till svars för anklagelserna om våldtäkt och sexuellt ofredande mot två svenskor. Troligen förs han till Kronobergshäktet i Stockholm.

4 Om misstankarna är starka kan Assange häktas av domstolen i väntan på att åtal ska väckas.

5 Om Assange döms för brottet kan USA begära att han utlämnas dit för att ställa honom till svars för hemliga dokument som Wikileaks läckt. Han kan också höras, släppas och får sedan lämna Sverige om bevisningen är tunn.

6 Högsta domstolen i Sverige gör en egen bedömning om det är lämpligt. Brottet som han misstänks för i USA måste också anses vara ett brott enligt svensk lag. Även om Sverige skulle ge sitt godkännande, krävs medgivande från Storbritannien, som lämnat ut Assange.

Scenario 2: Utlämnas inte till Sverige

1 Brittiska högsta domstolen kan efter den 13 juni komma fram till att Assange inte ska utlämnas till Sverige. Detta betraktas dock i dagsläget som osannolikt.

2 Om så sker, behöver han inte inställa sig hos svensk åklagare.

3 Den europeiska arresteringsordern som utfärdas mot Assange av svensk åklagare betraktas som ogiltig. Hela EU:s juridiska system måste därmed ses över.

4 USA kan i det läget begära från Storbritannien att Assange utlämnas. Länderna har redan nära band inom brottsbekämpning.

5 Det är sedan upp till brittisk domstol att pröva om utlämning kan ske.

6 Ett eventuellt överlämnande till USA kan ta lång tid. I nuläget har dock USA inte kommit med några sådana krav till någon av länderna.

Sammanställning: JOHANNA EKSTRÖM och DIAMANT SALIHU

Julian Assanges anhängare hade samlats utanför den brittiska högsta domstolen i London går för att stötta honom. Fria Julian Assange stod det på flera plakat.

Själv dök han inte upp, utan hälsade via sin brittiska försvarare Gareth Peirce att han fastnat i trafiken när han och hans mamma var på väg dit.

Besvikelsen stor bland anhängarna - och för Assange själv - när Supreme Court meddelade att 40-åringen ska utlämnas till Sverige.

Domarna oeniga

Via sin svenska advokat Per E Samuelson, som pratade med honom strax efter domen, berättar Julian Assange att han är överraskad och besviken.

Men framhåller att de sju domarna inte var eniga.

- Två domare var på min sida, det är otroligt att det kan bli så här, säger Julian Assange via sin advokat.

Kring omständigheterna i allmänhet berättar Wikileaksgrundaren att det har varit för­ödande för honom.

- Jag är väldigt kränkt av det här. Det har ödelagt mitt namn, säger han via advokaten.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!