Silvias kontrakt med kungen om pengarna

Kungen och drottning Silvia.
Foto: OLLE SPORRONG

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia har en uppgörelse sinsemellan som vid en eventuell skilsmässa garanterar Silvia en ansenlig summa pengar.

Victoria och Carl Philip har båda garderat sig – liksom Madeleine som tillsammans med Chris har ett något mer generöst äktenskapsförord.

– De har haft samma resonemang som de flesta – att skydda sina tillgångar, säger Mattias Parnestedt, biträdande jurist på Nichols & Co Advokatbyrå.

Kungligheternas äkta hälfter får inte halva kungariket när de skiljer sig.

Det har kung Carl Gustaf, kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip och prinsessan Madeleine sett till.

De har alla gift sig med icke-kungliga och har inför sitt äktenskap tagit hjälp av hovets egna juridiska expertis för att skydda sina respektive tillgångar inför äktenskapet.

Alla har valt att skriva äktenskapsförord. Kungaparet skrev under sitt i början av juli 1976, knappt två veckor efter att Carl Gustaf och Silvia gifte sig. Därefter har det kommit in nya förordnanden till äktenskapsförordet i flera omgångar.


LÄS ÄVEN: Därför var inte Madeleine med vid kungens firande 

KUNGAPARETS ÄKTENSKAPSFÖRORD.• I den första versionen av parets äktenskapsförord slås det fast att i princip all egendom som kungen eller drottningen äger innan de gifte sig eller förvärvar under äktenskapet ska förbli enskild egendom.• Till skillnad från deras barn har de valt att också bohag – möbler och husgeråd – som de skaffar under äktenskapet ska utgöra enskild egendom.• Äktenskapsförordet har reviderats och fått tillägg under årens gång, senast att kungens livförsäkring ska utgöra giftorättsgods.

Om man gifter sig och inte har äktenskapsförord får de båda makarna något som kallas för giftorätt.

Giftorätt innebär att man vid skilsmässa eller dödsfall har rätt till halva värdet av den andra makens egendom.

Detta går att komma runt och avtala bort genom just ett äktenskapsförord, där man kan bestämma vad som ska utgöra giftorättsgods och inte.

Kungaparet har ändrat äktenskapsförordet

Kungaparet har i flera omgångar reviderat sitt äktenskapsförord. Den senaste ändringen kom 1982, som gällde att den livförsäkring som kungen då hade i Trygg-Hansa skulle vara giftorättsgods.

– Det innebär att behållningen av försäkringen, i det fall kungaparet skiljer sig, utgör giftorättsgods. Värdet av livförsäkringen ingår då i det värde som ska delas upp vid en eventuell skilsmässa, säger Mattias Parnestedt, biträdande jurist på Nichols & Co Advokatbyrå.

Parnestedt är specialiserad på arvsrätt och Expressen har låtit honom granska de fyra äktenskapsförord som finns i kungafamiljen. Dels kungaparets, men också de tre kungabarnens uppgörelser.

– Jag tror att de har haft samma resonemang som äkta par, eller blivande äkta par, har i stort: Nämligen att skydda tillgångar som en part haft innan äktenskapet för det fall man skiljer sig. De här äktenskapsförorden skiljer sig inte från hur äktenskapsförord brukar se ut.

Skiljer sig äktenskapsförorden paren emellan eller tänker de på samma sätt?

– Det är i stort sett samma förutom att Chris och Madeleine avtalat om att vissa inkomster som de har i äktenskapet ska utgöra giftorättsgods. Chris och Madeleines äktenskapsförord är lite annorlunda utformat då det berör en utländsk medborgare.


LÄS ÄVEN: Parkeringen på Djurgården ger miljonvinst för kungen 


MADELEINES OCH CHRIS ÄKTENSKAPSFÖRORD.• Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill har skrivit sitt äktenskapsförord på engelska, vilket de är ensamma om i kungafamiljen.• Formuleringarna i deras äktenskapsförord är mer långtgående än de andra kungabarnen om att inkomster under äktenskapet ska utgöra giftorättsgods, enligt experten Mattias Parnestedt.
VICTORIAS OCH DANIELS ÄKTENSKAPSFÖRORD.• Kronprinsessparet skrev under sitt äktenskapsförord cirka två veckor före bröllopet 2010.• De har avtalat om att all egendom som de var för sig ägde före, eller kommer att äga under, äktenskapet ska förbli enskild och inte tas upp i en bodelning.• De har dock bestämt att det som de förvärvar i form av bohag och husgeård ska vara giftorättsgods.

Unika i familjen

Kungen och drottningen är också unika i familjen på det vis att de inte avtalat att bohag och husgeråd ska vara giftorättsgods, något som Victoria, Madeleine och Carl Philip har bestämt med sina respektive.

– Det som de har köpt ihop och äger gemensamt kommer de fortfarande att äga gemensamt vid en eventuell skilsmässa. Men att det inte är giftorättsgods innebär att värdet på bohaget inte kommer att ingå i bodelningen, säger Mattias Parnestedt.


CARL PHILIPS OCH SOFIAS ÄKTENSKAPSFÖRORD.• De har avtalat om att all egendom som de var för sig ägde före, eller kommer att äga under, äktenskapet ska förbli enskild och inte tas upp i en bodelning.• De har dock bestämt att det som de förvärvar i form av bohag och husgeård ska vara giftorättsgods.