23 riksdagsledamöter: Vi har utsatts för övergrepp

Förutom allt näthat som ofta har grov sexuell underton har även jag fått ovälkomna händer på min kropp i politiska sammanhang, säger Centerledaren Annie Lööf.
Foto: KRISTOFER SANDBERG
SD:s förra ledamot – numera politisk vilde – Hanna Wigh är en av kvinnorna som väljer att berätta om övergreppen.
Foto: HENRIK JANSSON
"Sexuella trakasserier efter diverse debatter. Konstig komplimang som gränsar till det totalt respektlösa från annan ledamot", svarar Karin Rågsjö (V) på enkäten.
Foto: ANN JONASSON
Ett fall har lett till en fällande dom, vilket är en stor seger, berättar Linda Snecker, V.
Helene Hellmark Knutsson berättar att hon utsatts för nedsättande kommentarer.
Foto: ROGER VIKSTRÖM

Sexuella trakasserier och övergrepp finns överallt - också bland politikerna som stiftar våra lagar. 

23 riksdagsledamöter har svarat ja på frågan om de utsatts under sin tid i politiken - det framgår i en enkät som Expressen skickat ut.

– Förutom allt näthat som ofta har grov sexuell underton har även jag fått ovälkomna händer på min kropp i politiska sammanhang, säger Centerledaren Annie Lööf.

KD-ledamoten Emma Henriksson vittnar om andra riksdagsledamöter som gått över gränsen. 

– Senaste tillfället var under riksdagens öppnande i år, säger hon.  

Nätkampanjen #metoo har avslöjat att sexuella trakasserier och sexuella övergrepp finns i hela samhället.

Expressen skickade i tisdags ut en enkät till riksdagsledamöter där vi ställde frågan om de utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp under sin tid i politiken.

Av de 347 ledamöter som fick enkäten svarade 101 personer. Av dessa svarade en dryg femtedel, 22,7 procent, ja på frågan om de utsatts - både män och kvinnor men flest kvinnor.

Annie Lööf (C) är en av riksdagskvinnorna som drabbats.
Foto: KRISTOFER SANDBERG

En av de toppolitiker som drabbats är Centerledaren Annie Lööf.

– Förutom allt näthat som ofta har grov sexuell underton har även jag fått ovälkomna händer på min kropp i politiska sammanhang. Sexuella trakasserier är inte enskilda händelser eller något ovanligt. Det är ett samhällsproblem som drabbar kvinnor oavsett ålder eller yrke och något vi aldrig ska lära oss acceptera, säger hon.

Har utsatts av riksdagsledamöter

I enkäten beskrivs hur man utsatts av andra riksdagsledamöter, partikolleger och tjänstemän. Men de flesta väljer ett annat alternativ - till exempel väljare, samarbetspartners, en okänd person eller en politiker från ett annat parti eller annat land. 

– Det förekommer i politiken på samma sätt som det förekommer överallt i samhället, säger Emma Henriksson, KD.

Emma Henriksson (KD) är en av dem som utsatts.
Foto: PELLE T NILSSON / STELLA PICTURES

Hon berättar om hur män kränkt hennes kroppsliga integritet vid flera tillfällen. 

– De går in i min privata zon med händer, med ben som kommer nära. Varje gång har jag känt att det varit ett övertramp men så litet att jag känt att det kan misstolkas. Det är nog en av nyckelfaktorerna som gör att vi kvinnor många gånger inte reagerar. 


LÄS MER: #MeToo – Svenska kvinnors egna berättelser om trakasserier och övergrepp


Pernilla Gunther om kommentarerna

Emma Henriksson syftar framför allt på andra riksdagsledamöter.

– Jag har varit ledamot i elva år, det är saker som hänt under hela min riksdagsperiod. Senaste tillfället var under riksdagens öppnande i år.

Hennes partikollega Pernilla Gunther vittnar om ovälkomna kommentarer eller kramar, inte bara från politiker utan även andra hon träffar.

Pernilla Gunther, KD.
Foto: LENNART MOLIN

Hon minns också grövre händelser, längre tillbaka i tiden men fortfarande i politiken.

– Jag räddades av att det kom förbi människor som gjorde att han inte kunde göra det han hade tänkt sig.

Fyra personer svarade i enkäten att händelsen inträffat i riksdagens lokaler men majoriteten att det skett någon annanstans. Till exempel i samband med ett partievenemang, en jobbresa eller via sms, telefon, mejl eller sociala medier. 

Tina Acketoft fick hot-sms

Liberalernas Tina Acketoft är en av de ledamöter som får hotfulla sms och samtal från okända män, särskilt efter att hon uttalat sig i vissa frågor.

– Om hbtq-personers rättigheter, om romers rättigheter och abortfrågan. Då är man antingen frigid eller hora. Man ska veta vad de vill göra med en. 

Tina Acketoft har trakasserats via sms.
Foto: ROGER VIKSTRÖM

Hon har själv inte utsatts av anda politiker.

– Men jag vet att det förekommer överallt. En av de diskussioner vi haft i Liberalerna nu är att man aldrig får lov att försöka dölja det av någon missriktad lojalitet mot partiet om det skulle hända. 


LÄS MER: 4 av 5 svenska kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier


Flera av de kvinnor som Expressen talat med uppger att de blivit avtrubbade av nätkommentarer och mejl med sexuella och hotfulla inslag. 

– Jag har försökt omvända det till att tänka att det är viktigt att jag är kvar och fortsätter vara engagerad, säger Paula Bieler, SD.

Hellmark Knutsson: Markerar makt

S-ministern Helene Hellmark Knutsson säger att hon tvingats höra nedsättande kommentarer om att hon är kvinna, både i lokal- och rikspolitiken.

– Ibland används det som ett sätt ett sätt att markera makt. Effekten är densamma, man känner sig utsatt. 

Esabelle Dingizian, MP, tredje vice talman och ordförande för riksdagens jämställdhetsgrupp, välkomnar Expressens enkät.

Esabelle Dingizian välkomnar enkäten.
Foto: MELKER DAHLSTRAND / RIKSDAGEN

– Det är bra att den här oacceptabla delen av politikerrollen synliggörs. Vi arbetar för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att utföra sitt ledamotsuppdrag och detta visar ju hur viktigt det är att fortsätta det arbetet. 

Under 2016 gjordes en kartläggning för att ta reda på om det finns skillnader mellan män och kvinnors arbetssituation i riksdagen - där framgår flera fall av sexuella trakasserier. Efter jul väntas jämställdhetsgruppen presentera förslag för att motverka den här typen av händelser. 


Enkätsvar på frågan: Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier och/eller sexuella övergrepp i samband med ditt uppdrag som riksdagsledamot eller i samband med ditt politiska arbete?

"Jag har vid några tillfällen varit med om fysiska närmanden som varit över gränsen för vad som är lämpligt, som inte kan bortförklaras som taffliga försök till flirtande men som ändå inte varit så grova övertramp att jag vidtagit några åtgärder mer än att hålla mig undan."

Emma Henriksson, KD.


"Sexuella trakasserier efter diverse debatter. Konstig komplimang som gränsar till det totalt respektlösa från annan ledamot."

Karin Rågsjö, V.


"Blivit erbjuden sex, fått hand på bröstet eller kläm på baken, ofrivilliga smekningar mm. Det har hänt att kolleger ryckt ut till undsättning när män klivit över gränsen och inte accepterat ett nej.”

Anonym riksdagsledamot 


"Inte i riksdagen, men i andra sammanhang som politiker. Ovälkomna kommentarer mest vanligt". 

Penilla Gunther, KD.


"Påstridiga sexuella inviter, män som tar på ens kropp exvis smeker eller nyper rumpan. Män som försöker hålla fast och kyssas osv. Finns grader i helvetet och det grövsta jag utstod finns att läsa i media om."

Hanna Wigh, fd SD-ledamot, numera politisk vilde


"Medborgare som tyckte mina politiska ställningstaganden gjorde att de hade rätt att via sms, telefonsamtal ömsom kalla mig frigid, ömsom hora. Samt vad de ville göra med mig."

Tina Acketoft, L.


”Det allvarligaste är när sex används som maktmedel. Jag ser det och gillar inte det eller att de som säger nej riskerar mobbning och utfrysning. Det är en form av dolt hot som får det att vända sig i magen."

Anonym riksdagsledamot 


"Jag har under ett flertal år mottagit sexuella trakasserier per sms, både som fritidspolitiker och som riksdagsledamot. Det har varit bilder och utförliga beskrivningar om samlag som personen har skickat till mig. Ett fall har lett till en fällande dom, vilket är en stor seger."

Linda Snecker, V.


Expressens enkät

 Expressens enkät skickades till 347 av 349 riksdagsledamöter enligt en mejllista från riksdagen. 

 101 personer besvarade enkäten.

 Första frågan: Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier och/eller sexuella övergrepp i samband med ditt uppdrag som riksdagsledamot eller i samband med ditt politiska arbete? 22,7 procent eller 23 personer svarade ja, 78,2 procent eller 78 personer svarade nej.

 4 personer svarar att det hände i riksdagens lokaler, 1 person i partiets lokaler, 1 person i regeringens lokaler och 21 personer att det inträffat på annan plats.

 5  personer svarar att de utsatts av en annan riksdagsledamot, 6 personer svarar en partikollega, 2 personer svarar en tjänsteman och 20 personer svarar annan person.    

Vet du mer? Vill du dela med dig av din berättelse? Hör av dig till Expressen – du kan vara anonym och om du vill kan du tipsa via vår krypterade tjänst.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.