Ägaren: ”Det här är en kommersiell produkt”

Johan Claesson, ägare till Apodemus, tycker inte att forskarna har rätt att använda resultatet av studien som hans bolag bekostat.
Foto: Fotograf Mats Lundqvist / FOTOGRAF MATS LUNDQVIST
Forskarna är kritiska till att Bo Niklasson inte får stå med som författare till studien, trots att han gjort en stor del av det vetenskapliga arbetet.
Foto: PRIVAT

Johan Claesson är miljardär i fastighetsbranschen och ägare till läkemedelsföretaget Apodemus.

Han tycker inte företaget dröjt med att publicera studien.

– Det här är en kommersiell produkt, och bolaget bestämmer i de här frågorna.

Johan Claesson är miljardär i fastighetsbranschen och ägare till Apodemus. Han grundade läkemedelsföretaget tillsammans med den nu sparkade forskaren Bo Niklasson. Enligt Johan Claesson har de inte dröjt med att publicera den kliniska studien utan följer tidsplanen.

– Vi publicerar rapporten helt enligt standard och i enlighet med det som vi tidigare kommit överens med berörda parter om. Jag tror planen varit att publicera i juni vilket vi avser hålla.

– Det här är en kommersiell produkt, och bolaget bestämmer i de här frågorna. Vi äger projektet och vi bestämmer hur det redovisas och när.

Forskarna är kritiska till att du hotar med rättsliga åtgärder om de publicerar en mindre studie av de första patienterna som fick behandlingen. Dessa patienter är ju inte en del av Apodemus kliniska studie. Vad säger du om det?

– Läkemedlet har tillhandahållits av Apodemus och information skyddas av ingångna avtal. Helt i enlighet med praxis som används av andra bolag. Säkerhetsfrågorna är mycket väsentliga och också motivet att man skriver avtal med berörda forskare. Varför skulle vi inte kräva att parter honorerar avtal? Förstår nog inte denna del. Helt självklart för mig.

Men kan företaget verkligen äga data om patienter som behandlats i sjukvården och inte i er studie?

– Det är väl självklart, vi har betalat allt, mediciner och Bo Niklassons lön.


LÄS MER: Virusmedel testas mot Alzheimers sjukdom


Säger sig inte förstå forskarnas frustration

Johan Claesson säger sig inte förstå forskarnas frustration.

– Vi ville bara påtala för KI att forskarna hotat att gå utanför avtal, och publicera data som vi anser att vi äger. Vi har påtalat att det är viktigt för KI att iaktta att man håller avtal.

Forskarna är också kritiska till att de inte fått följa upp hur det gått för patienterna. Detta är ett hot mot patientsäkerheten anser de. Vad säger du om det?

– Studien har hanterats och säkerhetsmonitorerats helt enligt protokollet vilket godkänts av Läkemedelsverket såväl som de forskare du refererar till. Protokollet är det dokument som styrt den kliniska studien. I protokollet finns reglerat hur säkerhetsfrågorna skall hanteras och vi har följt dessa. Det är godkänt först av forskarna och därefter inskickat till Läkemedelsverket som godkänt detsamma.

Forskarna är också kritiska till att Bo Niklasson inte får stå med som författare till studien, trots att han gjort en stor del av det vetenskapliga arbetet.

– Vi har en intern publikations policy som reglerar hur tidigare personal skall hanteras.

Forskarna är också frågande till att Apodemus nu tar in en annan person som skribent än de forskare som gjort studien. Det kan göra att opartiskheten i artikeln kan ifrågasättas. Vad säger du om det?

– Forskarna kommer att få ge sin input. Företaget har olika samarbetspartners och alla kommer att få ge sin input. Den person jag tror ni syftar på kommer inte att skriva. Dock är det vanligt att bolag använder externa skribenter vilket vi dock inte avser göra. Jag tror ditt påstående är en missuppfattning.


LÄS MER: De är Sveriges rikaste


"Vi ville bara påtala för KI att forskarna hotat att gå utanför avtal", säger Johan Claesson.
Foto: Lisa Mattisson Exp

”Om någon tolkar det oförskämt så får det stå för vederbörande”

Forskarna - och även Karolinska institutets Henrik Grönberg - anser också att du och Apodemus behandlat forskarna illa och oförskämt. Vad tycker du?

– Vi agerade baserad på dokumentation som visade att vissa parter förberedde publikationer som skulle strida mot ingångna avtal.

– Jag tycker min kritik verkar ha varit befogad då forskarna som jag förstått på dig har kritiska synpunkter på att hålla ingångna avtal. Tycker nog att det du skriver och sagt styrker att det var klokt att jag medvetandegjorde KI om forskarnas syn på konfidentiell information. Om någon tolkar det oförskämt så får det stå för vederbörande. Att inte hålla avtal är betydligt värre tycker jag.

– Som du säkert känner till har forskarna varit i kontakt med Läkemedelsverket och framfört kritik redan i maj förra året utan att Läkemedelsverket på något sätt, vad jag känner till, har framfört några synpunkter.

– Jag betvivlar att forskarna tidigare varit inblandade i studie av den typ där rollerna varit klargjorda på detta sätt.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.