1500 kr – för varje pension

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Får extra betalt vid sjukskrivningar.
Foto: SVEN

Handläggare på försäkringskassan får extra betalt om de förtidspensionerar en person som är sjukskriven   trots att det inte är medicinskt motiverat.

  Vi kan få upp till 1 500 kronor i bonus för varje sjukpensionerad, säger en handläggare.

Expressen har i en artikelserie berättat om människor som blivit förtidspensionerade mot sin vilja. En avgörande roll spelar de 23 länsförsäkringskassorna – en i varje län. Expressen har pratat med mellanchefer och handläggare över hela landet och de ger följande bild: 


Det politiska målet är att antalet sjukskrivningsdagar ska halveras på tre år. 


Det enklaste sättet för försäkringskassan är att förvandla den sjukskrivne till förtidspensionär. 


Enskilda handläggare belönas extra om de klarar av extra många så kallade ärenden.

Snabbast arbetssätt

 En handläggare i västra Sverige säger: – Vi tilldelas ett visst antal ärenden som ska avklaras på en viss tid. Det snabbaste är att i en promemoria föreslå kassans politikernämnd att en sjukskriven ska bli förtidspensionär. – Nämnden går i 99 fall av 100 på handläggarens förslag. Under vårt senaste nämndsammanträde behandlades 50 ärenden av på en timme. Så nämnden är bara en formalitet. – Det finns ett styckepris på sådana här promemorier. Vi kan få mellan 500 och 1 500 kronor per promemoria. Det kallas övertidsersättning.

"Tävlar"

 En handläggare i Mellansverige säger: – Jag har ungefär 100 ärenden som ska vara avklarade inom en månad. Om jag klarar det får jag något som kallas övertidsersättning men som inte alls behöver innebära övertid, för det går inte att kontrollera. – Snarare är det bonus för att jag lyckats förtidspensionera ett visst antal människor på kort tid. En handläggare i norra Sverige: – Min känsla är att de 23 länskassorna tävlar med varandra om att minska antalet sjukskrivna, och det gör man genom förtidspensionering.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.