5 500 barn går inte i skolan: ”Förbannad”

Totalt 5 500 barn går inte ut i skolan för att de inte får det stöd de behöver.
Foto: Skärmbild / TV4 / Skärmbild / TV4
Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör.
Foto: Skärmbild / TV4 / Skärmbild / TV4

De kallas "hemmasittarna" – barnen som inte går i skolan. 

”Kalla faktas” granskning visar att så många som 5 500 barn inte går till skolan för att de inte får det stöd de behöver.

På lång sikt kostar det samhället uppemot 30 miljarder kronor. 

– Varje dag det är så här är ett djupt samhällsmisslyckande, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. 

En åttaårig pojke har inte varit i skolan på ett halvår. 

En femtonårig tjej lider av panikångest och har inte varit i skolan mer än enstaka dagar sedan hon gick i fjärde klass. 

En sjuttonårig tjej blev sjuk av stressen i skolan och blev sängliggande med illamående och kräkningar. 

De har alla autistiska drag och behöver särskilt stöd i skolan. Enligt Skollagen är alla skolor skyldiga att göra de anpassningar som krävs för att en elev ska kunna klara undervisningen. Men trots detta brister skolorna i att hjälpa de som behöver extra stöd. För många barn har det resulterat i att de inte går till skolan alls längre – men ingen myndighet har vetat hur många fallen är.

Motsvarar ett barn i varje skola

I TV4-programmet "Kalla fakta" begär man med hjälp av SCB ut statistik från 500 skolor som representerar alla storlekar i alla delar av landet, för att ta reda på just hur många de eleverna är. Och resultatet är skrämmande: 5 500 barn, från lågstadiet upp till gymnasieklasser. 

Det motsvarar ungefär ett barn i varje grundskola. En fjärdedel av "hemmasittarna" går i låg- eller mellanstadieskola. Enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson, som räknat på samhällskostnaden av detta, kan gruppen kosta samhället uppemot 30 miljarder kronor på lång sikt, räknat med sjukvård och bidrag. 

– De sista tio åren, och inte minst de senaste fem åren, har det gått väldigt utför. Det finns ingen kunskap i skolan om den här barngruppen. Om den finns, finns den hos individuella lärare och specialpedagoger och kanske ibland hos rektorer. Men det är inget man kan räkna med, säger Christopher Gillberg, överläkare på Sahlgrenska sjukhuset. 

"Det har gått utför", säger överläkaren Christopher Gillberg.
Foto: Skärmbild / TV4

Den åttaåriga pojken blev lovad en plats i en klass där han skulle få mer stöd – men sedan ändrade sig skolan och han blev placerad i en vanlig klass. 

– Det har blivit helt katastrofala följder. han har drivits till svår psykisk ohälsa så till den milda grad att jag gjorde bedömningen att skolan inte längre var en hälsosam miljö för honom att vistas i, säger hans mamma i programmet.

"En vägg av ångest" 

Pojken har inte varit i skolan på hela höstterminen – men för den femtonåriga tjejen har det gått längre än så. Hon har bara varit i skolan enstaka dagar sedan fjärde klass, då hon var 10 år. Hennes skola har inte kunnat ge hennes det extra stöd som hon behöver för att klara skolgången, exempelvis en mindre undervisningsgrupp – men det har inte blivit erbjuden. För "Kalla fakta" berättar hon om svårigheterna. 

– Ibland är det som en vägg av ångest. Ibland går det bara inte att gå in i klassrummet, det är som en osynlig vägg, säger hon i programmet.

Skolverkets generaldirektör: "Det är skrämmande" 

När Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i programmet konfronteras med siffrorna på antalet barn som inte kan gå i skolan för att de inte får det stöd de behöver, säger han att det är en skrämmande mängd. 

– Det är förskräckligt att så många elever inte är i skolan. Den här siffran, som är skrämmande hög, visar verkligen på behovet av att ge skolor och kommuner det stöd som de behöver så de bättre jobbar med de här eleverna.

På frågan om Fredriksson inte ser det som ett misslyckande för Skolverket att så många barn går utan utbildning, säger han att det är ett misslyckande för alla som har ett ansvar över skolan.

– Jag tycker det är ett misslyckande för alla som på något sätt har ett ansvar över svensk skola att elever inte är i skolan, framför allt är det ett misslyckande för kommuner som ytterst är ansvariga för att eleverna får en likvärdig skolgång. Men det är klart att det också är ett misslyckande för Skolverket för vi ska ju stödja en likvärdig skola. 

Gustav Fridolin: "Jag blir förbannad"
Foto: Skärmbild / TV4

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger att situationen är ett misslyckande för hela samhället. 

– Jag blir förbannad och jag blir ledsen för jag har så många gånger mött både föräldrar till och de här eleverna som det handlar om – och vet ju av de exempel som finns där det faktiskt lyckas med att få någon tillbaka till skolan att det finns vägar, det går att göra någonting, och man skulle kunna ha upptäckt det mycket tidigare.

Han menar att många skolor har tolkat den nya skollagen från 2011 fel, och tolkat det som att klausulen om inkludering innebär att alla ska kunna gå i vanlig klass. 

– Så länge det ser ut så här kan inte någon politiker påstå  att man har gjort tillräckligt, på någon nivå. 

"Kalla Fakta" sänds på TV4 kl 20:00 måndagen 3/12. 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.