Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

7 sanningar om Sverige du måste läsa om du ser kvinnodagen som onödig

Foto: Colourbox

Internationella kvinnodagen uppmärksammas över hela världen i dag.

Men några tycker inte att den behövs.

Här är 7 sanningar om Sverige som bevisar varför kvinnors situation faktiskt behöver uppmärksammas.

1. För att kvinnor ägnar en timme mer om dagen än män åt hemarbete

Foto: Colourbox

I genomsnitt jobbar kvinnor och män i åldern 20-64 år åtta timmar om dagen sett över alla veckans dagar. Då räknas både betalt arbete – men också obetalt hemarbete.

I snitt ägnar kvinnor en timme mer än män om dagen åt obetalt arbete.

 

2. För att kvinnor är mer otrygga utomhus

Foto: Colourbox

Skrämmande 28 procent av kvinnor i åldersgruppen 18-24 år känner att de är otrygga när de är ute en sen kväll. Motsvarande siffra bland män? 6 procent.

Allra otryggast känner sig kvinnor i åldersgruppen 65-79 år. Där är 29 procent av kvinnorna otrygga när de vistas ute på sena kvällar.

 

3. För att kvinnor utsätts för våld i hemmet

Av alla misshandelsfall som rapporterats i hemmet finns händelser där män misshandlat kvinnor i klar majoritet. 61,7 procent av misshandelsfall i bostaden var fall där en manlig förövare utsatte en kvinna för våld.

Sett till helheten, när man mäter alla misshandelsfall under 2012-2014, står kvinnors våld mot män för 4,4 procent av statistiken. Mäns våld mot kvinnor för 26,3 procent.

 

4. För att kvinnor tjänar mindre än män

Foto: Colourbox

Genomsnittslönen per månad för en kvinna under 2014 var 29 200. För män var lönen i genomsnitt 33 600 kronor.

Den största skillnaden mellan män och kvinnors löner finns bland personer som är anställda av landsting. Där är kvinnors genomsnittliga månadslön 31 800 kronor, medan männen i snitt tjänar 41 600 kronor.

 

5. För att kvinnor utsätts för sexualbrott

Betydligt fler kvinnor än män har någon gång blivit utsatta för sexualbrott. 1,8 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen säger att de blivit utsatta under 2014.

I 63 procent av fallen har gärningspersonen varit helt okänd för brottsoffret, i 25 procent av fallen en bekant och i 11 procent av fallen en person som är närstående till offret.

 

6. För att varannan 15-årig flicka känner sig tjock

Foto: Colourbox

Folkhälsomyndigheten presenterade i februari 2015 en studie gjord bland 8 000 svenska barn. Den visade att hälften av alla 15-åriga flickor upplever sig själva som tjocka.

Trots det är det bara 12 procent av de tillfrågade som faktiskt är överviktiga, om man räknar på deras BMI.

Studien visade också att var femte 13-årig flicka bantar för att bli smalare.

Pojkar hade också en skev kroppsuppfattning, enligt studien – men inte alls i samma utsträckning som flickorna.

 

7. För att börsbolagens styrelser är mansdominerade

Foto: Colourbox

27 procent av styrelseledamöterna i svenska börsbolagsstyrelser är kvinnor. Resten är män.

Trots den låga andelen är Sverige med den siffran en av de bästa länderna i EU på jämställdhet i börsbolagsstyrelser. EU-snittet ligger på 19 procent.

 

Källor: Statistiska centralbyrån (SCB), Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Medlingsinstitutet, Folkhälsomyndigheten, EU-kommissionen