Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Alliansen samarbetar inför nästa val 2018

Alliansledarna: Jan Björklund, FP, Annie Lööf, C, Anna Kinberg Batra, M, Ebba Busch Thor, KD. Foto: Gunnar Ask / GUNNAR ASK/ALL OVER PRESS GUNNAR ASK FOTOGRAF
Anna Kinberg Batra. Foto: Anna-Karin Nilsson

Alliansen ska gå till val gemensamt vid valet 2018.

Det skriver de fyra allianspartiernas partisekreterare på DN Debatt på onsdagen.

Man säger också att partierna ska lägga seperata budgetmotioner till våren – men säger inget om hur det ser ut därefter.

De fyra partisekreterarna, Tomas Tobé, M, Michael Arthursson, C, Maria Arnholm, L och Acko Ankarberg Johansson, KD, skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att det pågår en omprövning av politiken inom vart och ett av partierna.

"Men vi ska också göra det gemensamt med sikte på nästa val. Det gäller särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder. Sverige står inför ett mycket omfattande reformbehov", skriver man.

Reformer räcker inte

Partierna skriver också Allinsens reformer under regeringsåren 2006-2014 inte räcker för att klara utmaningarna framåt.

"Alltför många står utanför arbetsmarknaden, inte minst unga och utrikes födda. En stor andel elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Det finns fortsatt brister i sjukvård och omsorg. Vi saknade svar på migrations- och integrationsutmaningen."

Sedan säger de fyra partisekreterarna att Stefan Löfvens regering saknar handlingskraft för att lösa samhällsproblemen.

Partierna har utvärderat allianssamarbetet och säger att de ska lära sig av sina misstag och brister och kommit fram till sex punkter som ska förbättra den gemensamma politiken.

1: Alliansen bör gå till val tillsammans.

2. Alliansen står fortsatt för den starkaste värdegemenskapen i svensk politik.

"Det är inom ramen för allianssamarbetet som vi har den bästa möjligheten att nå ut till fler väljare, kunna bilda regering och få genomslag..."

3. Behov av ny reformagenda för Sverige.

" Vi omprövar nu vår politik enskilt, men vi ska också göra det gemensamt. Det gäller särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder."

4. Lär av organisatoriska brister.

"Särskilt inför valet 2014 avstannade vår politikutveckling. En stor del av detta kan kopplas till organisatoriska brister och en centralisering ...".

De fyra partisekreterarna lovar därför att "politikutvecklingsgrupper" ska arbeta under mellanvalsperioderna - även när om Allianspartierna återkommer i regeringsställning.

5. Förbättra kampanjverksamheten.

"Trots en återhämtning i opinionen de sista månaderna innan valet 2014 pekar mycket på att alliansen hade kunnat genomföra en bättre valrörelse sett till såväl kampanj som planering. Aktiviteterna skedde för sent."

6. Hitta gemensam kraft igen.

"Allianssamarbetet ska vara ett gemensamt projekt. Det ska skapa entusiasm i samtliga av våra partier."

Slutklämmen i artikeln handlar om att de fyra partier ska presentera separata motioner till regeringens vårbudget. Det betyder att man inte kommer att fälla decemberöverenskommelsen.

Men man lovar ingenting om hur det ska se ut efter våren.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!