Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Dramaten utreder medarbetare internt – misstänkts för övergrepp

Dramaten. Foto: SöREN VILKS / © SöREN VILKS DETTA F�LT FåR INTE �NDRAS ELLE

584 kvinnliga skådespelare har vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp inom branschen.

Nu har Dramaten inlett en internutredning mot en av sina medarbetare.

Enligt Aftonbladet misstänks personen för övergrepp – och Dramaten meddelar att antalet internutredningar kan växa och att man kommer polisanmäla eventuella brott.  

Samtidigt tar Dramaten in psykologer och jurister, som ett stöd efter de kvinnliga skådespelarnas uppror. 

–  Jag kan bekräfta att vi har inlett ett internt utredningsarbete kring en person som jobbar på Dramaten, säger Mimmi Fristorp, presschef på Dramaten.  

 

456 kvinnliga skådespelare gick ut i öppet brev och berättade om sexuella trakasserier och övergrepp inom film och teaterbranschen. 

Nyheten slog ner som en bomb och efteråt krävde kulturminister Alice Bah Kuhnke ett krismöte med Sveriges tre tyngsta teaterchefer för att få dem att lösa problemen på sina arbetsplatser. Vittnesmålen och uppropet har därefter utökats till 584 skådespelare. 

Kallade till krismöte under torsdagen

Eirik Stubø, vd på Dramaten, Magnus Aspegren, vd på Riksteatern och Birgitta Svendén, vd på Kungliga Operan var de chefer som tillkallats. 

– Detta är definitivt en ledarskapsfråga. En tysthetskultur är ett uppenbart problem inom stora delar av kulturbranschen, berättade en arg Alice Bah Kuhnke. 

Startat intern utredning mot medarbetare 

De kvinnliga skådespelarnas berättelser fick Dramaten att kalla till ett krismöte under torsdagen – där de presenterade en rad åtgärder, borde kortsiktiga och långsiktiga. 

– Vi kommer att ta in psykologhjälp och juristhjälp för vår personal, som kan fånga upp de berättelser som eventuellt kommer fram. Vi har ju uppmanat vår personal att berätta, då måste man kunna fånga upp de berättelserna, säger Mimmi Fristorp. 

Samtidigt har Dramaten nu startat en internutredning mot en av sina medarbetare. 

Enligt Aftonbladet är personen misstänkt för ett övergrepp. Något som Mimmi Fristorp inte vill bekräfta.

–  Det jag kan bekräfta att vi har inlett ett internt utredningsarbete kring en person som jobbar på Dramaten, säger hon. 

"Dyker det upp någonting brottsligt kommer vi polisanmäla"

Mimmi Fristorp vill inte gå in närmare på ärendet eller vilken roll personen som utreds har på Dramaten. 

För Aftonbladet säger Fristorp att det kan komma fler internutredningar och att de även kan göras polisanmälningar. 

– Dyker det upp någonting brottsligt i berättelserna kommer vi att polisanmäla. Vi kommer att plocka in en jurist i vårt interna arbete som ska ge oss råd, säger Mimmi Fristorp till tidningen. 

Teatercheferna: ”Nolltolerans”

Birgitta Svendén, vd för Kungliga Operan, Eirik Stubø, Dramatens vd och Magnus Aspegren, vd för Riksteatern, skickade under fredagen ut ett gemensamt pressmeddelande. Teatercheferna slår fast att arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp måste intensifieras:

”Arbetet för en god arbetsmiljö är centralt i våra verksamheter och det är nu viktigt att vi fortsätter det arbetet för att i ännu högre grad motverka att liknande situationer uppstår i framtiden. Ingen ska känna sig otrygg hos oss eller frukta följderna av att vittna om otrygghet, övergrepp eller trakasserier. Vi kräver nolltolerans i den här frågan och kommer att arbeta aktivt tillsammans för att uppnå detta”

Kungliga Operan har inte mottagit några nya anmälningar om trakasserier sedan uppropet. 

– Därmed inte sagt att det inte existerar. Vi tänker att det finns ett mörkertal som vi inte fått reda på. Vi har därför diskuterat tystnadskulturen och det är en barriär som vi måste riva, säger Birgitta Svendén, Operans vd. 

Kungliga Operan har dragit i gång ett omfattande arbete för att gå till botten med och förhindra trakasserier. 

– Vi har sammanställt ett informationskit till alla chefer i huset. Så att man ska arbeta vidare i arbetsgrupper. Vi kommer ha workshops i våra arbetsgrupper. Vi har planerat utbildningar för våra chefer, ledande befattningshavare och våra fackliga personer, säger Svendén. 

”Barriär som vi måste riva”

Även Magnus Aspegren, vd på Riksteatern, välkomnar uppropet. Riksteatern har inte nåtts av nya anklagelser sedan uppropet.

– Däremot är det bara några dagar gångna och diskussionen är i full gång, och det kan mycket väl vara så att något har hänt, men ännu inte uppmärksammats. Det måste vi vara beredda på, säger Aspegren och fortsätter:

– Nu gäller det att få fram det som inte tidigare kommit fram. Det som skett nu är att det är så mycket som inte är berättat. Vi hade chefsmöte i går, vi har ett extra insatt styrelsemöte på måndag och vi har nytt personalmöte på tisdag. För att hitta ett sätt att tala om sexuella trakasserier och det vi inte sett tidigare. 

Också Benny Fredriksson, vd för Kulturhuset Stadsteatern, kommenterar upproret.

– Jag är djupt tagen och bestört av de vittnesmål om sexuella trakasserier inom scenkonst- och filmbranschen som framkommit den senaste tiden, bland annat i uppropet på SvD igår. Det är värre än vad vi vetat om. Jag har det yttersta ansvaret för att vi på vår arbetsplats inte tagit tag i detta med tillräcklig kraft och tydlighet, säger Benny Fredriksson i en kommentar.

Sedan 2014 har åtta anmälningar inkommit till Stadsteatern gällande sexuella trakasserier. 

"Inget av de fall som utretts sedan 2014 har varit så grovt som de som förekommer i SvD-uppropet. Om något sånt hade kommit till vår kännedom hade personen skilts från sitt uppdrag och polisanmälts. Vi har nolltolerans mot kränkande och trakasserande handlingar på arbetsplatsen Kulturhuset Stadsteatern" skriver de i pressmeddelandet.