23 smarta svar att ge till alla klimatskeptiker

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Martin Hedberg.
Foto: JAN DÜSING
Orkanen Irma slog till med full kraft över Karibien 2017. Forskare har slagit fast att antalet extremväder ökar, och att den samlade ökningen kan härledas till klimatförändringar.
Foto: Wikicommons
Isarna på Grönland.
Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

"Koldioxid är livets gas."

Det säger vissa klimatskeptikerna som inte anser att människan påverkar miljön på ett negativt sätt.

De är dock i minoritet. 97 procent av all miljöforskning säger att det är människans fel. 

Enligt klimatskeptiska sajter är människans påverkan på miljön minimal. 

Dessutom hävdar vissa att halten koldioxid i naturen är oroväckande låg. Att den skulle öka är bara bra.

Det här är ett av de vanligaste påståenden från de så kallade klimatförnekarna. Enligt Vetenskap och folkbildning hävdar den genomsnittlige klimatskeptikern att människan inte kan påverka klimatet och att arbetet att komma till rätta med problemen är meningslösa. 

Många klimatförnekare hävdar att obekväma forskare som går mot strömmen tystas för att de sprider "obekväma sanningar".  

”Vad som skulle vara obekvämt med en vetenskaplig teori som visar att vi människor kan fortsätta att släppa ut obegränsat med koldioxid i atmosfären har man dock inte riktigt klarlagt”, skriver Vetenskap och folkbildning.

Här är ytterligare några påståenden som klimatskeptiker brukar föra fram: 

Påstående 1: Forskarna överdriver klimathotet

– Nej, svarar Martin Hedberg, meteorolog, föreläsare i klimatfrågor och grundare av nätverket Climate Broadcasters Network Europe. Forskarna är återhållsamma i sammanhanget och lägger sig oftast i underkant. De undviker att presentera "worst case scenario" för att inte riskera att överdriva.

Påstående 2: Forskarna är inte eniga om den globala uppvärmningen

Klimatskeptikerna hävdar att eftersom inte ens forskarna är eniga om att det pågår en klimatförändring, så behöver vi inte göra något. Detta på temat: Om det inte är trasigt, laga det inte.

– Jo, forskarna är visst eniga, säger Martin Hedberg. Att hävda att det pågår en global uppvärmning är ingen åsikt. Det finns ingen tvekan att det är vi som ökat växthusgasen och gjort jorden varmare.

Påstående 3: Klimatet har ändrats tidigare

Klimatförnekarna pekar på att vi haft både istid och medelhavsklimat i Östersjön, utan att människor släppt ut växthusgaser.

– Klimatet har ändrats tidigare utan människornas medverkan. Men nu är vi med och rör om i systemet, säger Martin Hedberg. Och vår påverkan är större än naturliga orsaker till klimatförändringar just nu.

Så vad betyder det att genomsnittstemperaturen ökar med 2 grader?

– 2 grader låter inte mycket, men det är en halv istid, fast åt andra hållet. Snittemperaturen på jorden var 3–5 grader kallare under senaste istiden. Några enstaka grader gör stor skillnad när det handlar om klimatet.

Påstående 4: Det är solens fel att det blir varmare

Under de senaste hundratals åren har antalet solfläckar ökat. Detta har resulterat i att klimatet blivit varmare, menar vissa. 

– Nej, solfläckarna varierar med en periodicitet på 10-15 år. Det syns som krusningar på temperaturmätningarna, men kan inte förklara att det blivit en grad varmare på hundra år, säger Martin Hedberg. 

Påstående 5: Det är ingen fara, inget kommer att hända

– Jodå. Det händer massor av saker. Om det inte räckte med att naturen förändras så kommer risken för konflikter att öka när folk tvingas vandra till exempel till följd av missväxt eller översvämningar, säger Martin Hedberg. Låglänt mark kommer att översvämmas. Städer som Mumbai, Miami och Malmö riskerar att hamna under vatten. Fördämningarna runt Nederländerna kommer inte att räcka och städer som Miami hamnar under vatten. 

Påstående 6: Djuren kommer att anpassa sig

– Vissa djur och insekter kommer att uppskatta ett varmare klimat. Fästingar får lättare att överleva, men men jord- och skogsbruket kommer att drabbas hårt av att skadedjuren får lättare att klara sig, säger Martin Hedberg.

– Men de flesta missgynnas av förändringar. De har hittat en nisch under de 1000-tal år klimatet varit relativt stabilt. Växter och djur är olika bra på att anpassa sig. En anpassning för en del betyder att de dör ut. Vi förlorar en stor del av mångfalden. 


LÄS ÄVEN: 10 frågor om klimatet du inte vågat ställa


Påstående 7: Temperaturen har inte stigit sedan 1998

Samtidigt som koldioxidutsläppen ökade under perioden 1998–2005 har detta inte påverkat temperaturen. Ingenting har hänt sedan 1998, trots alla varningar, säger en del klimatskeptiker. 

– 1998 var osedvanligt varmt år. Nästan 15 år senare kunde man säga att temperaturen planat ut. Men det är "cherry-picking", du väljer det år som bäst tjänar ditt syfte. Man måste titta på hela trenden. Ville jag använda samma taktik skulle jag mäta från 1997 som var mycket kallare. Men argumentet används inte längre eftersom såväl 2014 som 2015 och 2016 var betydligt varmare än 1998. 

Påstående 8: Koldioxiden har ingen betydelse för klimatförändringen. Den stora boven är vattenångan

Klimatförnekare visar ofta diagram som visar hur lite koldioxid som finns i atmosfären och att vattenångan är den stora boven.

– Vattenångan är kortlivad i naturen och faller ut som dagg på morgonen, dess variationer beror på vilken temperatur det är. De som gör skillnad är de långlivade växthusgaserna som koldioxid, metan lustgas och freoner. De fungerar som en hävstång på vattenångan. Lite extra koldioxid skapar ännu mer vattenånga, säger Martin Hedberg.

Påstående 9: Isen växer på Antarktis

Klimatskeptikerna hävdar att det bildas mer is på Sydpolen, Antarktis. De hävdar att det skapas mer is på östra Antarktis än vad som försvinner från västra.

– Både ja och nej. På Grönland blir det varmare och isen smälter. Samtidigt snöar det mer än tidigare, just på grund av det milda klimatet.

Påstående 10: Koldioxidhalten har nått en mättnad

Detta går ut på att det inte spelar någon roll hur mycket koldioxid vi släpper ut. Den kan inte ställa till med mer skada.

Påstående går ut på att det inte spelar någon roll hur mycket koldioxid vi släpper ut, vi har nått ”mättnad”. Den kan inte ställa till med mer skada.

– Detta påstående tar inte hänsyn till att lufttrycket avtar med höjden, säger Martin Hedberg.

Växthuseffekten går ut på att solens strålar värmer upp jorden och värme strålas ut från jorden. Hade vi inga växthusgaser alls skulle värmen snabbt försvinna ut i universum och jorden skulle vara cirka 18 grader kall. Men på grund av växthusgaserna reflekteras en del av värmestrålningen i gaserna och stannar i jordens atmosfär. Med mer växthusgaser i atmosfären så strålar mer av energin tillbaka till jorden och det sker från en nivå där koldioxiden inte har nått mättnad.


LÄS ÄVEN: Rädslan efter jättebränderna: Är det bara början?


Påstående 11: Det går inte att lita på yttertemperaturmätningarna

Skeptikerna hävdar att väderstationerna i USA är placerade på ett sätt som påverkar resultaten. De har satts nära luftkonditionerings-fläktar, på heta hustak eller nära andra byggnader som absorberar och avger värme. 89 procent av väderstationerna möter inte kraven från "the National Weather Service" där mätplatserna måste vara minst 30 meter ifrån någon konstgjord eller en strålande/reflekterande värmekälla.

– Det är inte så vi mäter. De står långt från störande element. Men man måste ta hänsyn till urbaniseringen. När Observatoriekullen byggdes låg den i utkanten av Stockholm. Nu ligger den i centrala staden och är oanvändbar för mätningar, säger Martin Hedberg. Man måste vara noga med att kompensera urbaniseringen.

Fler påståenden med snabba svar

Påstående 12: På 70-talet trodde alla att vi var på väg mot en istid.

Svar: Nej, de stora majoriteten var övertygad att det skulle bli varmare.

Påstående 13: Vi är på väg mot en ny istid.

Svar: Oroa dig för det som händer nu, inte det som kommer att hända om tusentals år. Dessutom har vi nu så mycket växthusgaser i atmosfären att nästa istid, som skulle kommit om 50 000 år, uteblir.

Påstående 14: Det finns ingen koppling mellan orkaner och extremt väder och global uppvärmning.

Svar: Det finns allt mer bevis för att orkanerna blir värre på grund av klimatförändringarna. Mer värme i haven föder orkaner och varmare luft gör att värmeböljor blir värre och nederbörden kraftigare.

Påstående 15: Det är ju jättekallt!

Svar: Enstaka kalla dagar är inget bevis för att den globala uppvärmningen inte pågår.

Påstående 16: Det var varmare på medeltiden.

Svar: Nej, inte globalt sett.

Påstående 17: Det här ingår i en naturlig cykel över 1 500 år.

Svar: Nej, antika naturliga cykler är irrelevant för att beskriva vad som händer nu.

Påstående 18: Människans utsläpp av koldioxid är inget mot vad naturen släpper ut. 

Svar: Naturens kretslopp av koldioxid är i balans. Det människan tillför tas inte om hand.

Påstående 19: Det är vattenångan som är boven. Andelen koldioxid är minimal.

Svar: När koldioxidhalden ökar skapas ännu mer vattenånga.

Påstående 20: Antalet isbjörnar ökar. De är inte i fara.

Svar: Jo, isbjörnarna hotas av utrotning, tillsammans med ett antal andra djurarter.

Påstående 21: Begränsningarna i koldioxidutsläpp är dåligt för ekonomin.

Svar: Priset att begränsa utsläppen nu är mindre än de framtida kostnaderna för att stoppa skadorna sen.

Påstående 22: Vulkaner släpper ifrån sig mer koldioxid än människor.

Svar: Människor släpper ifrån sig 100 gånger mer koldioxid än vulkaner.

Påstående 23: Förr i tiden var Grönland en grön ö.

Svar: Istäcket på Grönland har legat där i minst 400 000 år. Enligt de isländska historieberättarna så namngav Erik den röde Grönland och Island på 980-talet för att lura nybyggare. Om det är sant är oklart, men klimatet var inte varmt och härligt på Grönland under vikingatiden.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.