Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Peter Haber dömd för bokföringsbrott

Foto: ROGER TILLBERG / STELLA PICTURES ROGER TILLBERG

Peter Haber, 66, döms för bokföringsbrott.

Straffet för den folkkäre ”Beck”-skådespelaren blir villkorlig dom och 10 000 kronor i böter.

Bakgrunden är att personen som skötte hans bokföring lämnade in hans årsredovisningar för sent.

Skådespelaren Peter Haber är känd för roller som pappa Rudolf i ”Sunes jul”, Martin Beck i ”Beck”-filmerna, Jonas i ”Tomten är far till alla barnen” och Carl Hamilton i tv-serien ”Fiendens fiende”. 

Sedan 1994 har han skött sina affärer i bolaget Antingeneller AB. 

Bokföringen har skötts av en annan person. År 2015 och 2016 blev hon försenad med bokföringen och årsredovisningarna på grund av allvarliga personliga problem. 

– Jag gjorde ett fel, för jag gjorde så här. Jag borde ha talat om att jag mådde så dåligt. Jag skulle ha bett om hjälp, har hon sagt i polisförhör.

Peter Haber fick veta att årsredovisningarna var försenade men var övertygad om att det skulle tas om hand av medhjälparen.

I polisförhör har Haber förklarat att bolagets post har gått till medhjälparen som även skött de privata deklarationerna. Haber har samlat ihop kvitton och andra papper som han skickat till henne.

Advokaten: Han tar sitt fulla ansvar

Peter Haber uppgav i förhöret att hon skött sitt uppdrag klanderfritt under årens lopp och att han litat på henne. 

Varken han eller den boköringsansvariga visste enligt domen att det kan vara ett brott att lämna in årsredovisningen för sent.

Peter Haber har enligt domen medgett de faktiska omständigheterna men förnekat brott.

I samband med att åtal väcktes sade hans försvarsadvokat Monica Behm:

– Han har tagit på sig att han är formellt ansvarig för ett bolag. Han är själv inte orsaken till ett det blivit fel mot myndigheterna. Men han tar sitt fulla ansvar och är så klart besviken och ledsen. 

Villkorlig dom och böter

Enligt domen, som går på åklagarens linje, har Peter Haber i egenskap av företrädare för bolaget åsidosatt bokföringen. Han har därmed gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Brottet anses inte ha begåtts med uppsåt utan av oaktsamhet. 

Straffet för skådespelaren blir villkorlig dom och 40 dagsböter, totalt 10 000 kronor.

Expressen söker Peter Haber och hans försvarare.