4 av 10 SD-väljare nobbar vaccinet eller är tveksamma

SD-väljare är mest tveksamma till att vaccinera sig mot corona. Det, och annat, visar en ny Sifo-undersökning som Expressen beställt.
SD-ledaren Jimmie Åkessons väljare är mer skeptiska än andra till vaccinering mot covid.
Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY
MP-språkröret Isabella Lövins väljare är mer pessimistiska när det gäller hur länge coronaproblemen ska fortsätta.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Fyra av tio SD-väljare säger nej till vaccinering eller är tveksamma ­– medan 83 procent av alla vuxna svenskar tänker vaccinera sig mot covid-19.

Det visar en färsk mätning från Expressen/Sifo om hur svenskarna ser på vaccin och pandemin.

– SD-väljare avviker, de är generellt skeptiska till myndigheter också i andra sammanhang, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

83 procent av svenskarna ska vaccinera sig mot coronaviruset när de får tillfälle och lika stor andel ser riskerna för biverkningar som små. Viljan att vaccinera sig ökar med åldern – från 76 procent bland dem under 30 år till 92 procent bland 65-plussarna.

Det framgår av Kantar Sifos januarimätning, gjord på uppdrag av Expressen, som undersöker svenskarnas syn på vaccinering och på hur pandemin påverkar dem. Mätningen visar också att det finns vissa skillnader i svaren beroende på de tillfrågades partisympatier.

SD-väljare skeptiska

Sverigedemokraternas väljare sticker ut genom att vara klart mera skeptiska till vaccinering än andra partiers väljare. De tror också att riskerna för biverkningar är betydligt större än vad de andra tillfrågade tror.

– Det är ingen överraskning. SD-väljare skiljer ut sig generellt genom att ha lägre tilltro till myndigheterna, politiken och medierna. Delar av deras väljare litar inte på regering, riksdag, tidningar och public service, säger statsvetaren Andreas Johansson Heinö, förläggare på tankesmedjan Timbro.

– De är mera tillgängliga för teorier om att det här inte är att lita på, för konspirationsteorier. Det är ändå värt att notera att en stor majoritet, 62 procent, av SD-väljarna tänker vaccinera sig, säger han.

83 procent vill ha vaccin

Också Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo, vill poängtera att ”sex av tio” SD-väljare tänker vaccinerar sig trots utbredd skepsis i den väljargruppen.

På frågan ”Kommer du att vaccinera dig mot coronaviruset när du får tillfälle?” svarar 83 procent av alla tillfrågade ja, 6 procent nej medan 11 procent svarar ”tveksam, vet ej”.

Bland SD-väljarna svarar 62 procent ja, 17 procent nej medan 22 procent är tveksamma eller vet ej.

Frågan om risken för biverkningar ger liknande resultat. Av alla tillfrågade tror 83 procent att vaccinet ger små biverkningar medan 10 procent tror att det ger stora. Av SD-väljarna tror 72 procent på små och 21 procent på stora biverkningar.

MP-väljare pessimistiska

En annan fråga gäller när man tror att vi kan återgå till ett normalt liv efter pandemin. Också här sticker ett politiskt partis väljare ut. Miljöpartiets väljare är mera pessimistiska än de andra.

På frågan ”När tror du att problemen med corona är över?” svarar 3 procent av alla tillfrågade ”till sommaren”, 19 procent ”till hösten”, 49 procent ”nästa år” och 24 procent ”senare”.

Bland MP:s väljare tror 34 procent att problemen kommer att vara lösta ”senare”, alltså efter 2022. MP-väljarna är en liten del av det totala antalet svarande, men också bland Vänsterpartiets väljare märks samma tendens. Bland dem tror 28 procent att problemen löses först efter 2022.

Toivo Sjörén på Sifo påpekar att det är höga felmarginaler i resultaten för MP och L samt relativt höga felmarginaler för KD eftersom det så få av de tillfrågade som röstar på dessa partier.

”Pessimistisk grupp i MP”

– Det kan finnas en grupp inom MP som är mer pessimistisk om framtiden. Inte bara om klimatet utan om pandemier och annat. Det kan förklara skillnaden, säger han.

Andreas Heinö Johansson på Timbro är inne på samma linje.

– Det finns MP-väljare som anser att pandemin har att göra med människans roll i naturen, med frågor som exploatering och djurhandel. Så problemen är naturliga givet hur vi lever, en nästan permanent del av tillvaron där pandemierna kommer att följa på varandra, säger han och fortsätter:

– MP-väljare kan se orsakerna till pandemin som något mänskligheten är skyldig till och därför kommer att få leva med. Och de är mindre benägna att tro att teknik och medicin ska kunna lösa detta.

50 procent nöjda

Enligt Toivo Sjörén är det ”påfallande” att så många svenskar tror att det ska ta lång tid innan coronaproblemen är över. Sammanlagt 73 procent räknar inte med en lösning förrän 2022 eller senare.

Sifomätningen visar att 50 procent av de tillfrågade anser att vaccineringen i Sverige hittills har skötts ”bra”, 37 procent ”dåligt” medan 12 procent är ”tveksamma”. Åsikterna följer ungefär partisympatierna, ju längre man står från regeringen desto mer negativ är man.

Toivo Sjörén säger att vi bara är i början av vaccineringen och att det oklart av vem som anses ha ansvaret, regeringen eller regionerna.

”Opinionen kan utvecklas

 – Opinionen kan utvecklas beroende på hur det går med vaccineringen, vi är bara i början. Det finns många komponenter i bedömningen, man kan vara missnöjd med regeringen eller regionens plan. Det är oklart av vem man utkräver ansvaret, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

– Ganska många väljare tycker att det har skötts dåligt. 37 procent i mätningen motsvarar 2,8 miljoner människor, säger han.

Expressen har bett Sverigedemokraterna och Miljöpartiet att kommentera mätningen.

Sifo/Expressens coronamätning i januari

Några av frågorna i Kantar Sifos coronamätning, gjord på uppdrag av Expressen.

1. Kommer du att vaccinera dig mot coronaviruset när du får tillfälle?

Alla: 83 % ja; 6 % nej; 11 % tveksam, vet ej

M: 87 % ja, 3 % nej, 10 % tveksam, vet ej

L: 89 % ja, 11 % tveksam, vet ej

C: 98 % ja, 2 tveksam, vet ej

KD: 92 % ja, 4 % nej, 3 % tveksam, vet ej

S: 93 % ja, 2 % nej, 5 % tveksam. vet ej

V: 88 % ,2 % nej, 11 % tveksam, vet ej

MP: 87 ja, 4 % nej, 9 % tveksam, vet ej

SD: 62 % ja, 17 % nej, 22 % tveksam, vet ej


2. Hur stora risker tror du att det är för biverkningar om du vaccinerar dig mot coronaviruset?

Alla: 83 % små (32 % mycket små + 51 % ganska små); 10 % stora (8 % ganska stora + 2 % mycket stora); 7 % tveksam, vet ej.

M: 90 % små, 6 % stora

L: 89 % små, 7 % stora

C: 98 % små, 2 % stora

KD: 92 % små, 8 % stora

S: 89 % små, 6 % stora

V: 92 % små, 5 % stora

MP: 87 % små, 11 % stora

SD: 72 % små, 21 % stora


3. Hur tycker du att man skött vaccineringen hittills i Sverige?

Alla: 50 % bra (6 procent mycket bra + 44 % ganska bra); 37 % dåligt (27 % ganska dåligt + 10 % mycket dåligt); 12 % tveksam, vet ej

M: 37 % bra, 51 % dåligt

L: % 62 bra, 34 % dåligt

C: 59 % bra, 33 % dåligt

KD: 42 % bra, 48 % dåligt

S: 70 % bra, 22 % dåligt

V: 66 % bra, 17 % dåligt

MP: 66 % bra, 20 % dåligt

SD: 36 % bra, 55 % dåligt


4. När tror du att problemen med corona är över?

Alla: 3 % till sommaren, 19 % till hösten, 49 % nästa år, 24 % senare, 5 % tveksam, vet ej

M: 4 % till sommaren, 17 % till hösten, 54 % nästa år, 21 % senare

L: 10 % till hösten, 84 % nästa år, 6 % senare

C: 25% till hösten, 57 % nästa år, 17 % senare

KD: 3 % till sommaren, 11 % till hösten, 51 % nästa år, 24 % senare

S: 4 till sommaren, 24 % till hösten, 47 % nästa år, 21 % senare

V: 1 % till sommaren, 17 % till hösten, 48 % nästa år, 28 % senare

MP: 4 % till sommaren, 23 % till hösten, 32 % nästa år, 34 % senare

SD: 5 % till sommaren, 21 % till hösten, 49 % nästa år, 23 % senare


SÅ GJORDES MÄTNINGEN

Målgrupp: Allmänheten 18-79 år.

Undersökningsperiod: 26-27 januari 2021.

Metod och urval: Webbintervjuer i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade panel.

Antal genomförda intervjuer: 1 000

Beställare: Expressen.

Det är ett år sedan det första coronafallet konstaterades i Sverige. Så här säger Stockholmarna om vad de tänkte om sjukdomen för ett år sedan.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.