Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kravet för att nå målet: 145 nya poliser i månaden

Justitieminister Morgan Johansson (S), statsminister Stefan Löfven (S), rikspolischefen Anders Thornberg och inrikesminister Mikael Damberg (S) höll en pressträff efter fredagens besök på polisutbildningen på Södertörns högskola. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Statsminister Stefan Löfven. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Stefan Löfven träffar polisstudenter. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Stefan Löfven besöker Södertörns högskola. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Regeringen föreslår skärpta straff för brott mot blåljuspersonal, som de vill ge den nya brottsrubriceringen blåljussabotage. 

Det stod klart när statsminister Stefan Löfven tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg, justitieminister Morgan Johansson och rikspolischef Anders Thornberg höll en presskonferens på fredagen. 

– Jag brukar säga att vi ska vara tuffa mot brotten men också mot brottens orsaker, säger Stefan Löfven. 

– Det är alldeles försent, säger Andreas Carlson (KD), vice ordförande i justitieutskottet. 

Justitieminister Morgan Johansson (S) samt inrikesminister Mikael Damberg (S) har fått i uppdrag av statsminister Stefan Löfven att leda ett arbete för att angripa brottens orsaker. Det stod klart på en presskonferens på fredagen som statsministern höll tillsammans med de båda ministrarna och rikspolischef Anders Thornberg på Södertörns Högskola. 

I den lagrådsremiss som presenterades på presskonferensen föreslås nu åtgärder för att stärka det straffrättsliga skyddet för blåljussabotage mot blåljuspersonal, vilket kan innebära exempelvis hot och våld eller skadegörelse mot just blåljuspersonal. Den typen av brott föreslås nu alltså också även få en ny brottsrubricering – blåljussabotage samt grovt blåljussabotage. 

– Den som har till uppgift att hjälpa andra och rädda att rädda liv förtjänar respekt och den ska kunna utföra sitt arbete utan att bli störd eller angripen. Men vi har haft problem med att kriminella gett sig på polis, ambulans och räddningstjänst, säger justitieminister Morgan Johansson. 

Straffet för blåljussabotage föreslås nu bli fängelse i högst fyra år och grovt blåljussabotage, som exempelvis kan handla om att detonera en sprängladdning i anslutning till polisstation, föreslås bli upp till 18 år. 

Morgan Johansson: Förtjänar respekt 

Även straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman ska, enligt förslaget, skärpas: från dagens fängelse i lägst sex månader och högst fyra år till lägst ett år och högst sex år. 

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 

Enligt mittenuppgörelsen som slöts i januari ska 10 000 fler poliser och civila anställas till 2014 och inrikesminister Mikael Damberg säger på presskonferensen att detta är en viktig byggkloss för att göra polisyrket med attraktivt. 

Enligt SvD:s beräkningar innebär det dock att 145 personer ska in varje månad i sex år för att prognosen ska hålla, om man räknar med alla avgångar. 

– Vi ska klara det, det är ett fönster, en möjlighet vi fått. Vi har aldrig haft så många blivande poliser under utbildning, sade rikspolischefen Anders Thornberg till SvD på frågan om hur det går ihop strax innan presskonferensen. 

KD: Alldeles för sent

Andreas Carlson (KD), vice ordförande justitieutskottet, menar att regeringen ”alltid ligger steget efter i frågor som handlar om att öka tryggheten i samhället”. 

– Redan för två år sedan fattade riksdagen beslut att skärpa straffen för attacker på blåljuspersonal. Först i dag presenterades förslaget från regeringen. Det är allvarligt när läget är akut, säger han. 

– Lagen börjar gälla först 1 januari 2020. Det är alldeles försent. Nästan tre år efter att riksdagen fattade beslut i enlighet med vårt förslag.