Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ambulansflyg läggs ner – mitt under pandemin

Region Stockholm vill ställa in all planerad vård som inte är akut fram till sista januari.
Ett normalår transporterar företaget cirka 4 000 patienter.
Foto: SARA STRANDLUND
Socialminister Lena Hallengren.
Foto: JONAS EKSTROMER / TT NYHETSBYRÅN

Om två veckor, den 1 januari 2021, försvinner en del av ambulansflyget i Sverige, kan Expressen avslöja. 

”Tillgängligheten till luftburen sjukvård med ambulansflygplan är starkt hotad på kort sikt”, skriver företaget, som står för 85 procent av transporterna i landet, i ett brev till landets regiondirektörer. 

Beslutet kommer enligt företaget att leda till att patienter med livshotande tillstånd inte får nödvändiga transporter – mitt under coronapandemin. 

– Vi stänger ner vissa delar av södra Sverige från 1 januari, bekräftar verksamhetschefen Agneta Karlfeldt.

Sedan mitten av 1990-talet har företaget Babcock Scandinavian Air Ambulance, BSAA, ansvarat för cirka 85 procent av alla transporter med ambulansflygplan i Sverige. Bolaget är samtidigt Nordens största flyg- och helikopterambulansföretag. 

Ett normalår transporterar företaget cirka 4 000 patienter, i genomsnitt cirka elva patienter per dag. Tre av fyra tillhör ”den planerade sjukvården”, övriga är akuta patienter som är i behov av IVA-vård och som kan ha drabbats av till exempel hjärtinfarkter, stroke eller som skadats i trafikolyckor. 

Men under coronapandemin har en stor del av sjukvårdens planerade verksamhet avstannat, vilket lett till att ambulansflyget har tappat stora delar av sina intäkter. De fasta kostnaderna är dock kvar. 

– Vi är 25 miljoner kronor back på vår verksamhet sedan den 1 april, säger verksamhetschefen och chefssjuksköterskan Agneta Karlfeldt.

Agneta Karlfeldt, verksamhetschef och chefsssjuksköterska.

Regionerna betalar nämligen bara för de faktiska kostnaderna i samband med transporterna – ett timpris som inkluderar allt, en betalningsmodell som är unik för Sverige. 

– I andra länder betalar kunderna en fast summa som motsvarar 80 procent, och 20 procent är en rörlig summa. Det gör att man kan säkra tjänsten om något händer som varken kunden eller leverantören kan förutse eller påverka, som till exempel en pandemi.

Det svenska ambulansflyget

Företaget Babcock Scandinavian Air Ambulance är det största ambulansflygbolaget i Sverige och står för cirka 85 procent av alla transporter med ambulansflygplan. Företaget flyger för samtliga regioner och är största leverantör till 17 av landets 21 regioner. 

Bolaget är baserat på fyra olika orter i landet för att ha en god tillgänglighet till samtliga regioner; Luleå, Umeå, Arlanda och Landvetter. 

Transporterna samordnas på en flygkoordineringscentral i samarbete med SOS Alarm. 

Företaget larmade både Socialstyrelsen och socialdepartementet i mitten av maj och begärde ekonomiskt stöd från 1 april. 

– Vi såg att det här skulle skena i väg eftersom våra avtal ser ut på det här sättet, säger Agneta Karlfeldt. 

Det slutade med att Socialstyrelsen beviljade stöd för perioden 1 juni-15 september. 

– Det stödet var jättebra, men de största problemen hade vi ju i april och maj när pandemin var som värst, och nu i oktober, november, december. Vi har ett så stort hål i börsen nu att vi har jätteproblem. 

Därför har ledningsgruppen tagit fram en neddragningsplan för stora delar av Sverige – med start i de södra delarna – kan Expressen avslöja. Och det är dramatiska förändringar som väntar. 

Skickade brev till landets regiondirektörer

I ett brev till landets regiondirektörer informerade företaget nyligen:

”För att bibehålla beredskap, dvs tillgänglighet, under dygnets alla timmar och veckans alla dagar behöver vi kostnadstäckning. Att intäkterna går ner kan bara marginellt pareras genom att spara in kostnader. 

Egentligen är flygbränsle och förslitningskostnader på flygplansflottan, så kallade rörliga kostnader inom flygvärlden, det enda vi kan spara på om beredskap och tillgänglighet skall upprätthållas. Övriga kostnader som vi kallar fasta kostnader, går inte att spara på om vi inte reducerar antal flygplan och stänger vissa delar av Sverige. Reducering av flygplan har redan skett med försäljning av 1 st.”

Brevet till regiondirektörerna skickades den 30 november.

Verksamhetschefen fortsätter i brevet: 

”Om inte BSAA upprätthåller den beredskap som efterfrågas – dygnet runt, året runt – så kommer det leda till att patienter med livshotande tillstånd och behov av transporter till högre vårdnivå, ej kommer att ske. Ej heller till lägre vårdnivå, när det behovet finns, för att skapa plats på IVA-avdelningar för nya patienter.”

”Oavsett vad som händer i framtiden, så är tillgängligheten till luftburen sjukvård med ambulansflygplan starkt hotad nu på kort sikt.”

Enligt Agneta Karlfeldt skyller nu regeringen och landets regioner på varandra. 

– De vill inte ta ansvar. Men vi måste få hjälp med en rättvis peng per månad så att vi har råd att fortsätta. Annars har vi inget ambulansflyg på vissa platser i Sverige. 

Enligt den redan beslutade neddragningsplanen förlorar södra Sverige en del av tillgängligheten redan om två veckor, den 1 januari 2021. 

– Vi har redan sett över organisationen och flera personer har fått sluta. I dag har vi tre flygplan med besättningar i södra Sverige. Så kommer det inte att vara framöver. Vi stänger ner vissa delar av södra Sverige från 1 januari. 

– Jag har jobbat med flygande ambulanssjukvård sedan mitten av 1990-talet. Det är emot mitt moraliska hjärta att vi hamnar i den här situationen, men samtidigt förstår jag ju ägarna. Det är hemskt att vi kanske måste säga nej till akuta kuvösbarn.

Ny organisation tar över – i augusti

För fyra år sedan bildades organisationen Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, med syftet att ”effektivisera ambulansflyget för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser”. Medlemmar är landets samtliga regioner. 

Organisationen har beställt sex flygplan som ska levereras under 2021 och därefter ska organisationen ansvara för alla regionernas flygambulanstransporter med flygplan.

Men det första flygplanet levereras först i månadsskiftet april-maj.

– Driftstarten får en successiv start och vi börjar i norr i augusti, berättar organisationens presskontakt Joachim Ahl. 

Enligt planen ska den verksamheten vara i gång i full skala under sista kvartalet nästa år. 

M-riksdagsledamot frågade socialministern

För två veckor sedan ställde den moderata riksdagsledamoten David Josefsson en fråga om ambulansflyget till socialminister Lena Hallengren: 

”Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa stöd till ambulansflygtransporter för perioden april–maj samt från den 15 september fram till årsskiftet för att på det sättet även fortsatt upprätthålla en högkvalitativ tillgänglighet av ambulanssjukvård med ambulansflygplan i hela Sverige?”

Socialministern svarade då att regionerna fått nio miljarder kronor i generella statsbidrag och 20 miljarder kronor för att ersätta merkostnader till följd av covid-19.

”Syftet med de omfattande ekonomiska tillskotten har varit att ge regionerna ekonomiska förutsättningar att trygga tillgången till en god välfärd. Regionerna kan bland annat använda medlen för att se till att det regionala systemet för transporter med ambulansflyg är tillgängligt, håller hög kvalitet och är hållbart på lång sikt.”

Expressen har sökt socialminister Lena Hallengren, men hittills utan resultat. 

Expressens frågor till socialministern

Expressen har i dag ställt följande skriftliga frågor till socialminister Lena Hallengren:

• I maj i år kontaktade ledningen för det privata ambulansflyget i Sverige, Babcock Scandinavian Air Ambulance, socialdepartementet och bad om ekonomiskt stöd från 1 april på grund av Coronapandemin. Men bolaget fick bara stöd för perioden juni-september. Varför då?

• I andra länder betalar kunden 80 procent i fasta kostnader månadsvis och 20 procent i rörliga kostnader, men inte i Sverige. Varför då?

• Ledningen för det privata ambulansflyget i Sverige säger i dag till Expressen att delar av deras verksamhet stängs ner i södra Sverige från 1 januari. Hur reagerar du på det?

”Starka skäl – som vi tycker att vi har just nu”, säger Folkhälsomyndigheten om de nya rekommendationerna.
Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade flera skärpningar av coronareglerna. Ett välkommet beslut, men alldeles för sent, menar Björn Olsen.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.