"Förbjud krav på fasta jobb i allmännyttan"

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Foto: Sven Lindwall

Bostadsbristen är en av de allra största framtidsutmaningarna som  Sverige står inför.

En kvarts miljon unga söker en lägenhet, många  tvingas flytta runt mellan osäkra andrahandskontrakt och andra har inget  annat val än att bo kvar hemma mot sin vilja.

 Bostadsbristen har varit ett problem länge, men bortom vackra ord och fagert tal är det inget som händer. För varje år som går blir situationen för unga som söker en bostad allt värre. Det byggs för lite, och det som byggs är alldeles för ofta inte de lägenheter som unga behöver. Min generation har tvingats lära sig den hårda vägen att det inte är för oss som samhället är ordnat.

Trots att bostadsbristen är enorm bland unga, hindras många från att söka de hyresrätter som faktiskt kommer ut. Bostadsmarknaden har blivit en bostadsbolagens marknad, där krav ställs på tillsvidareanställning och tillräckligt hög inkomst för att ens kunna vara aktuell för ett hyreskontrakt. Samtidigt är det normala för ungdomar som arbetar att man har en tidsbegränsad anställning. Som ung fastnar man mitt emellan en arbetsmarknad som ställer krav på ”flexibilitet” och en bostadsmarknad som utgår från att ett fast jobb fortfarande är det normala.

Inte heller de kommunala bostadsbolagen är något föredöme i det här avseendet. Över åttio procent av de allmännyttiga bostadsbolagen ställer särskilda krav för att man ska kunna få hyreskontrakt. Ungefär hälften kräver en viss inkomstnivå och var femte bolag kräver en tillsvidareanställning. Att stora grupper utesluts från möjligheten till en kommunal hyreslägenhet rimmar minst sagt illa med kommunernas bostadsförsörjningsansvar, självklart borde det mitt i den eskalerande bostadskrisen åtminstone vara möjligt för unga att söka de hyresrätter som faktiskt finns.

Självklart kan inte samhällsbygget utgå från att bostadsbristen och otryggheten på arbetsmarknaden ska vara konstant. Den viktigaste åtgärden för att lösa bostadsbristen är en bostadspolitik som sätter nybyggnation i centrum, med statliga subventioner riktade till billiga hyresrätter. Otryggheten på arbetsmarknaden måste mötas med en politik som gör det svårare och dyrare för arbetsgivarna att utnyttja unga med osäkra ring och spring-jobb. Men samtidigt går det inte att blunda för den akuta situationen – det är nu som unga hamnar mellan stolarna och det är nu som det krävs åtgärder som gör det möjligt för unga att söka de lägenheter som faktiskt finns.

Sveriges ungdomar behöver trygghetspaket, som i praktiken ser till att alla har en bostad och som gör fasta jobb med löner som går att leva på till det normala också för unga. I dag lanserar Ung Vänster ett nytt krav på lagändringar som skärper det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och som hindrar allmännyttans bostadsbolag från att ställa krav på fasta jobb för att man ska kunna få en lägenhet. Kommunala bostäder ska förmedlas i en offentlig bostadskö, utan några diskriminerande inslag. Ungas rätt till trygghet i vardagen kräver en bostadspolitik värd namnet.


Stefan Lindborg är förbundsordförande för Ung Vänster

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.