Anses för ung – frias från gruppvåldtäkten

Ålder: Finns inget personnummer i tingsrättens dom Straff för grov våldtäkt: sex månaders sluten ungdomsvård När förfrågan på fingeravtryck skickades ut i Europa så kom träffarna på en alternativ identitet: en 19-årig marockansk medborgare.
Foto: Tysk polis
Ålder: 16 år, enligt det personnummer som tingsrätten har använt sig av Straff för grov våldtäkt: nio månaders sluten ungdomsvård
Foto: Tysk polis
Ålder: 15, enligt det personnummer som tingsrätten har använt sig av. Hovrätten anser att åldern inte kan fastställas. Dömdes i tingsrätten till sex månaders sluten ungdomsvård för grov våldtäkt. Friades i tingsrätten då de inte ansågs bevisat att han var straffmyndig vid gärningen.
Foto: Tysk polis
Gruppvåldtäkten skedde vid Fåfängan på Södermalm i Stockholm.
Foto: Hasse Holmberg / TT

Tre ensamkommande nordafrikanska ungdomar utsatte den unga kvinnan för en brutal gruppvåldtäkt. 

En av ynglingarna frias eftersom hovrätten anser att han kan vara under 15 år.  

De andra två ungdomarna klarar sig undan med sex respektive nio månaders sluten ungdomsvård –  eftersom domstolarna bara kunnat gissa hur unga de är. 

När ungdomarnas fingeravtryck skickades till Interpol kom träffar på ett tiotal olika alias med åldrar mellan 13 och 33 år. 

– Det går inte att säga riktigt hur gamla de här gärningsmännen är. Det är hela problemet med den här situationen, säger advokat Clea Sangborn, våldtäktsoffrets målsägarbiträde.

Den vykortsvackra utsikten från Fåfängan, på Södermalm i Stockholm, står i skarp kontrast till de fruktansvärda scener som utspelade sig här under natten mot den 9 september.

Efter en våldsam gruppvåldtäkt stapplade den unga kvinnan fram till en nattbuss och bad chauffören om hjälp.

De som låg bakom var ensamkommande ungdomar som bodde i ett tältläger på utkiksplatsen. De hade turats om att penetrera kvinnan medan hon grät, klöste och bad dem sluta. 

Först slog kvinnan tillbaka – men efter att ha fått upprepade knytnävsslag mot ansiktet gav hon upp.

”Och jag slutar av den anledningen att jag är rädd alltså för, jag är rädd, jag är rädd att dö faktiskt eller svimma av eller någonting. För att det svartnar och det ringer i öronen”, berättade kvinnan senare i polisförhör.

Expressen skrev om domen som meddelades av Stockholms tingsrätt den 5 november. Den som varit mest våldsam och aktiv av ynglingarna dömdes till nio månaders sluten ungdomsvård för grov våldtäkt, de andra två fick sex månaders sluten ungdomsvård. Ingen av dem dömdes till utvisning eftersom det inte är utrett vilka som är deras hemländer och de saknar kända anhöriga. 

Höjt skadestånd

Under tisdagen meddelades hovrättens dom. Och trots att det slås fast att trion våldtog kvinnan, och att skadeståndet som de tillsammans ska betala till kvinnan har höjts till 190 000 kronor, så ogillar hovrätten åtalet om grov våldtäkt mot en av dem. Det handlar om en person som enligt polisutredningen har använt sig av minst fem olika alias, med ett ålderspann från 14 till 33 år, när han rört sig i Europa. 

– När han sökte sökte asyl i Sverige, i mars 2015, så uppgav han sig vara född i april 2000. Det finns alltså en uppgift i svenska myndighetspapper som skulle innebära att han hade fyllt 15 när han begick våldtäkten, säger advokat Clea Sangborn, kvinnans målsägarbiträde. 

Nu har ynglingen hävdat att han är född på julafton år 2000, vilket skulle innebära att han inte var straffmyndig när han våldtog kvinnan. Hovrätten anser inte att hans åldersuppgift går att motbevisa och ogillar därför åtalspunkten om grov våldtäkt.  

– Det är alltid glädjande för en försvarare när det blir en friande dom. Och jag tycker att hovrätten gjort en riktig bedömning. Uppgifterna som tingsrättens dom grundade sig på har varit väldigt bristfälliga, och då är det den tilltalades egna uppgifter som ska ligga till grund för åtalet, säger Annika Nisser, advokat åt den friade ynglingen.

Clea Sangborn konstaterar att det är så lagen ser ut: Ungdomarna dömdes i tingsrätten för grov våldtäkt med straffminimum på fyra års fängelse, samtidigt som de har dömts som barn, som personer som inte har fyllt 18 år. 

Och nu har alltså hovrätten valt att fria en av dem trots att han deltog i gruppvåldtäkten. 

– Min klient är jättebesviken på domen. Hon har lidit hemskt av det här och sedan får de så korta straff, säger Clea Sangborn.

”Det här är inte flyktingar”

Karin Sarve, vid polisens ungdomsrotel i Stockholm, har skött våldtäktsutredningen. Hon är tydlig med att de dömda inte ska förväxlas med de ensamkommande barn som flyr krigs- och oroshärdar för att ta sig till Sverige.

– Det är vår uppfattning att det här inte är flyktingar utan pojkar som bor på gatan i andra länder och saknar asylskäl i Sverige. De har inte flytt från krig och förföljelse, säger hon.

Brottsligheten bland så kallade gatubarn har ökat kraftigt under senare år. En underrättelserapport visar att Stockholmspolisen under åren 2012, 2013 och 2014 har registrerat sammanlagt 1 839 anmälningar med misstänkta som är ”minderåriga utan permanent hemvist och utan vårdnadshavare i Sverige”.

– I de här sammanhangen är det viktigt att inte stigmatisera den här gruppen och få för sig att det är väldigt många av dem som begår brott. De brott som vi tittat särskilt på, och de ungdomar vi tittat särskilt på, utgör en försvinnande liten del av de ensamkommande barnen. Cirka 200 i Stockholm city kontra de cirka 33 000 som kommer till Sverige, säger Patrick Ungsäter, chef för gränspolisen i region Stockholm 

Får beröm för insatsen

Polisen får beröm för sin insats efter gruppvåldtäkten på Fåfängan.

– När det här inträffade så var polisen otroligt snabbt på plats med en hund specialiserad på att söka sperma, blod och avlidna, säger advokat Clea Sangborn.

Men DNA från en fjärde person som deltog har inte kunnat kopplas till någon. Gärningsmannen är på fri fot.

Det handlar om en person som offret uppfattade som ”blyg” och ”lång”. Han kom fram när de andra hade turats om, vände kvinnan så att hon låg på mage och våldtog henne.

– Det här är en person som vi letar efter. Vi har sparat personens DNA från den här händelsen och om den skulle topsas för ett annat brott så jämförs det med vårt spårregister. Vi hoppas att det kommer att plinga till, som vi säger. Att vi får en träff, säger Karin Sarve. 

Två av de andra gärningsmännen hittades däremot i ett tältläger i närheten, en tredje hade gömt sig bakom luckan till en krypgrund under ett hus.

Trion kopplades till våldtäkten genom DNA-träffar och signalementsuppgifter från kvinnan.

Saknar pass och ID

Om de hade dömts som vuxna skulle straffvärden ha varit fyra och ett halvt års fängelse för huvudmannen, respektive fyra år för de två andra.

Men eftersom personerna saknar pass- och ID-handlingar så kan deras ålder bara uppskattas med kvalificerade gissningar, och frågan om det rör sig om barn eller vuxna lämnas hängande. 

En av gärningsmännen som dömdes till sex månaders sluten ungdomsvård för sin del i gruppvåldtäkten hade uppgivit ett personnummer till Migrationsverket som skulle innebära att han är 13 år.

Polisen var skeptisk.

– När de uppger en ålder som vi inte tycker stämmer, och de saknar pass och ID-handlingar, så får vi skicka en fråga till Interpol om deras fingeravtryck i Europa och resten av världen, säger Karin Sarve. 

Polisen fick svar. Och ynglingen visade sig ha flera alternativa identiteter, eller alias. Under maj och juni i förra året befann han sig i Norge där han använde sig av två olika identiteter: en som innebär att han i dag skulle vara 19 år och en annan där han skulle vara 17.

”Min klient förnekar brott”

Även i Tyskland, där personen befann sig under hösten förra året, matchades hans finger-avtryck till den alternativa identiteten som skulle innebära att han är 19 år.

– Min klient förnekar brott. Hans inställning är att han inte har gjort detta, samt att han är 13 år och därmed inte straffmyndig, sa advokat Karl Harling, ynglingens försvarare, efter tingsrättsdomen.

Ynglingen är den ende av de dömda som har genomgått en odontologisk, röntgendiagnostisk undersökning av tänder och handben. Det gjordes i Tyskland och resultatet stämde väl med den 19-åriga identiteten.

Som ett led i att minska flyktingtrycket så föreslog Regeringen i slutet av november att Sverige ska införa medicinska åldersbestämningar. Men undersökningarna är omstridda och ger endast en sannolik ålder som brukar ha ett spann på några år.

– Tittar man på migrationsmål så har de här undersökningarna bestått i handledsprov, handbensprov och tandanalys. Det är varianter som kan leda till att en person sannolikt är över 15 år men under 18 och då kommer man inte så mycket närmare sanningen, säger Clea Sangborn.

Uppgav att han var 13 år

Efter våldtäkten på Fåfängan undersöktes personen som sagt sig vara 13 år av en läkare som bedömde att han är cirka 18 år. 

Tingsrätten nöjde sig med att konstatera att den dömde åtminstone är över 15 år, och i våldtäktsdomen finns inget angivet personnummer.

– Det går inte att säga riktigt hur gamla de här gärningsmännen är, det är hela problemet med den här situationen, säger Clea Sangborn.

Ynglingen som var mest drivande och våldsam under gruppvåldtäkten, en person vars ålder tingsrätten har angivit till 16, dömdes i tingsrätten till nio månaders sluten ungdomsvård. Till socialtjänsten har han tidigare uppgivit annat namn och ett personnummer som skulle innebära att han är 17 år, i Tyskland har han tidigare använt ett alias som skulle innebära att han är 16 år.

Polisen är ändå tacksamma över att ungdomarna har bedömts vara över 15 år och därmed straffmyndiga.

– Vi är nöjda över att de här personerna blev kvar som frihetsberövade så pass länge. Att vi kunde bevisa att de inte var så unga som de påstod sig vara, säger Karin Sarve. 

FAKTA

Gärningsman 1

Ålder: Finns inget personnummer i tingsrättens dom

Straff för grov våldtäkt: sex månaders sluten ungdomsvård

När förfrågan på fingeravtryck skickades ut i Europa så kom träffarna på en alternativ identitet: en 19-årig marockansk medborgare. Norge hade utfärdat en efterlysning med bild på mannen eftersom han skulle vägras inresa i Schengenterritoriet. Mannen befann sig i Norge under vår och tidig sommar 2014 och blev välkänd av norsk polis för narkotika- hot- och stöldbrottslighet.

Även i Tyskland kom träff på den alternativa identiteten: att han suttit häktad under tre månader förra hösten för vållande till kroppsskada – som han sedan dömdes till ett års villkorligt fängelse för.

I Tyskland gjordes en odontologisk, röntgendiagnostisk undersökning av personens tänder och händer och resultatet visade en ålder som stämde väl med de 19 år han uppgivit i en av identiteterna.

Till Migrationsverket har han uppgivit att han är 13 år gammal.

Gärningsman 2

Ålder: 16 år, enligt det personnummer som tingsrätten har använt sig av

Straff för grov våldtäkt: nio månaders sluten ungdomsvård

Förekommer hos polisen som misstänkt i två ärenden i augusti: försök till stöld genom inbrott och tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Träff hos socialtjänsten på ett alias som har uppgett en ålder på 17 år och angivit Marocko som födelseland.

Sökning på fingeravtryck genom Interpol gav träff på ytterligare en identitet som skulle innebära att han är 16 år. Efterlyst i Tyskland för grovt vållande av kroppsskada och vållande av kroppsskada. Satt i tyskt häkte mellan januari och maj i år som misstänkt för grov stöld.

Försvann från Hamburg i början av juni och dök i början av september upp i Malmö där han sökte asyl.

Gärningsman 3

Ålder: 15, enligt det personnummer som tingsrätten har använt sig av. Hovrätten anser att åldern inte kan fastställas.

Dömdes i tingsrätten till sex månaders sluten ungdomsvård för grov våldtäkt. Friades i hovrätten då de inte ansågs bevisat att han var straffmyndig vid gärningen.

Under polisförhör som hölls den 11 september sade personen sig komma från Algeriet.

Hans fingeravtryck gav träff hos tysk polis på ett alias där åldern uppgavs vara 17 år. Efterlyst av tysk polis för verkställande av en stölddom, för att ta reda på var han befinner sig angående ett narkotikabrott och för att utvisas för stöld. Dömdes till fyra veckors ungdomsfängelse i Tyskland för grovt vållande till kroppsskada, avtjänade straffet i häkte.

Har använt sig av minst fem alternativa identiteter, eller alias, med ett åldersspann från 14 till 33 år.

Fakta: Socialtjänsten, polisens Förundersökningsprotokoll

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.