Transportstyrelsen: Allt fler blir av med körkortet

En av polisens nykterhetskontroller. Antalet som blir av med körkortet ökade under 2019.
Foto: JONAS LEMBERG

Antalet återkallade körkort var fler 2019 än på många år. Flest hade Stockholm, men Uppsala och Norrbotten stod för de största ökningarna.

– Fler förare fastnar i kontrollerna, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

Bland orsakerna till tappade körkort ökar rattfylleri mest.

36 692. Så många körkort återkallades 2019 och det är den största siffran på många år. Bland annat så är det en ökning med 6 procent jämfört med 2018.

– Vi ser ett ökat inflöde av ärenden från polisen vilket förklarar ökningen av antalet återkallelser. Fler förare fastnar i kontrollerna, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

Bland orsakerna är det rattfylleri/drograttfylleri (återkallelsegrund 1) som står för den största ökningen – 13,1 procent.

En ljusglimt är att smitningar minskat med nästan 15 procent.

Transportstyrelsen plockade flest körkort i Stockholm

I en jämförelse mellan 2018 och 2019 blir de geografiska förändringarna i statistiken tydliga. Uppsala och Norrbotten är de län där återkallelserna ökat mest, 15,6 respektive 12,4 procent. Samtidigt minskar de i Blekinge och Dalarna – 6,7 och 4,9 procent.

Flest återkallelser totalt, 7 837, hade Stockholms län. En ökning med drygt 10 procent.

– Vi kan konstatera att inflödet av körkortsärenden varierar mellan länen, så har det även varit under tidigare år. Det finns en tydlig koppling mot polisens arbete som kan skilja sig åt i olika delar av landet och därmed ge en viss förklaring till skillnaderna, säger Åsa Bergqvist.

Så återkallades körkort i Sverige

Län – Antal 2018 – Antal 2019

Blekinge län: 582 – 543

Dalarnas län: 1 022 – 972

Gotlands län: 196 – 216

Gävleborgs län: 1 130 – 1 108

Hallands län: 1 132 – 1 193

Jämtlands län: 528 – 523

Jönköpings län: 1 327 – 1 394

Kalmar län: 879 – 956

Kronobergs län: 917 – 957

Norrbottens län: 1 009 – 1 134

Skåne län: 4 755 – 5 070

Stockholms län: 7 013 – 7 837

Södermanlands län: 1 071 – 1 168

Uppsala län: 1 102 – 1 274

Värmlands län: 1 030 – 1 126

Västerbottens län: 992 – 1 036

Västernorrlands län: 1 034 – 1 006

Västmanlands län: 1 056 – 1 083

Västra Götalands län: 5 150 – 5 460

Örebro län: 1 189 – 1 142

Östergötlands län: 1 503 – 1 494

Källa: Transportstyrelsen

Här kan ni se hur återkallelserna sett ut historiskt fram till 2017, efter återkallelsepunkt. Det vill säga listade efter orsak.

Annons: