Runar Sögaard får rätt efter överklagan mot varningen i fängelset

Tidigare har profilen flyttats efter bråk om text-tv.
Runar Sögaard
Foto: JONAS ENG

Runar Sögaard avtjänar sitt straff på anstalten Österåker för bokföringsbrott och grovt skattebrott.

Under sin vistelse har han tilldelats en varning för olämpligt beteende.

Den före detta predikanten överklagade och har nu fått rätt, meddelar Kriminalvården.

Den 2 juni 2022 tilldelades Runar Sögaard, 55, en varning för olämpligt uppträdande med stöd av fängelselagen.

Runar Sögaard överklagade beslutet och har begärt att varningsbeslutet upphävs. 

I Kriminalvårdens beslut går det att läsa bakgrunden till varningen som utfärdats enligt följande: 

”Anstalten har funnit det styrkt att han på ett allvarligt sätt har brutit mot det som gäller för verkställighet i anstalt. Detta genom att inte visa hänsyn mot anstaltspersonal och genom försök utöva otillåten påverkan”. 

”Anstaltens beslut om varning upphävs”

Efter sin överklagan har Runar Sögaard nu fått rätt. Kriminalvården har beslutat att häva varningen med motivering:

”Den 19 maj 2022 upprättade anstalten Österåker en rapport gällande Runar Sögaard. Rapporten är rubricerad ”Olämpligt uppträdande”. Förhör med Runar Sögaard genomfördes den 31 maj 2022. Kriminalvården gör följande bedömning utifrån de uppgifter som har framkommit i ärendet genom rapport, förhör och beslut är det inte styrkt att Runar Sögaard har brutit mot det som är föreskrivet honom under verkställigheten och som motiverar att han varnas. Anstaltens beslut om varning upphävs därför.”

Sommaren 2021 dömdes Runar Sögaard i hovrätten till fängelse i ett år och åtta månader för bokföringsbrott och grovt skattebrott. 

Sitt straff avtjänade Sögaard till en början på Svartsjö, som är en anstalt med lägsta möjliga säkerhetsklass. Men den förre predikanten har upprepade gånger varit till besvär och flyttades senare till fängelset i Täby, som har högre säkerhetsklassning.

Tidigare i juni tvingades Runar Sögaard byta anstalt igen till Österåker, men denna gång på grund av att han utsattes för hot, skriver Aftonbladet.

Leif GW om Runar i fängelset: 

Runar Sögaard har gjort sig omöjlig i fängelset och skickas i väg. Leif GW Perssons kommenterar Runars bråk i "nyhetsmorgon".

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.