Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Allt om bilar>Trafik

Publicerad 26 jun 2019 18:21

Undersökning: Minskad bilkörning oroar företag

Inom byggbranschen uppger tre av fyra företag att försäljningen skulle minska om var fjärde bilresa hos de anställda upphörde.

Inom byggbranschen uppger tre av fyra företag att försäljningen skulle minska om var fjärde bilresa hos de anställda upphörde.

Nästan två av fem företag tror inte att de skulle överleva om de tvingas välja bort var fjärde bilresa. Detta enligt en undersökning från Skop, beställd av Motorbranschens riksförbund (MRF).

– Utan bilen stannar företagen, säger Charlie Magnusson, informationschef på MRF.

Enligt ett riksdagsbeslut ska trafikens koldioxidutsläpp minska med 70 procent från 2010 till 2030. Bland åtgärderna föreslår Trafikverket att personbilstrafiken ska minska med upp till 25 procent till år 2030, enligt Motorbranschens riskförbund.

Intresseorganisationen har därför beställt en undersökning från Skop om hur företags sysselsättning, försäljning och överlevnad skulle påverkas om de tvingades välja bort var fjärde bilresa. 

LÄS MER: Utsläppen ökar – svårt att nå klimatmålen  

Den visar att nästan två av fem företag (38 procent) inte vet om de skulle överleva utan den där fjärde bilresan. För företag på landsbygden är siffran ännu högre – där upplever 46 procent oro över företagets överlevnad. Även de ägarledda företagen sticker ut med större farhågor i frågan.

Två av fem tror anställningar minskar

Nästan två av fem företag (39 procent) uppger att anställningarna skulle minska, medan två procent tror att de skulle anställa fler.

Över hälften av företagen (53 procent) uppger att antalet anställda inte skulle minska till följd av att dra in var fjärde bilresa, och fem procent att de inte vet hur det skulle påverka antalet anställda.

Företagen utanför storstäderna uppger i högre grad att de skulle drabbas – 47 procent svarar att antalet anställda skulle minska.

– Bilen har mycket stor betydelse för företagsamhet och sysselsättning. Den behövs för att anställda ska kunna ta sig till jobbet, för att kunder ska kunna besöka företagen och för att företagen ska kunna utföra och leverera olika typer av varor och tjänster, säger Charlie Magnusson.

LÄS MER: Lastbilstrafik ligger bakom ökade utsläpp 

Oro över minskad försäljning

Nästan vartannat företag (48 procent) uppger att försäljningen skulle minska. Farhågorna om försäljningstapp är ännu större hos företagen utanför storstäderna. Här uppger 58 procent att försäljningen skulle minska om var fjärde bilresa hos de anställda upphörde.

Fyra procent tror att försäljningen tvärtom skulle öka. 45 procent menar att det inte alls skulle påverka försäljningen och fyra procent uppger att de inte vet hur den skulle påverkas.  

LÄS MER: Utsläppskraven kommer att höja priserna på nya bilar 

Hos företagen inom byggbranschen uppger tre av fyra (76 procent) att försäljningen skulle dala ifall att var fjärde bilresa drogs in.

– Det finns många sätt att möta riksdagens krav på minskade utsläpp med såsom nya bränslen, effektivare motorer och ökad elektrifiering – men att begränsa biltrafiken skulle få stora negativa konsekvenser för samhället. Trafikverket kan knappast ha tänkt igenom konsekvenserna av ett sådant förslag, säger Charlie Magnusson vidare.

Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket, säger att myndighetens roll är att genomföra de uppdrag de blivit ålagda.

– Vi har kommit fram till att för att nå klimatmålen så behövs det tydligare styrmedel och det är det vi kikat på. Hur det sedan tas emot av externa parter – där kommer inte vi in, säger hon, och tillägger:

– Vi har inte föreslagit hur styrmedlen ska se ut, utan det måste arbetas vidare med.