Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Amorteringskravet skrotas

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Finansinspektionen (FI) skrotar amorteringskravet.

Enligt kammarrätten i Jönköping saknar myndigheten rättsligt stöd för att fatta beslut om det.

Finansinspektionen vill nu att regeringen ger dem mandat att införa kravet.

– Vi var redo att införa kravet i augusti. Får vi ett tydligt mandat att göra det här så kan vi fortsätta jobba på ganska snabbt, säger Martin Noréus, vikarierande generaldirektör.

Tycker du att det är rätt att skrota amorteringskravet?

Amorteringskravet skulle börja gälla från den första augusti i år.

Men på torsdagen kom beskedet att Finansinspektionen skjuter upp beslutet.

Det efter att kammarrätten i Jönköping har bedömt att det rättsliga stödet för FI att besluta kring amorteringsreglerna brister.

Kammarätten gör bedömningen att det är oklart om FI verkligen har stöd i lagstiftningen.

Därför menar nu FI att rättsläget är osäkert och att deras mandat att ta fram regler behöver förtydligas.

"Kan fortsätta ganska snabbt"

De uppger att de har gjort en annan bedömning än kammarrätten - men instämmer i att det inte får finnas några tveksamheter kring reglerna för att de ska kunna gå vidare.

– De har pekat på att det finns en osäkerhet i lagen om hur den ska tolkas i det här avseendet. Det går inte för oss att fortsätta införa ett amorteringskrav, säger FI:s vikarierande generaldirektör Martin Noréus.

Genom ett beslut från regering och riksdag skulle FI kunna införa kravet på sikt, menar Noréus.

– Vi har mer konstaterat att om vi ska kunna gå vidare och göra det här så krävs det ett tydligare mandat för oss att få införa den här typen av regler. Det kräver egentligen beslut från regering och riksdag, säger Martin Noréus, och fortsätter:

– Då skulle vi kunna jobba vidare snabbt. Vi var redo att införa kravet i augusti. Får vi ett tydligt mandat att göra det här så kan vi fortsätta jobba på ganska snabbt.

"Regering och riskdag får ta ställning"

Per Håkansson, chefsjurist på FI, säger att det krävs ett förtydligande av myndighetens uppdrag för att kunna gå vidare.

– Det bedömer jag måste göras inom en lagändring. Men frågan ligger inte hos oss då, utan frågan ligger hos regering och riksdag som får ta ställning, säger han.

Claes Hemberg är sparekonom på Avanza Bank. Han tror att det här inte är det sista vi får se av Finansinspektionens förslag.

– Vi kommer få ett amorteringskrav, det är helt klart. Men när det kommer är oklart. De väntar på att regeringen ska säga ja. De är startberedda och gör klart hela förslaget, men jag tror vi får se det i januari i stället, säger han.

Det var i november förra året som FI lämnade beskedet att de vill skärpa kraven för amortering på bolånen.

"Olycklig situation"

På torsdagen säger Martin Noréus att de fortfarande menar att amorteringskravet är viktigt.

– Vi har inte sett några övertygande samhällsekonomiska argument mot ett amorteringskrav och bedömer fortfarande att det behövs, säger han under en presskonferens.

– Det ökar hushållens motståndskraft att hantera störningar och minskar risken att Sveriges ekonomi påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i omvärlden.

Finansmarknadsminister Per Bolund, MP, säger att regeringen ska "analysera de olika alternativen" och att de ska hantera frågan skyndsamt.

Men han kan ännu inte svara på när de kan återkomma med besked.

– Jag kommer inte i dag kunna svara på exakt vilka vägar som blir aktuella, utan vi kommer att titta på alla de olika verktyg som finns till hands och återkomma med förslag från regeringens sida, säger han på torsdagen.

– Men de förslag som har diskuterats tidigare har bland annat varit att förtydliga Finansinspektionen mandat vad det gäller att sköta makrotillsynen.

Experten: "Inte överraskad"

Han nämner också lagstiftning kring amorteringskrav och ränteavdrag.

– Ska det göras förändringar där kommer det krävas att man gör det med bred samsyn politiskt, säger Per Bolund.

Per Bolund säger om att besluta om ett tydligare mandat för FI:

– Den analys som har gjorts hittills är att man kommer att behöva förtydliga lagstiftningen. I sådana fall kommer det behöva gå via riksdagen, men jag kommer att analysera alla vägar framåt med regeringen och oppositionspartierna.

Claes Hemberg är inte förvånad över kammarrättens synpunkter och tror att det krävs ett tydligare direktiv om Finansinspektionen är rätt myndighet att besluta kring amorteringsregler.

– Jag har följt diskussionerna kring kammarrättens tveksamheter, så jag är inte så överraskad. Men det är överraskande att deras protester var så effektfulla att förslaget inte blev av, säger Claes Hemberg.

"Krav ganska snart"

Han tror att Finansinspektionen kan komma att presentera en stark rekommendation i stället för tvingande amortering. Men det kan ge samma effekt som ett krav.

– Vi har sett hur banker följer FI noga. Säger de att det är en allvarlig menad instruktion så får vi se ett krav ganska snart. Även om det inte står i lagen, säger Claes Hemberg.

Per Håkansson, chefsjurist på Finansinspektionen, förklarar under torsdagen att de inte heller kan utfärda allmänna råd i dagsläget.

FI hänvisar till sin tolkning av sundhetsregeln i lagen om bank- och finansieringsrörelse - och den snävare tolkning som kammarrätten gör i sitt remissvar.

– Vi har inte heller full frihet att utfärda allmänna råd utan lagstöd. Det handlar om att förklara hur man behöver förhålla sig till en viss regel, säger Per Håkansson.

"Ta hänsyn till konsumenterna"

Inte heller Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet, tror att FI kommer att dra tillbaka amorteringskravet helt och hållet.

– Nu kommer Finansinspektionen att gå hem och göra om sitt arbete och återkomma med ett reviderat förslag, säger hon.

Ingrid Eiken säger att grundproblemet ligger i bostadsbristen på marknaden, och bristen på hyresrätter som tvingat många att vända sig till bankerna för att få tag i en bostad.

– Ett medskicka till de nya reglerna är att man ska ta hänsyn till hur konsumenterna rör sig och beter sig på marknaden, så att man inte skapar grupper av konsumenter. De som är inne på marknaden och de som inte kan komma in, säger Ingrid Eiken.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!