Alliansen presenterar eget budgetförslag

Alliansen kommer inte att bryta ut enskilda förslag ur regeringens budget.

I stället lägger man en skuggbudget med ett lägre reformutrymme än regeringens, där man satsar på jobb, infrastruktur och de offentliga finanserna.

– Vi lägger inom ett mycket begränsat utrymme några viktiga prioriterade reformförslag för att bygga ett starkare Sverige, säger Anna Kinberg Batra.

Alliansens ekonomiskpolitiska talespersoner Anna Kinberg Batra (M), Emil Källström (C), Erik Ullenhag (FP) och Jakob Forssmed (KD) presenterade sitt budgetförslag i riksdagens presscenter. Budgetförslaget beskrivs skilja sig mot regeringens budget på tre huvudområden: ekonomin, jobben och infrastrukturen.

Partierna menar att regeringens budget riskerar att försvaga den svenska ekonomin och bromsa jobbtillväxten. Talespersonerna beskriver omvärldsläget som oroligt och att det kan komma att påverka den svenska ekonomin negativt. De vill därför säkra överskottsmålet på en procent till 2018.

– Givet att det är oroligt runtom är det viktigt att vi bygger skyddsvallar till nästa kris. Det kommer en sådan. Vi vet bara inte exakt när och hur. Därför är det så viktigt att värna det finanspolitiska ramverket och upprätthålla banan till balans och överskott när ekonomin normaliseras. Vi delar regeringens bedömning att ekonomin kan gå till ett normalt resursutnyttjande 2018 och därför presenterar vi en politik där vi också kan nå överskottsmålet då givet nuvarande bedömningar, säger Anna Kinberg Batra.

Allianspartierna är kritiska till regeringens budget, som de menar kan skada jobbtillväxten och därmed den svenska ekonomin.

– Vi lånar inte till bidragshöjningar, vi finansierar våra reformer ansvarsfullt till skillnad från regeringen som riskerar att släppa fram utanförskap och pressa ut människor ur arbetskraften. Det skulle inte bara vara skadligt för de individerna, utan även för de offentliga finanserna, säger Anna Kinberg Batra.

Lägre reformutrymme  

Partierna har därför lagt en budget med ett reformutrymme på 10 miljarder kronor, vilket är 15 miljarder kronor lägre än regeringens utrymme.

– Vi lägger inom ett mycket begränsat utrymme några viktiga prioriterade reformförslag för att bygga ett starkare Sverige, säger Anna Kinberg Batra.

Alliansen har målsättningen att 350 000 fler personer ska komma i sysselsättning till 2020.

– Vårt viktigaste löfte till väljarna är att jobben ska växa till och bli fler, säger Emil Källström (C).

Vill stoppa nedläggning av Bromma flygplats

Alliansen vill dessutom investera i flera infrastruktursatsningar, däribland en stambana för höghastighetståg, 10 000 laddstolpar för elbilar och reformer som möjliggör att 300 000 nya bostäder byggs fram till år 2020. Samtidigt riktar alliansen kritik mot att Förbifart Stockholm fördröjts och att Bromma flygplats riskerar att läggas ned.

– Vi kommer att driva en mycket aktiv oppositionspolitik för att se till för att föra talan för att vi behöver den här typen av framtidsinvesteringar, säger Erik Ullenhag om infrastruktursatsningarna.

Alliansen gör samma bedömning som regeringen över hur mycket som behöver satsas på migrations- och integrationspolitiken. Detta trots att Sverigedemokraterna gått ut med att de röstar på det budgetförslag som de anser är minst skadligt för Sverige. 

– Vi tänker inte lägga politik utifrån vad Sverigedemokraterna gör eller inte gör. Vi lägger politik utifrån vad vi tror är bra för Sverige, säger Erik Ullenhag.

Bryter inte ut enskilda förslag

Expressen har tidigare rapporterat om budgetförslaget, när talespersonerna presenterade det i en debattartikel på DN Debatt. Talespersonerna kritiserade Socialdemokraternas beslut 2013 om att bryta ut delar ur den dåvarande regeringens budget. Men allianspartierna har valt att inte bryta enskilda förslag ur regeringens budget – vilket skulle kunna ha sänkt flera av regeringens vallöften. 

– Praxisen ligger fast, det går att bryta ut saker, men vi väljer att inte göra det. Vi har en historiskt svag regering och vi vill lägga helheten. Och det handlar om att ta ansvar, säger Erik Ullenhag till Expressen.se.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.