Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Jakt 2018: Allt du behöver veta om höstens stora älgjakt

Det här behöver du veta om att jaga älg i Sverige. Foto: JENS CHRISTIAN / EXPRESSEN/KVÄLLSPOSTEN
Du måste ha vapenlicens för det vapen du använder. Foto: JENS CHRISTIAN / EXPRESSEN/KVÄLLSPOSTEN
Från jakttornen kan man se älgen på håll. Foto: JENS CHRISTIAN / EXPRESSEN/KVÄLLSPOSTEN
En form av vakjakt. Foto: ULF RYD / KVP/EXPR

Nu börjar älgjakten. 270 000 personer kommer att ge sig ut i skogarna för att skjuta 80 000 älgar.

Tanken är bland annat att minska risken för älgolyckorna på våra vägar.

Älgen kallas ofta skogens konung, för att de är de största nu levande hjortdjuren. Den europeiska älgen, Alces alces, kan väga upp till 800 kilo och ha en mankhöjd på 230 centimeter. Normalt väger en älgko 270–360 kilo, och en älgtjur 380–540 kilo på hösten. De är ungefär lika stora som en häst.

Älgen är inte utrotningshotad, tvärtom är stammen mycket livskraftig. Under sommaren före jakten finns det cirka 300 000–400 000 älgar i Sverige. En europeisk älg kan bli 15–25 år gammal. Under älgjakten skjuts cirka 80 000 älgar.

 

LÄS MER: Jakt 2018: Därför måste du ta jägarexamen och så gör du 

 

Älgen är däremot en fara i trafiken. 2017 rapporterades 5 941 olyckor med älg i Sverige. Det är var tionde viltolycka, och på grund av djurets storlek är det inte ovanligt med dödsoffer i samband med älgolyckor på vägarna.

När är älgjakten i Sverige och vem bestämmer den?

Det finns ingen gemensam start för älgjakten i hela Sverige. Anledningen är att den bestäms av när brunsten tar slut och skiljer sig från län till län. En riktlinje är jakten startar den första måndagen i september i norra Sverige och andra måndagen i oktober i södra. Du kan se besluten för start i ditt landsting längst ner i artikeln. 

Vad krävs för att jaga älg?

För att jaga älg krävs tillstånd från markägaren, du ska vara del av ett jaktlag och du ska ha jägarexamen och vapenlicens för det vapen du använder. Exakt hur det går till att ta jägarexamen och ansöka om vapenlicens kan du läsa här. Tänk på att det tar 1–4 månader för polisen att handlägga en ansökan om vapenlicens. 

 

LÄS MER: Därför är det flest viltolyckor på hösten 

 

Vad kostar det att jaga älg?

Förutom kostnaderna för kläder, utrustning, vapen och ammunition behöver du betala för att använda någon annans mark; du behöver ett jaktarrende. 

För att bli medlem av ett jaktlag måste du betala till laget. Ett jaktlag har arbete under hela året med byggande och skötsel av jakttorn, med att placera ut mat och slickstenar till älgarna under året, samt hålla ordning i jaktmarkerna. Avgiften är individuell och varje jaktlag får tilldelat ett antal vuxna djur, samt årskalvar de får skjuta.

Du behöver ett statligt jaktkort och betalar avgiften till Naturvårdsverket som kostar 300 kronor för höst/vår. Pengarna är en viltvårdsavgift.

Efter att ha skjutit älg måste jaktlaget betala fällavgift, mellan 250 och 1 000 kronor för vuxet djur, 50–200 kronor för årskalv. Det är respektive länsstyrelse som bestämmer avgiften. Se nedan län för län.

 

LÄS MER, DEBATT: Jakt är långt ifrån något nöje – tvärtom 

 

Skjuter jaktlaget en älg som är otjänlig att äta ska detta också anmälas, men laget slipper betala fällavgift, och djuret räknar inte in i kvoten.

Vad betyder såt?

Såt är ett avgränsat område inom en jaktmark där en eller flera jägare jagar. 

Vilka jaktmetoder används för att jaga älg?

Det finns åtta vanliga metoder att jaga älg, med eller utan hund.

Löshundsjakt med ställande hund: Passar i stora, sammanhängande marker. Jägaren går med hunden mot vinden. Får hunden kontakt med en älg som inte sticker börjar hunden skälla ståndskall, så att jägaren kan smyga sig på villebrådet. Ofta finns även passkyttar runt såten (området) där hundföraren går.

Ledhundsjakt: Hundföraren och hunden går mot vinden, men nu är hunden i band. När hunden känner vittring av älgen markerar den det och leder hundföraren till bytet. Även här placeras passkyttar ut runt såten eftersom hunden oftast stöter ut älgen ur såten.

Drevjakt. Kallas även klappjakt. En drevkedja med 50 meter mellan deltagarna går över en såt med syfte att driva fram älgarna mot passkyttar som väntar på dem. Fungerar bäst i älgrika områden.

Tryckjakt. Som drevjakt, men med färre och tystare deltagare. Älgarna blir inte skrämda utan promenerar lugnt ur såten på upptrampade stigar, mot utplacerade passkyttar.

Vakjakt. Jägaren sitter still och väntar på älgen. Kombineras ofta med smygjakt.

Smygjakt. Jägaren smyger sig på en betande älg. 

Lockjakt. Fungerar bäst nära brunsten. Jägaren härmar antingen kons lock- eller tjurens brunstläte. 

Jämthundar är en av de vanligaste jakthundarna vid älgjakt. Den här sju veckor gamla valpen var dock inte redo. Foto: ÅKE THIM

För dig som inte jagar med är i skogen

Du behöver inte hålla dig borta från skogen under jaktsäsongen. Däremot finns det några saker att tänka på. 

Det viktiga är att du klär dig så att du syns, gärna en reflexväst. Ge dig tillkänna för jägarna, men stör inte jakten. Lämna platsen lugnt. Ofta sätter jägarna ut tydliga varningsskyltar om att jakt pågår, så du lär inte bli överraskad om du stöter på ett jaktlag. 

Tänk på att den största aktiviteten är under de första två veckorna under älgjakten. Passa gärna på att plocka svamp före starten för älgjakten eller ett par veckor senare.

Jägarna vet att andra kan röra sig i skogarna och ska ta hänsyn till detta. Tänk också på att du inte ska ha din hund lös i skogen.

 

LEIF GW PERSSON: Jakt är att vänta på något som inte händer 

 

Då startar älgjakten i Sverige – län för län

Älgjakten i Sverige startar antingen första måndagen i september eller andra måndagen i oktober. Vuxna djur får oftast inte skjutas under hela jakttiden och jakt på oregistrerade områden sker oftast under första veckan.

Norrbotten:

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Licensområden och älgskötselområden: Kiruna kommun ovan odlingsgränsen:                   3 september–7 oktober. Kiruna kommun nedan odlingsgränsen: 3 september–14 oktober. Gällivare, Jokkmokks, Arjeplogs samt Arvidsjaurs kommuner: 3 september– 11 november. Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Kalix, Haparanda, Pajala, Överkalix samt Övertorneå kommuner: 3 september–25 november.

Fällavgift: Vuxen älg: 400 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Västerbotten 

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Jakttider licensområden och älgskötselområden: Jakt är tillåten från och med 3 september till och med den 25 september samt från och med den 8 oktober till och med den 31 januari.

Fällavgift: Vuxen älg: 400 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Jämtland

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 3 september–25 september 2018 samt 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 250 kronor. Årskalv: 50 kronor.

Med en GPS på din hund har du alltid koll på var din trognaste vän är. Foto: YLWA YNGVESSON

Västernorrland 

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Jakttider licensområden och älgskötselområden: Jakt är tillåten från den 3 till och med den 25 september samt från den 8 oktober 2018 till och med den 31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 400 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Gävleborg 

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Jaktområden med septemberjakt: 3–25 september 2018 och 6 oktober 2018 - 28 februari 2019.

Jaktområden med oktoberjakt: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 450 kronor. Årskalv: 150 kronor.

 

Dalarna 

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Jaktområden med septemberjakt: 3–23 september 2018 och 6 oktober 2018 - 31 januari 2019.

Jaktområden med oktoberjakt: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 450 kronor. Årskalv: 150 kronor.

 

Västmanland 

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–31 januari 2019

Fällavgift: Vuxen älg: 800 kronor. Årskalv: 50 kronor.

 

Örebro län 

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Älgskötselområde: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Licensområde: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 750 kronor. Årskalv: 200 kronor.

 

Värmland 

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Finnskogens älgförvaltningsområde: 3 september–23 september 2018 samt 6 oktober 2018 – 28 februari 2019.

Övriga delar av Värmlands län: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 700 kronor. Årskalv: 200 kronor.

 

Västra Götaland

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 850 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Halland 

Beslut inte fattat i Hallands läns länsstyrelse. Datum och pris utgår från tidigare år.

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 1 000 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Skåne 

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 1 000 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Blekinge 

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 1 000 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Gotland

Ingen jakt. Det finns ingen älgstam på Gotland.

 

Kalmar län 

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 1 000 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Kronoberg 

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden 8 oktober 2018–31 januari 2019  (vuxen älg får fällas hela perioden). Älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 900 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Jönköpings län 

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 750 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Östergötland 

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 850 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Södermanland 

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 1 000 kronor. Årskalv: 200 kronor.

 

Uppsala län 

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 700 kronor. Årskalv: 100 kronor.

 

Stockholms län

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 900 kronor. Årskalv: 150 kronor.

 

ALEX SCHULMAN: Det är bara sjukt och perverterat 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!