TV4:s vd Casten Almqvist: "Man har aktivt blundat för saker"

Casten Almqvist.
Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Flera av TV4:s toppchefer kände till uppgifterna om Martin Timell.

I en intervju med Expressen bekräftar nu TV4:s vd Casten Almqvist att även han kände till uppgifterna – samtidigt är han självkritisk.

– Man har aktivt blundat för saker av skäl som är ganska svåra att svara på, säger han.

Under måndagen kom beskedet att TV4 avbryter allt samarbete med programledaren Martin Timell.

Beslutet meddelades i samband med ett stort personalmöte i TV4-huset och kommer efter Expressens granskning som avslöjat att Martin Timell utsatt flera kvinnor och medarbetare och sexuella övergrepp och trakasserier. Dessutom har han uppträtt rasistiskt, sexistiskt och homofobiskt under inspelningarna av "Äntligen hemma".

Samtidigt kände flera av TV4:s absolut högsta chefer till anklagelserna mot Martin Timell – bland annat den incident då Martin Timell ska ha vidrört en kvinna på ett extremt kränkande sätt i en badtunna i samband med en fest 2008.

I en intervju med Expressens Niklas Svensson direkt efter stormötet är TV4:s vd Casten Almqvist självkritisk:

– Jag har berättat om det kraftfulla handlingsprogram som vi kommer genomföra som bland annat innefattar en oberoende utredning av advokatbyrån Setterwalls.

Vilka frågor fick du på det här mötet?

– Jag fick väldigt många bra och tuffa frågor, däribland ekonomin kring det här. Jag fick frågor om hur man ska göra om man har saker att berätta och inte riktigt vågar och om vår visseblåsarkultur går att förbättra. Det var väldigt bra synpunkter vi tar med oss. Vi fick frågor om hur mitt förtroende är för mina kolleger i ledningen.

Hur är det med förtroendet?

– Det är högt och efter den här mycket turbulenta tiden är jag stolt över att konstatera vilken självrannsakan och självkritik som mina två kolleger, i det här fallet Åsa Sjöberg och Fredrik Arefalk har ägnat sig åt. De har tydligt och klart konstaterat att de gjort helt felaktiga bedömningar. Det här är saker man borde ha sett. Det handlar inte bara om att man inte har sett utan att man kanske också aktivt har blundat för saker av skäl som är ganska svåra att svara på.

– Men viljan att råda bot på det här, gå vidare och betrakta det här som ett mycket allvarligt enskilt undantag från en i grunden väldigt fin och god kultur gör att jag känner att det här kan bli början på något nytt för oss när vi tittar framåt mot en nolltolerans. Vi kallar det för år noll och vi tycker att den här granskningen som Expressen har genomfört har varit nyttig.

Jag tror att många tittare nu undrar vad som händer med tv-programmet "Äntligen hemma", ett populärt format. Kommer det tillbaka med annan programledare?

– Det är en hypotetisk fråga och vi har ju inte bara lagt ner de program som vi har i tablån utan har också bestämt oss för att avsluta den pågående produktionen av kommande program som även skulle gått in under nästa år. Vi har också lyft ut allting ur våra tjänster TV4 Play och C More.

Så de program som Martin Timell har arbetat med kommer vi inte att se under det närmsta året?

– Det stämmer, de kommer vi inte att se. Och vi kommer inte heller att se Martin Timell i rutan.

Kritik har inte bara under den senaste veckan riktats mot Martin Timell utan det har handlat mycket om de chefer som du nämnde alldeles nyss, många menar att de har blundat för Martin Timells beteende och på så sätt upprätthållit den här strukturen, vad känner du som vd för ansvar?

– Jag känner fullt ansvar. Den självrannsakan och den insikt om att man inte bara har missat att se utan att man kanske faktiskt aktivt har valt att titta bort och hantera ett enskilt rötägg av oklara skäl.

Vilka är det som har blundat?

– Det är framför allt de kolleger som nu stått på ett personalmöte och varit oerhört tuffa i sin kritik av sig själva, Åsa Sjöberg och Fredrik Arefalk. De har tagit fullt ansvar för mängder av de exempel som ni har lyft fram på ett föredömligt sätt i Expressen.

Men om man nu har blundat när det gäller allvarliga sexuella övergrepp, kan man då fortsätta som hög chef på ett medieföretag?

– Vilka sexuella övergrepp tänker du på då?

Om vi tänker på badtunnan exempelvis, det fanns människor i det här huset som har vetat om det här i flera år men Martin Timell har fortsatt synas i rutan. Vad tänker och känner du själv inför dina chefskolleger?

– Jag tänker att de gjorde en kraftfull och stor genomlysning av de här problemen våren 2016 i samarbete med produktionsbolaget Meter Television där den stora frågan då var den dåliga stämningen och det dåliga beteende som programledaren ägnade sig åt och den arbetsmiljö som det här skapade. Då kom också det här exemplet upp som då ägde rum 2008 på en avslutningsfest i produktionen, det handlade alltså inte om TV4-medarbetare utom medarbetare som arbetar som frilansar i produktionen, icke desto mindre allvarligt.

– Men sammantaget, tillsammans med att det var så länge sedan, bedömde man, och att det här beteendet nu tack vare de kraftfulla åtgärderna skulle försvinna. Då fattade man beslut i ledningen, Åsa Sjöberg ytterst, att man skulle gå vidare. Det visar sig nu ha varit ett felaktigt beslut. Men just utifrån insikten om att detta var felaktigt och att det måste ändras, och sättet som det görs på nu och bredvilligheten att ta del av de nya inskärpta riktlinjer som vi har ställt och den utredning vi nu gör så är mitt förtroende oförändrat högt.

Hör du också till de som blundat?

– Indirekt kan det nog vara så. Jag har inte varit så nära de här frågorna men jag har blivit presenterad för den här specifika situationen våren 2016 och här har vi sammantaget en allvarlig situation och en arbetsmiljöproblematik runt programledaren och det här är vårt förslag på hur vi ska gå vidare. Det förslaget tyckte jag lät bra. Men med det som vi vet i dag var även jag delskyldig i att godkänna det beslutet och den rekommendationen.

Så sent som i helgen skrev TV4-profilen Jenny Strömstedt en krönika i Expressen där hon berättade om en manlig programledare som hälsat henne med orden "den fula feministfittan", vad tänker du om det?

– Jag tycker att det var en utmärkt krönika. Vi har faktiskt refererat till den här på personalmötet och jag tycker också att den hade delar i sin berättelse som pekar på i alla fall ett försök till att förklara hur det här överhuvud taget kunde förekomma. Att vi särbehandlar en programledare på det här sättet som står i så bjärt kontrast och som är så långt ifrån den kultur och det beteende och de värderingar som jag vill att TV4 ska stå för och även Jenny Strömstedt vill att vi ska stå för. Hur kunde det hända?

– Hon menar att en delförklaring kan vara kulturen här på TV4 i tv-kanalens barndrom, 90-tal tidigt 2000-tal, och sättet hon beskriver hur män betedde sig mot kvinnor på den tiden. Vad som var okej på nyhetsredaktionen och andra redaktioner. Det är inte acceptabelt och inget försvar men det finns nog kulturella historiska förklaringar. Och den här unkna luftfickan som jag hoppas det här är runt "Äntligen hemma" och den här programledaren, den ska vi nu blåsa rent. Jag hoppas att det är ett undantag men dyker det upp nya sådana här luftfickor eller värre saker så kommer jag ta tag i dem med full kraft i den här obereonde utredningen.

Det är en kultur som har funnits länge på TV4 det här?

– Det är det absolut inte. Den fanns i begynnelsen, det är det som Jenny Strömstedt menar. Den är borta på mitt TV4. Det här är ett undantag.

När nåddes du av den första informationen om vad som hände på den där avslutningsfesten med Martin Timell som du talade om?

– Nu har jag lärt mig väldigt mycket om det här tillfället under de sista dygnen så jag ska erkänna att detaljerna om det fick jag inte heller då men jag fick första gången höra om det som en del av en beskrivning av problemen på Meter och runt Martin Timell så fick jag veta det här våren 2016.

Borde du ha agerat tydligare då?

– Jag borde inte ha sagt ja till den här rekommendationen att gå vidare men då var ju resonemanget att vi hade vidtagit kraftfulla åtgärder. Det var väldigt länge sedan, det gällde inte en TV4-medarbetare och kanske viktigast, vi har varit i kontakt med kvinnan men hon vill inte gå vidare med någonting annat än att ha berättat om den här händelsen. Då tyckte jag att det var ett korrekt beslut men jag tycker förstås i dag att det var felaktigt att godkänna den rekommendationen från min ledning var fel.

Vilket ansvar har du som vd för att Martin Timell fick fortsätta som programledare?

– Ytterst så är jag ansvarig för allt som sker i det här huset.

Varför fick han fortsätta om ni visste att de här problemen hade förekommit?

– Ledningen för verksamheten och deras rekommendation var att fortsätta just för att man tyckte att man hade kommit till bukt med de problem man såg i samband med den här utredningen under våren 2016.

Det jag inte förstår är hur du kan ha förtroende för chefer så högt upp i din organisation som uppenbarligen har fattat helt felaktiga beslut?

– I det här fallet ser jag ett stort ledarskap i den kraftiga självrannsakan som jag ser och jag ser också väldigt stora möjligheter i att gå framåt nu och att vädra ut det här sista.

Med samma ledning och samma chefer?

– Absolut.

Precis i inledningen redogjorde du för vilka åtgärder du vidtar, vilka av dem är viktigast för att komma tillrätta med kulturen på TV4?

– Det är helheten. Det är fem punkter. Men jag skulle säga att det omedelbara är kraften i när vi gör den här förändringen. Att vi låter en programledare sluta omedelbart, han syns inte längre i våra kanaler och tjänster. Vi avbryter en produktion under gång. Vi har nog aldrig gjort något motsvarande. Ett annat svar på frågan är den oberoende granskning som vi nu gör. Den kommer förhoppningsvis bekräfta att det här var ett undantag och skulle den hitta något annat, just i och med att den är oberoende, kommer den också ge oss möjlighet att förbättra om det finns saker att förbättra.

Vem eller vilka ska de här utredarna rapportera till?

– Jag har beställt utredningen och det här är en advokatbyrå som jobbar med större  utredningar av den här karaktären och det normala är att vd beställer utredningen. Sedan kommer min HR-chef att hålla i den rent administrativt. Det kommer att rapportera den till mig, sedan kommer jag be utredaren från Setterwalls att dra den här utredningen för min styrelse också.

Kommer juristerna att träffa offren?

– Det är en fråga som jag inte på rak arm kan svara på men de kommer att gå väldigt djupt i framför allt vårt sätt att hantera programledare och vårt sätt att relatera till våra produktionsbolag och se till att de värderingar som finns ute på produktionsbolagen efterlevs.

Kommer de att granska er tidigare interna utredning?

– Ja, den ingår. Det är egentligen tre enkla delar. Det är två tillbakablickande spår, det vill säga det som är specifikt "Äntligen hemma" inklusive utredningen från 2016 och gå hela vägen tillbaka så långt det finns uppgifter om dåligt beteende och varför vi inte gjorde det vi borde ha gjort. Det är ett spår.

– Ett annat spår är rutinerna, det rent formella. Vad borde vi ha haft på plats? Det är det tillbakablickande. Det framåtblickande är vilka rutiner bör finnas på plats i relation till bolagen och runt våra programprofiler framgent.

Hur mycket har pengar och tittarsiffror egentligen spelat in här? "Äntligen hemma" var ett populärt program och Martin Timell var en populär programledarprofil och det här programmet genererade väldigt mycket pengar.

– Det är säkert en viktig delmängd i vår underlåtenhet och det underbetyg som det här är för vår organisation när det gäller att hantera just den här specifika frågan. Jag tror dock att det är ett undantag för det finns många verksamheter i vårt hus som tjänar mycket pengar och som är kommersiellt viktiga. Att det skulle ha varit en bärande orsak till att vi har varit så här dåliga i hanteringen av en allvarlig situation det tror jag inte. Det finns en rad ganska oklara skäl och de är de vi ska gå till botten med i den oberoende utredningen.

Hur tycker du att krishanteringen från TV4:s sida har fungerat den senaste veckan eller den absolut senaste tiden?

– Jag är stolt över att vi är ett företag med stort ansvarskännande. Vi tänker efter innan vi panikar. Vi gör hellre rätt än fort och fel. Innan man gör så här kraftfulla insatser som att lyfta ut en hel produktion som är omtyckt av svenska folket, innan man avslutar en 20-årig relation med en programledare så tänker man efter även om trycket är högt. Det tycker jag har varit bra.

Enligt våra uppgifter känner du Martin Timell privat, hur har er relation påverkat hanteringen av anklagelserna mot honom?

– Jag har jobbat 30 år i tv-branschen och skulle säga att jag känner alla programledare och jag känner många tongivande och namnkunniga personer generellt i vår industri. Martin är en av dem. Och jag vågar lova dig att det inte har påverkat min bedömning i det här fallet. Dessutom kan jag tillägga att vi inte har med varandra att göra i vardagsfrågor utan det är mina kolleger som sköter de här frågorna. Men som svar på din fråga, det skulle inte påverka mig om du och jag kände varandra eller om jag kände någon annan som har med mitt jobb att göra. Jag håller isär de sakerna.

Åsa Sjöberg känner Martin Timell privat, har du förtroende för att hon har hanterat det här på ett korrekt sätt mot bakgrund av det?

– Hon har just beskrivit på vårt personalmöte att hon inte har skött det här på ett bra sätt. Men det har inte med den privata relationen att göra.

Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén har gång på gång låtit sig intervjuas om misstankarna kring en medarbetare på tidningen, du och fler av dina chefer har hållit er undan och initialt skickat fram Anna Rastner, programchefen på TV4, har ni verkligen hanterat det här på ett klokt sätt?

– Jag har full förståelse för om ni vill ha konstant tillgång till alla chefer på TV4, det är ert jobb att vilja det. Ni har fått svar på era frågor på olika sätt och jag tycker att vi har skött det här utmärkt.

Vilka kontakter har du haft med TV4:s ägare med anledning av det som hänt?

– Jag har som jag alltid har löpande kontakt med min chef som är koncernchef för Bonnier AB och ordförande i mitt bolag, som heter Tomas Franzén, och hållit honom löpande underrättad.

Förra sommaren sparkades flera anställda från produktionsbolaget SF Studios efter avslöjanden om bland annat grabbighet och sexism, finns det som du ser det ett värdegrundsproblem inom Bonnier?

– Nej tvärtom. Jag är väldigt stolt över vår kultur och vår idé om alla människors lika värde, ömsesidig respekt och nolltolerans mot sexism och trakasserier om jag kanske först och främst ska uttala mig om TV4 och Bonnier Broadcasting. Det är vår värdegrund. Det här är ett undantag. Jag vågar påstå att det gäller för Bonnier AB också även om det inte är min fråga.

Känner du att du och dina chefer här på TV4 har styrelsens fulla förtroende just nu?

– Ja det gör jag.

De senaste dagarna har, som du varit inne, varit turbulenta, hur har du påverkats av den här skandalen?

– Eftertanke och reflektion. Men de har också präglats av en möjlighet att titta framåt. En möjlighet till nystart och bli varse till att det finns förbättring och luftfickor av unken luft. Vi har sedan några år bedrivit en ursinnig digital transformation från tittare till användare där vi har predikat värdet av att vara snabb och hålla tempot i och med att omvärlden förändras så snabbt. Då har vi framför allt tänkt på teknik och användarbeteende. Det är uppenbart att vi måste hålla minst lika högt tempo i en annan viktig fråga nämligen i vår kulturella transformation. Men här handlar det, vågar jag påstå, om ett kulturellt undantag.

Vad vill säga till de som drabbats av Martin Timell och av andra som ägnar sig åt sexism i huset?

– Jag kan bara beklaga det. Jag har stor respekt för det och jag är också tacksam för de som har stigit fram. De är våra hjältar i dag. De som klivit fram med namn och de som klivit fram utan namn. Utan de hade vi inte fått den här möjligheten och jag kan också garantera att jag kommer göra allt för att det inte ska kunna hända igen.

Finns det fler historier att berätta så fram med dem nu, det är din uppmaning?

– Absolut.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.