Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Alla mellan 18 och 65 får tredje dos

Samtidigt införs vaccinationsbevis från och med 1 december.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Alla svenskar över 18 år ska erbjudas en tredje vaccindos meddelar socialminister Lena Hallengren (S) på onsdagens pressträff. 

Folkhälsomyndigheten ges också i uppdrag att ta fram underlag för smittskyddsåtgärder som kan krävas vid ett eventuellt förvärrat läge

– Det sista regeringen vill är att införa nya restriktioner, säger Hallengren.

Omkring 7 miljoner svenskar är dubbelvaccinerade. Men smittspridningen i Europa och resten av världen är oroväckande. 

På onsdagens pressträff med regeringen och Folkhälsomyndigheten konstaterar Lena Hallengren att smittspridningen i Sverige är låg, även sjukhusbeläggningen är förhållandevis låg.

– Alla mellan 18 och 65 ska erbjudas en tredjedos. Förhoppningen är att det ska innebära att vi inte behöver införa fler restriktioner, säger Lena Hallengren. 

Den tredje dosen kommer att ges sex månader efter andra dosen. 

Regeringen har lagt fram en lagrådsremiss om att förlänga covid-19-lagen med ytterligare fyra månader, till och med 31 maj 2022. 

– Myndigheten ska ta fram underlag för smittskyddsåtgärder vad gäller ett eventuellt förvärrat läge, säger Hallengren och fortsätter:

– Folkhälsomyndigheten ska lägga fram förslag för vilka underlag som ska ligga till grund för att dra tillbaka de åtgärder som eventuellt införts, säger Hallengren.

Den första delen av uppdraget ska vara färdigt 30 november, och redovisa ett underlag för åtgärder som kan vara aktuella. Den andra delen om avveckling ska vara färdig 14 december

Prioriteringsordning för en tredje dos

Karin Tegmark Wisell säger att det är regionerna som har ansvar över vaccinationsarbetet. Påfyllningsdosen ska ges i åldersordning. Där de som är äldst ska prioriteras och sedan ska det gå i fallande ordning ner till de som är 18 år.  

– Vaccin är vårt viktigaste verktyg att hantera pandemin, säger Karin Tegmark Wisell.

Hon tillägger:  

– Två sprutor ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död, men skyddseffekten avtar över tid.  

De allmänna råden gäller fortsatt: Hålla avstånd till andra människor om man är ovaccinerad och att man som ovaccinerad undviker platser med mycket folk. 

Sedan tidigare har regeringen meddelat att vaccinbevis införs för allmänna sammankomster offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare.

Vill arrangören inte använda sig av vaccinationsbevis ska deltagare ges anvisad sittplatser och det ska råda minst en meter mellan sällskap. Sällskapen får inte vara större än åtta personer. Det här gäller

Alla över 18 år ska erbjudas en tredjedos. Det är upp till regionerna att fatta det slutgiltiga beslutet om ordningen, där personer med hemtjänst, hemsjukvård och personer över 80 prioriteras högst.


Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom så som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla, och stanna hemma. Från 22 november rekommenderas både ovaccinerade och vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom.

Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. 

Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. 


Från den 1 december införs vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Det kan till exempel handla om sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter. 


Användningen av vaccinationsbevis kommer att vara frivillig, men de arrangörer som väljer att inte använda sig av det kommer att behöva uppfylla andra smittskyddsåtgärder: 

Deltagarna ha en anvisad sittplats. Sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd från andra sällskap och enskilda sällskap får som mest omfatta åtta personer. 

Arrangörer måste också göra det möjligt för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit, och informera om hur smittspridning kan undvikas. 


Vaccination kommer vara förutsättningen för ett bevis och kan inte ersättas med bevis på genomgången infektion eller negativt test. Bevisen är densamma som används vid utlandsresor.

Hallengren: Det här gäller för dig som är ovaccinerad

Covidbevis på evenemang gäller från och med 1 december.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.