Arbetsförmedlingen ska krympa till år 2021

”Fristående aktörer kommer att sköta hela arbetet med matchningen och med stöd och de kommer få ersättning efter resultat”, säger Martin Ådahl (C) till Sveriges Radio.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN
Reformen av Arbetsförmedlingen ingår i regeringsavtalet mellan S, MP, L och C.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Arbetsförmedlingen förändras kraftigt och får en minskad roll den kommande mandatperioden.

Reformen ingår i det nya regeringsavtalet och enligt Martin Ådahl (C) kommer förändringsarbetet vara färdigt år 2021.

– Det blir stora förändringar när man gör om någonting i grunden och Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden, för de arbetslösas skull, säger han till Sveriges Radio.

Den stora reformen av Arbetsförmedlingen utgör en punkt i det regeringsavtal som slutits mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Enligt uppgörelsen ska Arbetsförmedlingen "reformeras i grunden" och bland annat ge fristående aktörer ansvar för att matcha och rusta arbetssökande för jobb. Dessa aktörer kommer att få ersättning baserad på i vilken grad de lyckas få ut de arbetssökande i jobb och sysselsättning, enligt SR.


LÄS MER: Centerpartiet släpper fram Stefan Löfven


– Fristående aktörer kommer att sköta hela arbetet med matchningen och med stöd och de kommer få ersättning efter resultat. Bara de som satt personer varaktigt i jobb kommer få en ordentlig ersättning och därmed kunna få vara kvar i systemet, säger Martin Ådahl till SR.

Reformen ska färdigställas år 2021

Han berättar att arbetet för att genomföra förändringarna tar fart redan i år och kommer att vara helt färdigställda år 2021. Ingen ny statlig utredning kommer att utreda förslaget, men enligt Ådahl kommer man att utgå från den stora arbetsmarknadsutredning som presenteras under nästa vecka.

Utredningens uppdrag har bland annat varit att analysera hur arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektiv samt hur olika externa aktörer kan bidra till en fungerande arbetsmarknad.


LÄS MER: Lågt förtroende för Arbetsförmedlingen: "Behövs inte" 


– Vi kommer naturligtvis dra det bästa möjliga ut ur den utredningen. Sen är det inte självklart att det kommer bli exakt de modellerna som den föreslår, för vi har ju en tydlig inriktning nu som vi måste kunna genomföra, säger Martin Ådahl till SR.

Allianspartierna har tidigare argumenterat för en nedläggning av Arbetsförmedlingen. Myndigheten försvarades då av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), men även hon menade att stora förändringar behöver göras.

– Vi behöver en aktör som kan se till de stora behov vi har i dag, få tag i rätt personer för de lediga jobben. Då är inte lösningen att lägga ner eller säga att du välja på hundra olika aktörer. Det kommer bli väldigt svårt för arbetsgivarna, sa hon i SvD:s Ekonomistudion.

Uppgörelsen om Arbetsförmedlingen

"18. Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Staten har genom Arbetsförmedlingen myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig myndighet, men vara fokuserad på myndighetsansvar i form av kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur och statistik och analys. Ersättningen till aktörerna ska i huvudsak utgå från hur väl de lyckas med att få individer i varaktig sysselsättning, givet behoven hos den arbetslöse. För att säkerställa kvaliteten ska antalet fristående aktörer begränsas, genom att de ska kontrolleras, rangordnas och certifieras och möjligheterna att välja bort besvärliga fall förhindras. Insatser för personer med funktionsnedsättning berörs ej av denna omläggning. Arbetsmarknadsutbildningar som brister i effektivitet bör avvecklas, medan de som fyller en strategisk funktion på arbetsmarknaden ska finnas kvar. Nystartsjobb ska finnas kvar. Extratjänster och introduktionsjobb ska riktas mot de längst från arbetsmarknaden och ha samhällsekonomiskt rimliga volymer. Krav ska ställas på ett fungerande samråd mellan Arbetsförmedlingen och parterna så att dessa arbetsplatsförlagda insatser förbättrar förutsättningarna till varaktig etablering på arbetsmarknaden (Förändringen av Arbetsförmedlingen ska vara fullt genomförd under 2021)."


Källa: https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.