Väldigt långa köer för att få uppkörningstid

Hanna Fritzell och Lars Karlsson Centrala Trafikskolan i Falun.
Foto: Hasse Eriksson

Köerna till att köra upp för körkort är just nu väldigt långa, på många håll upp emot två månader. Och dagens regler gör att den som kuggas riskerar att få göra om även teoriprovet.

Sommaren är högsäsong för nya körkort. På många håll i landet finns inga lediga uppkörningstider på flera veckor. Värst är det i Malmö där nästa lediga tid finns först den 27 september.

2008 ändrade Transportstyrelsen reglerna, så att teoriprovet, som tidigare var giltigt i ett år, nu förfaller redan efter två månader. Den som misslyckas med sin uppkörning och inte hinner få tid för ett nytt prov i tid, tvingas betala för och skriva ett nytt teoriprov, även om det första godkändes

På Trafikverket är problemet med sommarköerna välkänt.
– Vi har haft det här problemet i alla tider och vi vet inte hur vi ska komma till rätta med det. Vi jobbar så mycket övertid vi kan och tar in extra personal. Vi gör precis allt vi kan, säger Christer Viberg, tillförordnad chef för förarprov på Trafikverket.

En bidragande orsak är enligt honom att eleverna inte är tillräckligt förberedda.
– Hade fler klarat uppkörningen på första försöket hade det blivit lättare för alla.

Fick du vänta länge på att få köra upp?

NYA REGLER

2008 infördes det så kallade sammanhållna provet för den som ska ta körkort. Det innebär att teori och uppkörning bokas samtidigt. Misslyckas ett av proven får eleven ändå göra det andra men måste göra om det underkända provet inom två månader, annars måste båda proven göras om.
Föreligger särskilda omständigheter kan det göras undantag från tvåmånadersregeln.
De nya reglerna infördes för att få närmare koppling mellan teori och praktik och på så vis öka trafiksäkerheten.
Tidigare var man tvungen att ha ett godkänt teoriprov innan man fick boka uppkörning. Teoriprovet var då giltigt i ett år.


Källa: Transportstyrelsen (TT)

Annons: