Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Alice Bah Kuhnke: Kan hända i Sverige

Alice Bah Kuhnke. Foto: Anders Wiklund/TT

Anhöriga sörjer efter attacken i Istanbul.

Foto: Sedat Suna /EPA/TT

Terrororganisationen IS misstänks ligga bakom attentatet i Istanbul.

Nu fruktar demokratiminister Alice Bah Kuhnke, MP, att liknande dåd kan hända i Sverige.

– Det finns inget land som kan vaccinera sig mot den ondska som finns, säger hon.

Fakta: Åtgärder mot extremism

På nationell nivå sker bland annat följande:

• En nationell samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism finns på plats sedan juni 2014.

• Ett nationellt expertnätverk ska utveckla konkreta insatser.

• Aktörer ska utbildas.

• På lokal nivå ska bland annat följande ske:

• Nationella samordnare bör finnas i varje kommun.

• Kommunerna ska upprätta lägesbilder i samverkan med andra aktörer.

• Handlingsplaner ska finnas.

• Kommunerna ska avsätta resurser för att ge stöd till anhöriga.

• Stöd för att kunna lämna våldsbejakande extremism ska finnas.

Källa: Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Sammanställt av: TT

Dödssiffran efter tisdagskvällens terrordåd i Istanbul fortsatte att stiga samtidigt som Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism presenterade sin utredning om hur man ska förhindra att unga människor radikaliseras och ansluter sig till terrororganisationer för Alice Bah Kuhnke i Rosenbad på onsdagsförmiddagen.

Demokratiministern ansåg att det underströk utredningens betydelse:

– Det finns inget land som kan vaccinera sig mot den ondska som finns. Just därför är det så viktigt att vi har ett gediget arbete där vi tidigt försöker upptäcka människor som håller på att radikaliseras, säger hon.

Dödssiffran stiger efter attentatet i Istanbul. Foto: Xinhua / Polaris

Bah Kuhnke: Plan för att undvika att människor dödar

Utredningen har tagit fram riktlinjer för hur landets kommuner ska bli bättre på att upptäcka personer som ligger i riskzonen och sedan kunna förhindra att de utvecklas till extremister.

– Därför är den här planen viktig. Det känns som att vi har de grundläggande verktygen för att undvika att människor dödar andra för att få igenom sin vilja, säger Alice Bah Kuhnke.

Samtidigt fruktar hon att det finns stor risk för att terrorattentat ändå kan hända i Sverige.

– Vi måste tyvärr vara förberedda på att detta kan hända i vårt land. Det känns fruktansvärt att jag måste vara tydlig med det, säger hon.

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism förespråkar bland annat att kommunerna upprättar lägesbilder i samverkan med andra aktörer, att de avsätter resurser för att ge stöd till anhöriga och att det finns stöd för att kunna lämna våldsbejakande extremism.