Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Allt fler tar avstånd från skattefusk

Skribenterna på DN Debatt tror att rot- och rutavdrag kan ha påverkat synen på svartarbete. Foto: Martina Huber

Acceptansen för svartarbete minskar i Sverige, visar en undersökning från skatteverket.

74 procent tar i dag avstånd från denna typ av skattefusk.

Attitydförändringen kan förklaras med politiska beslut som slopad förmögenhetsskatt samt rot- och rutavdrag, skriver skatteverkets Ingemar Hansson och Jan-Erik Bäckman på DN Debatt.

Kan du tänka dig att jobba svart?

Allmänhetens syn på skattefusk har förändrats kraftigt de senaste sex åren. Nästan tre fjärdedelar - 74 procent - tar i dag avstånd från svartarbete. För sex år sedan var det bara 51 procent som hade denna syn, vilket framgår av en attitydundersökning som skatteverket publicerar i dag.

Endast sex procent tycker att svartarbete är okej. En lika stor andel uppger att de skulle undanhålla inkomster från beskattning om det fanns möjlighet.

En förklaring

Företagare är den grupp där flest tar avstånd, 88 procent. En förklaring kan vara att konkurrens från svartarbete blir ett mer påtagligt hot mot den egna försörjningen, skriver Ingemar Hansson och Jan-Erik Bäckman, generaldirektör respektive analyschef vid skatteverket.

De tror även att förändringen kan bero på politiska åtgärder, som införande av rot- och rutavdrag, slopad förmögenhetsskatt, avtal om informationsutbyte med före detta skatteparadis och krav på certifierade kassaregister inom kontanthandeln.

En ökande andel tycker också att skatteverket är bra på att motarbeta skattefusk. 57 procent tror att man skulle upptäckas om man fuskade jämfört med 43 procent 2006.

Kvitto är bevis

Ingemar Hansson och Jan-Erik Bäckman uppmanar att alltid se till att få ett godkänt kvitto på det man handlat.

"Kvittot är beviset för att köpet verkligen registreras och att svarta pengar inte stoppas vid sidan om. En sund konkurrens på lika villkor gynnar inte bara den enskilda seriösa företagaren som annars riskerar att konkurreras ut av skattefuskare utan också konsumenten, arbetstagaren och samhället i stort", skriver de i dag på DN Debatt.