Amnestys krav: Bygg boenden till EU-migranter

Tömningen av EU-migranternas läger på Industrigatan i Malmö 2015.
Foto: TOMAS LEPRINCE
Johanna Westeson på Amnesty menar att alla inom en stats territorium omfattas av mänskliga rättigheter.
Foto: AMNESTY INTERNATIONAL

I en ny rapport från Amnesty anklagas Sverige för att inte ta hand om de EU-migranter som finns i landet.

Organisationen kräver bland annat att långtidshärbärgen för migranterna ska byggas.

– Den här gruppen människor faller utanför alla sociala skyddsnät och Sverige blundar för sitt människorättsansvar, säger Johanna Westeson, ansvarig för diskrimineringsfrågor på Amnesty Sverige.

I rapporten ”A Cold Welcome. Human rights of Roma and other 'vulnerable EU citizens' at risk” har människorättsorganisationen Amnesty undersökt hur EU-migranter tas om hand i Sverige.

Enligt myndigheter finns det omkring 4 700 personer i Sverige som kategoriseras som utsatta EU-medborgare – men siffran är osäker.

Tömning av ett läger för EU-migranter i Malmö 2015.
Foto: TOMAS LEPRINCE

”Svenska myndigheter på alla nivåer duckar för ansvaret när det gäller utsatta EU-medborgare i Sverige, de flesta av dem romer”, skriver Amnesty i ett pressmeddelande.

Organisationen går till hårt angrepp mot svenska staten – och menar att romers rätt till boende, vatten, sanitet och sjukvård inte är tillräcklig. Man menar även att de blir illa behandlade av polisen.

Rapporten bygger på 58 djupintervjuer med rumäner, varav de flesta är romer.

– Den här gruppen människor faller utanför alla sociala skyddsnät och Sverige blundar för sitt människorättsansvar. De mänskliga rättigheterna omfattar alla som befinner sig inom en stats territorium – inte bara dess medborgare, säger Johanna Westeson, ansvarig för diskrimineringsfrågor på Amnesty Sverige och huvudförfattare till rapporten.

Johanna Westeson på Amnesty.
Foto: AMNESTY INTERNATIONAL

Förslaget: Långtidshärbärgen

I rapporten lägger Amnesty stor vikt vid romernas hemlöshet – och kräver att Sverige vidtar kraftiga åtgärder:

”Offentliga resurser läggs på att avhysa dem som lever i informella bosättningar, att sanera utrymmen och hantera nödsituationer som uppstår på grund av akut hemlöshet. Dessa kostnader skulle i stället kunna läggas på enkla men trygga och legala boendealternativ där människor får bo under en längre tid”.

En annan fördel med detta är, enligt organisationen, att EU-migranterna då får möjlighet att söka jobb.

I rapporten hyllar Amnesty kommunerna Gotland och Lund, där långtidshärbärgen finns.

”Göteborg och Umeå planerar att starta liknande verksamheter, vilket Amnesty välkomnar.”

Amnestys krav på Sverige – riktar känga mot polisen

I rapporten kräver Amnesty även att EU-migranterna ”ska ha tillgång till subventionerad sjukvård samt tillgång till rent vatten och toaletter”.

Man riktar även en känga mot polisen i Stockholm, som man menar ”systematiskt för bort personer som tigger” och kör dessa individer till avlägsna platser utanför stan.

”Att tigga är inte olagligt i Sverige. Det kräver inte heller något tillstånd”, skriver Amnesty, som hävdar att vissa individer blir bortkörda av polisen även om de inte har gjort sig skyldiga till någon ordningsstörning.

Amnestys krav på Sverige

■ I rapporten presenterar Amnesty rekommendationer till Sveriges regering, kommuner och landsting samt till Rikspolischefen och Stockholms polisdistrikt.

I korthet lyder kraven:

■ Alla människor i Sverige ska ha tillgång till tak över huvudet, oavsett uppehållsrätt eller medborgarskap, vilket betyder att det ska finnas långtidshärbärgen i alla kommuner.

■ Utsatta EU-migranter ska ha tillgång till subventionerad sjukvård samt tillgång till rent vatten och toaletter.

■ Från polisens sida ska det finnas en likvärdig behandling som bygger dels på att det inte är olagligt eller tillståndsbelagt att tigga, dels på icke-diskriminerande tillämpning av lagen.


Källa: Amnesty

Utsatta EU-migranter i Sverige

■ I polisens nationella lägesbild för brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta medborgare framgår att 2015 uppgick antalet utsatta EU-medborgare till cirka 4 700 personer.

■ Exakt hur många som finns här i dagsläget vet ingen, enligt den nationella samordnaren Claes Ling Vannerus. De som finns här nu är mer spridda än 2015, de bor till exempel oftare i bilar nu, än i läger som de gjorde då.

■ I Stockholms stads EU-team, som arbetar uppsökande mot EU-migranter, uppskattar man att det handlar om 600–700 personer som sover i till exempel kojor, bilar och husvagnar.

■ I Göteborg har antalet hemlösa EU-migranter minskat, det är i alla fall Göteborgs stads uppfattning. För några år sedan talades det om cirka 300–400, nu uppskattas de till cirka 100 personer.

■ Även i Malmö ser antalet ut att ha minskat något de senaste åren, men enligt Crossroads där är det svårt att säga säkert. Nu kommer 50–60 personer till dem per dag, under sommaren kanske 40–45.


Källa: Nationella samordnaren på länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stad, Göteborgs stad och Crossroads i Malmö.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.