Stora artister får stöd – medan mindre nekas

Nöjeskrönikören om att artister får krisstöd av staten.
Benjamin Ingrosso har fått 50 000 kronor i stipendium.
Foto: KARIN TÖRNBLOM / IBL
”Jag har förlorat hela sommarens turné, kanske hela det här årets omsättning. Detta är det stipendium jag kan söka”, skriver Jill Johnson.
Foto: ROBERT EKLUND / STELLA PICTURES/ROBERT EKLUND ROBERT EKLUND
Sarah Dawn Finer har fått 50 000 kr.
Foto: KARIN TÖRNBLOM / IBL

Kulturarbetare har förlorat stora delar av sina intäkter i samband med corona, och kämpar med ekonomin. Men som så ofta så sitter de stora stjärnorna mer säkert, och när det statliga stödet nu delas ut så ställs artister mot artister:

– Jag har förlorat hela sommarens turné, kanske hela det här årets omsättning, säger Jill Johnson om sitt krisstipendium.

Samtidigt har andra konstnärer, i en mer akut ekonomisk situation, nekats samma hjälp, vilket skapar reaktioner:

– Det finns en omoralisk sak i att söka de här pengarna som då är menade för folk som verkligen behöver dem, säger artisten John-Henry Larsson om att kulturarbetare med en mer tryggad ekonomi tagit del av krisstödet, och menar att Konstnärsnämnden kunde ha agerat annorlunda.

John-Henry Larsson har varit artist på heltid i 20 år, och har på senare tid främst jobbat som trollkarl och cirkusartist på företagsevent och Finlandsbåtar. Men i och med de nya smittskyddsreglerna för folksamlingar, har han blivit avbokad från alla jobb. Inkomsterna är borta, och under våren sökte han Konstnärsnämndens krisstipendium, men fick avslag:

– Det känns dåligt.

– Jag har minimalt med pengar just nu, och lever snålt som in i bomben. Sparkapitalet är slut om ett par månader, och sen får vi hoppas på att det här släpper eller att det kommer mer stöd, säger John-Henry Larsson, och berättar att han har flera kolleger i en liknande situation. Vissa har fått stöd, andra inte.

Artisterna omsätter miljoner – får ändå stöd

Stipendiet det handlar om är en del av det krisstöd som regeringen avsatt för att stötta kulturen i kölvattnet av corona. Konstnärsnämnden fick i april i uppdrag att fördela 70 miljoner i form av stipendier.

– I det korta perspektivet handlar det om att underlätta för enskilda konstnärer att överhuvudtaget kunna fortsätta bedriva konstnärlig verksamhet, sa myndighetens direktör Anna Söderbäck då i ett pressmeddelande.

– Vi vet att situationen för många är akut, och vår målsättning är att ha betalat ut stipendierna innan midsommar, tillade hon i ännu ett pressmeddelande.

Nu är pengarna fördelade och med på listorna över stipendiater finns en mängd väletablerade artister: Jill Johnson, Benjamin Ingrosso, Lisa Ekdahl, Sarah Dawn Finer och Markus Krunegård är några exempel på musiker som tilldelats 50 000 (maxbeloppet) vardera. Samtidigt har deras bolag haft omsättningar på flera miljoner, och uppvisade goda resultat under 2019.

John-Henry: ”En omoralisk sak i att söka”

Från sin mer småskaliga artistfront tycker John-Henry Larsson att det känns orimligt:

– De har ju rätt att söka precis som alla andra. Men det finns en omoralisk sak i att söka de här pengarna som då är menade för folk som verkligen behöver dem.

– Sen kanske jag inte ska klandra dem, utan de som delat ut pengarna. De här pengarna är ju menade för folk som behöver dem, inte bara folk som vill ha mer. Sen har ju de självklart större utgifter än jag, men jag tror samtidigt inte att det går någon nöd på dem. 

Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck är välbekant med den här typen av reaktioner:

– Det har jag full förståelse för. Men vi hade ett speciellt uppdrag från regeringen som vill kompensera för de beslut de har tagit som påverkar utifrån corona, säger hon och syftar på begränsningarna vad gäller folksamlingar. 

– Då valde man att ge oss uppdraget att bevisa inkomstbortfall på grund av begränsningarna. Det var uppdraget vi fick, och det var väldigt tydliga direktiv att vi skulle omfatta de vi normalt inte ger stipendier eller de som normalt inte söker. Uppgiften var ”vänd er även till de kommersiella”.

– Även Jill Johnson och Benjamin Ingrosso tjänar ingenting just nu, för de har inga spelningar. Så vi har behandlat alla lika. Det var det uppdrag vi fick. Sen kan jag verkligen förstå att det känns surt för dem som inte har mat på bordet. Det är fruktansvärt. Men vi har inte fått det uppdraget att titta på den aspekten. Tyvärr, skulle jag säga.

”Vi blev tipsade att söka ersättning”

Hur ser det ut med personer som har blivit nekade stipendier?

– Alla har inte kunnat få, för pengarna räckte inte. Men på musiksidan har alla som har haft klockrena klara avtal fått medel. Sen har de funnits sådana som inte har kunnat bevisa det, och då har vi inte kunnat ge.

– Det är många som inte har avtal, och det är ju förskräckligt. Ju mer kommersiella, desto bättre avtal.

Varken Sarah Dawn Finer, Lisa Ekdahl eller Markus Krunegård återkommer när vi söker dem via deras presskontakter. Therese Hädinggård, som är Benjamin Ingrossos presskontakt på Ten Music, meddelar att hon inte kan få tag på Ingrosso. Men tillägger även att det är hon som har sökt pengarna för hans räkning: ”Vi blev tipsade av våra artisters bokningsbolag att söka ersättning för alla inställda gig. Detta meddelades alla involverade i respektive projekt,” skriver hon i ett sms.

När Jill Johnson, via sin presskontakt, får frågor om varför hon sökt pengarna, och om hon kan förstå mer ekonomiskt utsatta kulturarbetares reaktioner, så kommenterar hon: ”Jag har förlorat hela sommarens turné, kanske hela det här årets omsättning. Detta är det stipendium jag kan söka.”

På Instagram har hon tidigare skrivit: ”Ja, det är tomt i kalendern, men jag känner att jag accepterar det. Jag samlar längtan och hoppas att vi snart får ses igen.”

Även Ingrosso skriver på Instagram om hur han saknar turnélivet. För de allra flesta liveartister innebär sommaren en viktig högsäsong, och Sarah Dawn Finer fick i våras dessutom motta beskedet att hennes ”Så ska det låta” läggs på is av SVT.

Mindre artister riskerar att helt slås ut

Men som så ofta klarar sig de stora aktörerna ändå bättre, medan de mindre riskerar att helt slås ut: John-Henry Larsson tycker att Konstnärsnämnden hade kunnat fördela regeringens miljoner annorlunda, för att motverka det:

– Jag har räknat ut att om man hade delat pengarna jämnt, hade det blivit 19 000 kronor per sökande, och det här är ju skattefria pengar. Det hade varit ett mer rättvist sätt att dela upp på.

Han ställer sig frågande till de stora artisternas agerande:

– De har sökt på allting som finns, och det känns osolidariskt att inte låta de som behöver pengarna gå först. Vi sitter alla i samma båt, vissa har bara bättre platser.

Krisstipendium

Krisstipendium är en del av det krisstöd från regeringen som Konstnärsnämnden fått i uppdrag att fördela ut. Syftet med stipendiet är att kompensera för yrkesverksamma konstnärers intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag, som var planerade att äga rum under perioden 12 mars till 31 augusti 2020. Avtalet måste ha varit tecknat före den 29 mars.


Krisstipendium gick även att söka för konstnärliga uppdrag som skulle inträffat under perioden, men som har blivit uppskjutna till efter 31 december 2020, om ersättning för uppdraget inte har betalats ut eller kommer att betalas ut under innevarande år.


Intäktsbortfallet skulle uppgå till sammanlagt minst 15 000 kronor exklusive moms (alternativt 15 000 kronor brutto vid utebliven löneinkomst) för att konstnär ska vara berättigad att söka stipendiet.


Stipendiet kunde sökas på en av tre nivåer, 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor, baserat på styrkt intäktsbortfall. Det har varit upp till sökande att välja nivå och verifiera intäktsbortfall upp till sökt summa. Stipendiet är skattefritt och behöver inte redovisas.


Totalt är det 70 miljoner kronor som ska ha fördelats.Kända kulturarbetare som tilldelats stöd:


Marika Lagercrantz, 65, skådespelerska, Stockholm: 50 000 kr.

Hade under 2018 en omsättning på under 50 000.Anna Bergendahl, 28, artist, Enskededalen: 50 000 kr.

Hade 2018 en omsättning på under 200 000 kr.Marit Bergman, 45, artist, Skärholmen: 15 000 kr.

Hade 2018 en omsättning i intervallet 700 000 till en miljon.Sabina Ddumba, 26, Stockholm: 50 000 kr.

2019: Omsättning 1 378 000 Efter finansnetto: -515 000 Resultat -110 000Andreas Dregen, 47, artist, Stockholm: 50 000 kr.

2019: Omsättning 2 058 000 Efter finansnetto: 598 000 Resultat 466 000Lisa Ekdahl, 48, artist, Stockholm: 50 000 kr.

2019: Omsättning 7 332 000 Efter finansnetto 1 500 000 Resultat 876 000Sarah Dawn Finer, 38, artist, Stockholm: 50 000 kr.

2019: Omsättning 3 540 000 Efter finansnetto 927 000 Resultat 716 000Maia Hirasawa, 40, artist, Skärholmen: 50 000 kr.

2018: Omsättning 896 00 Efter finansnetto -144 000 Resultat: 93 000Carl-Einar Häckner, 50, komiker, Göteborg: 50 000 kr.

2019: Omsättning (i största bolaget) 2 162 000 Efter finansnetto: 66 000 Resultat: 131 000Titiyo Jah, 52, artist, Stockholm: 50 000 kr.

2019: Omsättning 2 120 000 Efter finansnetto 526 000 Resultat: 401 000Jill Johnson, 47, artist, Borås: 50 000 kr.

2018: Omsättning 5 576 000 Efter finansnetto 2 332 000 Resultat: 1 191 000

Har även ytterligare mindre bolag.Björn Dixgård, 39, artist (Mando Diao), Bromma: 50 000 kr.

2019: Omsättning 2 552 000 Efter finansnetto 751 000 Resultat 425 000

Har verksamhet i ytterligare ett antal bolag.Markus Krunegård, 41, artist, Stockholm: 50 000 kr.

2019: Omsättning 2 403 000 Efter finansnetto 1 546 000 Resultat  1 204 000Ebbot Lundberg, 54, artist, Särö: 50 000 kr.

2018: Omsättning 2 395 00 Efter finansnetto 384 000 Resultat 228 000Andreas Lundstedt, 48, artist, Stockholm, 50 000 kr.

Omsättning 2 118 000 Efter finansnetto 623 000 Resultat 412 000

Även maken Daniel Mitsogiannis har fått 50 000 kr.Leo Méndez, 44, artist, Sollentuna: 50 000 kr.

Inga uppgifter. Bolaget är passivt.Rennie Mirro, 48, dansare, Stockholm: 50 000 kr.

2019: Omsättning 1 645 000 Efter finansnetto 128 000 Resultat 92 000

Även hustrun Ann Mirro har fått 50 000 kr.Lisa Miskovsky, 45, artist, Umeå: 50 000 kr.

2018: Omsättning 1 022 000 Efter finansnetto 13 000 Resultat 337 000Linda Pira, 34, artist, Kista: 50 000 kr.

2019: Omsättning 719 00 Efter finansnetto -876 000 Resultat -626 000Rickard Söderberg, 45, operasångare, Malmö: 50 000 kr.

2019: Omsättning 2 294 000 Efter finansnetto 362 000 Resultat 321 00Benjamin Wahlgren Ingrosso, 22, artist, Lidingö: 50 000 kr.

2019: Omsättning 3 648 000 Efter finansnetto 3 004 000 Resultat 2 074 000Oscar Zia, 23, artist, Stockholm, 50 000 kr.

2018: Omsättning 962 000 Efter finansnetto 49 000 Resultat 43 000Frida Öhrn, 41, artist, Stockholm: 50 000 kr.

Egen firma med omsättning 2018 i intervallet 500-700 000 kr.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.