Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Radon hemma hos Victoria – kan vara farligt för hälsan

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Radonhalterna på Haga slott är så höga att de innebär en hälsorisk.
Foto: JOHAN JEPPSSON / IBL BILDBYRÅ / IBL BILDBYRÅ
Haga slott. Förutom Haga är halterna för höga även på Stockholms slott.
Foto: YLWA YNGVESSON

Höga radonhalter bekymrar kungafamiljen och de anställda vid slotten.

På Stockholms och Haga slott är nivåerna av det radioaktiva ämnet så höga att det kan leda till hälsoproblem, skriver VVS-Forum.

Radonhalten är ett ämne som plågar många husägare. För hög halt av det radioaktiva ämnet kan leda till hälsorisker i form av ökad risk för lungcancer.

Folkhälsomyndighetens gränsvärde går vid 200 Becquerel (den enhet som mäter radioaktivt sönderfall per sekund) per kubikmeter luft.

Men på de kungliga slotten är radonhalten på vissa platser extremt mycket högre än så, skriver branschtidningen VVS-Forum som tagit del av Statens fastighetsverks radonmätningar på slotten.

Värst är det i Kommendantsflygelns källare på Stockholms slott där extremt höga 15 000 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) uppmättes.

– Det stämmer. Ökad ventilation dagtid sänker dock värdena, säger Charlotte Dahn-Gunther på Statens Fastighetsverk, som ansvarar för vård och underhåll av de kungliga slotten, till VVS-Forum.

Inga åtgärder kommer dock att vidtas i flygeln eftersom det inte används som arbetsplats utan enbart som förråd.

Hög radonhalt hemma hos Victoria

Men också på Haga slott, där kronprinsessan Victoria bor med maken prins Daniel och barnen prinsessan Estelle, 6, och prins Oscar, 2, är radonhalten hög, enligt VVS-Forum.

Tidningen skriver att orsaken till de höga radonhalterna på Stockholms och Haga slott, men även Ulriksdals slott, står på Brunkebergsåsen som lätt släpper igenom markens radongas genom gruset.

En annan del av Stockholms slott som har höga radonhalter är Livrustkammaren. I dess vagnhall, där turister kan se de kungliga vagnarna, är radonhalten 3 200 Bq/m3, enligt VVS-Forum.

"Vår personal arbetar inte sammanhängande i vagnhallen som är den del där radon finns och mäts av Statens Fastighetsverk. De är placerade uppe i vår entré/butik eller rör sig tillfälligt i museet under till exempel en visning", skriver Malin Grundberg, museichef på Livrustkammaren i ett mejl till VVS-Forum.

Kan leda till lungcancer

Radon är en radioaktiv gas. Den är i sig inte farlig, men när den sönderfaller avges en skadlig strålning vars avfall kan ge stora konsekvenser för hälsan. 

Folkhälsomyndigheten skriver i sin information om radon inomhus att det, efter tobaksrökning, är den vanligaste orsaken till lungcancer. Det är den miljöfaktor i inomhusmiljön som orsakar flest dödsfall, enligt myndigheten.