Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Annette försökte stoppa lagbrotten – varnade flera gånger

Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN

Transportstyrelsens internrevisor Annette Olofsson kämpade envetet för att upplysa Transportstyrelsens ledning om vad som var på väg att hända.

Hon varnade flera gånger utan att få gehör.

Redan för tre år sedan larmade hon första gången – och sedan fortsatte hon.

Norrköpingsbon Annette Olofsson har jobbat som revisor, på insidan av Transportstyrelsen under en längre tid. Hon är chef för Transportstyrelsens internrevison och har över 20 års erfarenhet samt magisterexamen. 

Redan sommaren 2015 varnade hon styrelsen och generaldirektören för att myndigheten brutit mot flera svenska lagar – alltså de avsteg som nu är anledningen till skandalen kring Transportstyrelsen, att hanteringen av känsligt material gått till företag i Tjeckien, Rumänien och Serbien och hanterats av personal som inte varit säkerhetsklassade.

Redan sommaren 2015 varnade Annette Olofsson styrelsen och dåvarande generaldirektören Maria Ågren (bilden) för att myndigheten brutit mot flera svenska lagar.

 

LÄS MER: 6 frågor och svar om it-skandalen på Transportstyrelsen 

 

Annette Olofsson hänvisar till det hon sagt i förundersökningen. Hon säger att det hon har att säga just nu finns i Säpos förundersökning kring det som hänt, att det går bra att läsa där.

"Jag mår inte bra i det som varit och var på väg att packa för en resa när ni hörde av er", svarar Annette Olofsson i ett mejl.

Hon är redan en vecka försenad från att komma i väg på sin efterlängtade semester.

I förundersökningen framkommer också att Anette Olofsson envetet försökt upplysa styrelsen om vad som var på väg att hända.

Skrev mejl till Maria Ågren

I förundersökningen framkommer en tydlig bild av att Annette Olofsson har fått kämpa mot en ”gammal tradition” av lagbrott på Transportstyrelsen. 

 

LÄS MER: Hemliga agenters identiteter kan ha röjts 

 

Annette Olofsson har, som flera andra anställda, varnat både styrelse och generaldirektör utan att få gehör.

Det hela har sin start i att Annette Olofsson på omvägar får höra om allvarliga ”avsteg” från lagen inne på myndigheten. I ett mejl till generaldirektören den 23 juni 2015 skriver Annette Olofsson – svart på vitt – att  generaldirektören har gjort avsteg mot tre svenska lagar: säkerhetsskyddslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen. Hon undrar om generaldirektören har berättat om detta för styrelsen. Annars är det Annette Olofssons skyldighet att informera dem. Maria Ågren svarar – efter fem dagar – att hon inte informerat styrelsen, men kan göra det på nästa möte i augusti (2015).

I förhör har både styrelseledamöter och generaldirektören påstått att de inte ”känt till” att de bröt mot lagen eller hur allvarligt det de gjorde var. Foto: / TOBIAS HOLMQVIST/SVT

Ågren fortsatte bryta mot lagen

Internrevisron Annette Olofsson nöjer sig  dock inte med generaldirektörens svar. Den 8 september 2015 dokumenteras ett möte som Annette kallat till. Styrelseordföranden Rolf Annerberg intygar på mötet att styrelsen har blivit ”väl informerad” av generaldirektören på mötet i augusti 2015. Vad Annette Olofsson troligen inte känner till är att Maria Ågren – samma dag som mötet om lagbrotten – gör ytterligare ett beslut om att bryta mot lagen. Och kort innan mötet har hon, trots Annettes varnande mejl, gjort det ännu en gång. Totalt handlar det om fem avsteg som Annette Olofsson och åklagaren nämner i förundersökningen. 

 

LÄS MER: Maria Ågren i förhör: "Trodde man fick göra så"

 

I förhör påstår dock både styrelseledamöter och generaldirektören att de inte ”känt till” att de bröt mot lagen eller hur allvarligt det de gjorde var. Det står dock tydligt i förundersökningen, med bilagor av tjänsteanteckningar och mejl, att de kände till att de gjorde avsteg och vilka lagar de bröt. Det har nämligen Annette Olofsson sett till, hon säger i förhör med polisen att hon dokumenterade allt för att kunna bevisa att hon gjort sitt jobb.  

Annette Olofsson har, som flera andra anställda, varnat både styrelse och generaldirektör utan att få gehör. Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN

Alla ansvariga kände till beslutet

Förundersökningen visar också att Annette Olofsson inte nöjt sig med att generaldirektören och ordföranden i styrelsen hävdat att styrelsen blivit ”väl informerad” om lagbrotten på styrelsemötet i augusti 2015. Annette tog det ett steg längre och såg till att hennes tjänsteanteckning – om flera avsteg mot svensk lag –  även skickades ut tills samtliga styrelseledamöter inför mötet i oktober 2015. Samtliga ansvariga kände till Maria Ågren beslut.

Expressen fortsätter att försöka få generaldirektörens och Annette Olofssons svar på det inträffade. 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!