2-åriga dottern hölls hemlig på släktgården

Se senaste nyheterna med Expressen TV
2-åriga dottern hölls hemlig på släktgården.
Foto: Linus Kamstedt Lindholm
Samtliga sju barn var isolerade på släktgården i Halland. Arkivbild.
Foto: Shutterstock
Pappan försvarar sin gärning.
Foto: Linus Kamstedt Lindholm/ Montage

Den tvååriga dottern föddes in i det isolerade livet på släktgården i Halland.

Hon saknar födelsebevis, uppgifter om moderskap och den information som krävs för att skrivas som medborgare.

”Det kan ifrågasättas om flickebarnet existerar, det saknas insyn i familjen”, står det i en dom från förvaltningsrätten.

Samtidigt försvarar pappan livsbesluten som togs om barnen.

Totalt sju barn isolerades med familjen på släktgården – utan kontakt med skola, BVC eller sjukvård, visar Dagens Nyheters granskning.

Den yngsta flickan är bara två år. Hon föddes på gården, men finns inte i några register. I en dom från förvaltningsrätten i Göteborg i mars kallas hon för ”flickebarnet”. 

Hon har varken födelsebevis eller registrerat moderskap. Hon är inte heller registrerad hos Skatteverket och står därmed utan vårdnadshavare och de rättigheter som kommer av att skrivas som svensk medborgare.

”Föräldrarna har inte lämnat in kompletterande handlingar till Skatteverket för att styrka att hon faktiskt är född. Om flickebarnet existerar är hon helt utlämnad till sina föräldrar för att få sina grundläggande behov tillgodosedda”, går att läsa i domen.

Pappans försvar

Det är ett syskonpar, en bror och en syster, som har bott på gården med de sju barnen. De har, enligt domen, vägrat att medverka till socialtjänstens utredning om barnens situation. Bristen på insyn har gjort att socialtjänsten inte kunnat veta om barnen varit i behov av praktisk och känslomässig omsorg.

Pappan har å sin sida motsatt sig beskrivningen av barnens situation. Han kallar det en ”förskräcklig bild” och förnekar att familjen har en radikal tro, wahabism, vilket lyfts i utredningen.

Pappan motsatte sig socialtjänstens beskrivning.

Som svar på varför den 2-åriga dottern inte är registrerad uppger han att de tog henne till Skatteverket, men att de där blev ”ovärdigt bemötta”.

Pappan försvarar även beslutet att inte ha kontakt med BVC, vårdcentral eller tandläkare.

”De ger sina barn goda förutsättningar för god hälsa genom att de lever ett friskt och sunt liv, tillsammans med frisk och ekologisk kost och en god balans mellan motion, arbete, vila och sömn”, går att läsa i domen.

”Ger sina barn goda förutsättningar”

I domen finns också en förklaring till varför barnen inte gick i skolan. Mannen hävdar att skolan inte ”erbjuder en säker miljö för barn” och att skolplikten ”bryter mot frihet och värdighet”. Som alternativ ska barnen ha skolats hemma i språk, matematik, fiske, djurskötsel, jordbruk och skogsaktivitet.

Pappan ville att alla anklagelser skulle avskrivas, och att socialtjänsten skulle tillrättavisas.

Innan barnen hann omhändertas gick mannen under jorden tillsammans med familjen.

Insatsstyrkan kom till gården – familjen försvunnen

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.