Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

10 anledningar till att internationella kvinnodagen fortfarande behövs

Sverige är inte jämställt – än. Här är några skäl till varför kvinnodagen behövs. Foto: Helén Rasmusen/Shutterstock
Var femte kvinna i Sverige har någon gång i livet utsatts för sexuellt våld. Foto: Helén Rasmusen

Sverige toppar internationella jämställdhetslistor.

Men är vi jämställda? Nej, inte riktigt.

Syftet med den internationella kvinnodagen är att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation.

Här är tio bevis på att vi fortfarande behöver göra det i Sverige.

1. Få kvinnor är toppchefer

Det är ungefär lika många män som kvinnor som arbetar eller söker arbete i Sverige i dag. Kvinnor har i regel också högre utbildningsnivå än män. 

Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män, enligt SCB. Statistiken visar också att väldigt få kvinnor representeras på de högsta chefsnivåerna.

Ungefär en av fem vd:ar är kvinnor, enligt en rapport från chefsorganisationen Ledarna. Av alla chefer är bara 37 procent kvinnor.

Med nuvarande takt kommer det vara lika många kvinnor och män som är chefer först år 2030, skriver organisationen.

Hos par i 40-årsåldern uppskattas ungefär tre fjärdedelar av inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor kunna förklaras av att de bildat familj. 

Och medan pappornas chans att bli chefer fortsätter att stiga, avstannar den andel kvinnor som blir chefer vid 30-årsåldern. Kvinnor tjänar också mindre på att byta jobb, enligt institutet för arbetsmarkads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Upplyftande utveckling: Sverige går i bräschen

Sverige är det mest jämställda landet i Europa. 

Bara för att andra länder är mindre jämställda betyder det så klart inte att jämställdheten i Sverige är bra – bara bättre än de sämsta. 

Källa: Europeiska jämställdhetsinstitutet

 

Gratis efter kl 16.06 Grafik: Helén Rasmusen

2. Efter klockan 16.06 jobbar kvinnor gratis

På en arbetsplats där man jobbar 8 till 17 betyder det att kvinnor bara får betalt fram till klockan 16.06

54 minuter om dagen - eller 4,5 timmar i veckan. Så mycket jobbar kvinnor i snitt gratis, jämfört med sina manliga kolleger, enligt organisationen Sveriges Kvinnolobby

Kvinnor tjänar fortfarande mindre än motsvarande män med samma jobb, i snitt 4 000 mindre. På ett år blir det 48 000 kronor.

Statistik från SCB visar att kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor oroar sig mer, upplever sin hälsa som sämre samt redan i skolan är mer stressade än män. 

Upplyftande utveckling: Det går framåt

Sedan mätningen startade 2012 har klockslaget flyttats framåt från 15.51 till dagens 16.06. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner om 25 år, år 2044, enligt beräkningar av Sveriges Kvinnolobby.

 

Var femte kvinna i Sverige har någon gång i livet utsatts för sexuellt våld. Grafik: Helén Rasmusen

3. Kvinnor våldtas – som krigföring

Kvinnors kroppar används ofta som slagfält under krig och andra konflikter. 

Våldtäkter och olika typer av sexuella övergrepp är ett vanligt vapen som en del av krigföringen och används strategiskt på olika sätt, till exempel för att förödmjuka, visa makt, demoralisera fienden och för ”etnisk rensning, enligt FN.

Våldtäkt i krig – ett krigsbrott

När våldtäkt blir satt i system vid konflikter betraktas det som ett folkmord och brott mot mänskligheten och bestraffas som krigsbrott. 

 

Även de ledare som inte aktivt deltagit i våldtäkten men accepterat eller uppmuntrat till våldtäkt kan dömas för brott mot mänskligheten.

Men våldtäkt är långt ifrån ovanligt bortom krigsfälten. 

Nästan hälften av kvinnorna i Sverige har upplevt våld och/eller sexuellt våld sedan de fyllt 15 år. Snittet i EU är var tredje kvinna, enligt en studie från Europeiska jämställdhetsinstitutet.

Statistik visar att var femte kvinna i Sverige någon gång i livet utsätts för specifikt sexuellt våld.

Antalet anmälda våldtäkter ökade under 2018 med åtta procent, enligt preliminär statistik från Brå. Totalt anmäldes 7 840 våldtäkter, av dem var offret kvinna i 4 230 fall och man i 193 fall.

Män har också en dag

Sedan 1999 har internationella mansdagen hållits den 19 november. Dagen är tänkt att lyfta pojkars och mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället och lyfta fram positiva manliga förebilder. 

 

 

Varannan tjej känner sig tjock. Grafik: Helén Rasmusen

4. Flickor tycker att de behöver banta

Varannan tjej känner sig tjock och var femte 13-årig flicka bantar för att bli smalare, det visar en studie bland 8.000 svenska skolbarn som gjordes 2015 av Folkhälsomyndigheten. 

Flickor och kvinnor är också överrepresenterade när det kommer till att drabbas av ätstörning, då 90 procent av personer som drabbas av ätstörningar är kvinnor.

Upplyftande utveckling: Retuscheringen under hot

Att kläd- och skönhetsföretag retuscherar sina reklammodeller smalare, slätare och ibland till oigenkännlighet har länge varit regel. 

Men det är under förändring. Många varumärken har genomfört kampanjer där kvinnors kroppar skildras som de faktiskt ser ut. 

Svenska modejätten H&M meddelade i juni förra året att de slutar retuschera bort modellernas ärr, bristningar och hår. I Oslo är retuscherade reklambilder förbjudet på kommunernas reklamplatser – just för att motverka kroppshetsen bland unga.
Men ännu dominerar vita och smala modeller svensk reklam.

5. Tjejer springer hem 

Hur mycket tid lägger tjejer och kvinnor på att ”förebygga” att utsättas för sexuella övergrepp? Kvinnor tipsas om självförsvarskurser, hittar egna strategier som att ha platta skor eller ha nyklar i handen på vägen hem (det tipsar inte självförsvarsexperter om dock eftersom risken är större att du skadar dig själv). 

Statistik från Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning visar år efter år att kvinnor känner sig mer otrygga än män. 

I en ny undersökning av trygghet gjord av Kantar Sifo känner sig 31 procent av Sveriges kvinnor otrygga. Men bland unga kvinnor i åldern 18-29 år är siffran hela 41 procent.

 

Bland unga kvinnor i åldern 18-29 år känner sig 41 procent otrygga. Grafik: Helén Rasmusen

Statistiken visar att den upplevda otryggheten påverkar hur kvinnor rör sig i det offentliga rummet. Till exempel är det många fler unga kvinnor som väljer andra färdvägar för att ta sig hem på kvällen eller avstår från att göra andra saker just för man upplever att man är otrygg – trots att risken rent statistiskt är högre för män att utsättas för brott.

– Den här könsskillnaden stämmer inte överens med vad vi utsätts för, män är oftare utsatta för brott än kvinnor i de flesta kategorier, ändå är kvinnor mer otrygga. Det säger någonting om vilka signaler vi sänder ut till personer beroende av kön. Att kvinnor får mer råd och blir uppmärksammade mer på vad man riskerar att utsättas för, och då är det ett jämställdhetsproblem, säger Kristina Wicksell, jämställdhetsexpert i Expressen TV. 

6. Flickor får inte gå i skolan när de har mens

I Sverige har tabun kring mens luckrats upp allt mer. Clara Henry har skrivit en Mensbok och på flera skolor ges gratis mensskydd ut. Men så är det inte runtom i världen. 

Varje dag har över 800 miljoner kvinnor mens – och varje dag tvingas miljontals flickor stanna hemma från skolan på grund av sin mens.

I många kulturer är mens så tabubelagt att man inte pratar om det. I vissa delar av världen anses det till och med vara livsfarligt att vara i närheten av någon som har mens. Det finns många myter om mens, som att det är smutsigt, farligt och någonting dåligt, enligt UNICEF. 

Det här gör att flickor stannar hemma eller tillslut hoppar av från skolan – där det sällan finns mensskydd eller ens toalettpapper. 

7. 1 av 10 svenska män köper sex

Kriminalinspektör Simon Häggström är spanare vid Nationella operationsavdelningen (Noa). Han griper omkring 200 sexköpande män varje år. I sin bok ”Skuggans lag – en spanares kamp mot prostitutionen” skriver han om sin vardag där han möter sexköparnas offer. 

10 procent av svenska män köper sex från prostituerade. Grafik: Helén Rasmusen

Han skriver om 16-åringen som auktionerar ut sin oskuld. En ung drogpåverkad kvinna som går på Malmskillnadsgatan med sin dotter i famnen. Om hundratals kvinnor som hålls inlåsta på någon av Stockholms 200 illegala bordeller.

Var tionde man i Sverige beräknas köpa sex under sin livstid. Simon Häggström kallar prostitution för ”modern slavhandel”.

– Det är väldigt många människor som lider enormt. Det är så mycket större än vi tror. Många vill inte tro att de känner någon som köper eller säljer sex, säger Simon Häggström i en intervju med Expressens Lisa Silfwer.

Straffens utveckling: Lagändringar

Den nya samtyckeslagen trädde i kraft i Sverige första juli 2018. Grundprincipen i lagen är att sex ska vara frivilligt, om det inte är det är det olagligt. 

Den nya lagen har lett till att en sexköpare åtalats för våldtäkt – eftersom han anses ha förstått att personen han köpt sexuella tjänster av var utsatt för människohandel – och därför inte samtycker till sexet. 

Den normala påföljden för köp av sexuell tjänst är 50 dagsböter och för våldtäkt är påföljden minst två år.

 

I Sverige dör omkring 13 kvinnor varje år till följd av närstående mäns våld. Grafik: Helén Rasmusen

 

8. Kvinnor dödas av män de känner

Varje år dödas omkring 13 kvinnor i Sverige av män de har eller har haft en nära relation med. Motsvarande siffra gällande män som dödas av en kvinna de haft en relation med är fyra.

Forskning tyder på att den största bakomliggande förklaringen till våldet är mannens behov av kontroll över kvinnan. Ofta begås brotten i samband med separation eller med svartsjuka som motiv, enligt Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Därför är ”grattis” inte det smartaste att säga

Internationella kvinnodagen är en dag att se tillbaka på orättvisor, förtyck och övergrepp. Att gratta kvinnor att de är födda som kvinnor, på en dag som uppmärksammar könets motgångar känns för många motsägelsefullt.

9. Forskning görs på män – drabbar kvinnor

Mest hjärtsviktsforskning görs på män. Hjärtsvikt drabbar lika många kvinnor som män. Men för att kvinnor ska få lika bra behandling krävs mer forskning.

Samma sak gäller hur säkerheten i bilar utformas. Kvinnor råkar ut för whiplash-skador dubbelt så ofta som män. Det beror på att testdockorna som används vid krocktesterna är utformad som en genomsnittlig man, enligt Motormännens riksförbund. 

10. Förlossningsvården

Varje år förlorar hundratusentals nyfödda barn sina mammor, som dör på grund av komplikationer under graviditet och förlossning. 99 procent av dem lever i låginkomstländer.

Skador i och med förlossningen är vanligt. Var femte kvinna är rädd inför förlossningen.

 

Helgdag i andra länder

I Sverige är internationella kvinnodagen inte en röd dag. Men den är officiell helgdag i 28 länder. I Makedonien, Kina och Madagaskar är det bara en röd dag för kvinnor.