Klassikerna ska
ge KD skolsegern

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
"Skolan kommer att vara en av de viktigaste frågorna i valet nästa år", säger Göran Hägglund.
Foto: Robban Andersson

Lite opera, Vilhelm Moberg och kanske "Det sjunde inseglet".

Kristdemokraterna vill ha en lista på kulturklassiker för alla elever i grundskolan.

- I en tid med väldigt mycket mångfald och individuell mediekonsumtion är det bra med gemensamma referenspunkter, säger Göran Hägglund.

Expressen kan i dag avslöja hur riksdagens minsta parti vill ta initiativet i skolfrågan.

Skolfrågan är hetare än på länge. S och FP slåss om vem som har störst förtroende bland väljarna och både M och MP försöker flytta fram sina positioner.

På söndag startar årets Almedalsvecka, första partiledare att tala är KD:s Göran Hägglund. Men redan nu presenterar partiet en nyhet.

Lite i skymundan har KD sedan i höstas arbetat med partiets nya skolprofil. Programmet är nu antaget av partistyrelsen.

Vill ha en "kulturkanon"

- Skolan kommer att vara en av de viktigaste frågorna i valet nästa år och här finns det en hel del tydliga konfliktlinjer, säger Göran Hägglund.

Ett av de nya förslagen är "klassikerlistan". Tanken är att skolverket ska ta fram ett urval av böcker, filmer, pjäser och musik som "alla svenska elever ska ha tagit del av när de lämnar skolan". Hägglund nämner bland annat Vilhelm Mobergs "Utvandrarna", bröderna Grimm och "Hemsöborna" av Strindberg.

- Det skulle vara bra för vårt land och berikande för de som inte har med sig det här hemifrån. I dag är det ett privilegium för dem med föräldrar som själva har en hygglig utbildning, säger han.

I valrörelsen 2006 lanserade FP en litterär kanon som fick hård kritik. Sedan dess har SD föreslagit en "kulturkanon" enligt dansk modell där olika verk klassas som särskilt viktiga för det svenska kulturarvet. Men KD:s lista ska även innehålla utländska klassiker.

- Det är naturligt att ta sin utgångspunkt i svensk kultur i de yngre årskurserna eftersom vi lever och bor i Sverige. Men det finns böcker av utländska författare som också har präglat oss.

Statliga listor över rekommenderad kultur - låter inte det som något man gjorde i Sovjet?

- Det här handlar inte om att sätta en statlig stämpel på böcker eller filmer utan om sådant våra ungdomar bör få stifta bekantskap med under skolåren för att berika sina liv.

Kan avgöra det själva

Bo Jansson, ordförande i Lärarnas riksförbund, är positiv till en gemensam kunskapsbas i grundskolan - men ingen lista.

- Behöriga svensklärare kan själva avgöra vad eleverna behöver för sin fortsatta utbildning och för att vara medborgare i samhället.

KD:s skolpunkter

1. SATSA PÅ BILDNING OCH LÄSNING

Skolsystemet ska värna ett klassiskt bildningsideal. "Ett lärande som syftar till förädling av hela människan är alltid viktig, inte minst i ett mångkulturellt samhälle." Vill inrätta en "klassikerlista" med böcker, filmer, pjäser och musik som alla elever ska ta del av.

Fler lärarledda undervisningstimmar i svenska och vidareutbildning för lärare i läsinlärning.

2. LÄRARNA - NYCKELPERSONER FÖR EN BRA SKOLA

Skickliga lärare bör få en god löneutveckling. Mer tid för ämnesundervisning, mindre administration.

Fler vuxna i skolan.

Skärpta krav på dem som vill bli lärare. Högre betygskrav för utbildningen samt antagnings- och lämplighetsprov. Lättare att stänga av de som visar sig olämpliga.

Fler snabba vägar in i läraryrket. Den som har examen i ett relevant ämne eller yrkeskunskap ska kunna nå lärarexamen genom en kompletterad utbildning i pedagogik.

Kontinuerlig kompetensutveckling. Lärare ska ha möjlighet att läsa en kurs vart tredje år med delvis bibehållen lön.

3. KVALITETSSÄKRA SKOLANS METODER

Vetenskapliga utvärderingar ska ligga till grund för pedagogiken. Inrätta en funktion med ansvar för att utvärdera undervisningsmetoder och stimulera akademisk forskning.

Vidga Skolinspektionens uppdrag för att ge förbättringsorienterad återkoppling till skolorna.

4. FRITT SKOLVAL GYNNAR KVALITETEN

Kommunerna ska låta föräldrar ta ställning till vilken skola deras barn ska gå i.

Nationella prov rättas av nationella examinatorer. Betygen ska spegla resultaten i de proven.

5. MER IDROTT

Antalet idrottstimmar ska utökas från dagens 500 till 600 i grundskolan.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.