Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Allt om bilar>Trafik

Publicerad 27 maj 2018 17:00

Trängsel och parkeringsbrist: Här är politikernas lösningar

Här är politikernas lösningar på trängsel och parkeringsbrist.

Här är politikernas lösningar på trängsel och parkeringsbrist.

Foto: Montage

Trängsel, köer och brist på parkeringar är stora problem för trafikanter i Stockholm. I och med att Stockholmarna, och därmed bilarna, blir fler minskar inte problemen i omfattning.

Samtidigt är miljözoner och utsläpp från trafiken också heta politiska frågor. Snart är det val, och det här vill lokalpolitikerna i Stockholm göra med trafiken.

Allt om Bilar har frågat representanter för alla nio partier i Stockholms stadsfullmäktige om två heta frågor i trafikpolitiken:

Miljözonerna har varit omdiskuterade sedan regeringens presentation av dem tidigare i vår – vill partierna ha miljözoner i Stockholm?

Stockholms stad har antagit ett mål om att vara fossilfritt 2040 – hur vill partierna att det ska uppnås?

Enligt en undersökning med 1447 svar från Allt om Bilars läsare som bor i Stockholm är de största problemen köer och trängsel samt brist på parkeringsplatser som dessutom är dyra. Därför har vi också frågat partierna följande:

Hur vill ni minska trängseln och köerna i Stockholmstrafiken?

Hur vill ni förbättra parkeringssituationen i Stockholm?

Här kommer partiernas svar, vilket kan vara en viktig vägledning inför höstens val.

 

"Kommunen måste ta mer ansvar för att samordna vägarbeten och projekt"

Foto: Peter Knutson

Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd, Moderaterna.

– Miljözoner kan vara ett verktyg för att förbättra luftkvalitén, men tidsplanen som nu finns är för snäv. Frågan är om åtgärden står i proportion till utfallet, vilket är jättesvårt att säga i nuläget.

– För att uppnå miljömålen behöver vi bejaka den teknikutveckling som redan pågår i en rasande fart. Vi behöver till exempel se till att det finns laddinfrastruktur för elbilar. Där vill vi bygga mer och snabbare än vad dagens majoritet vill.

– För att minska trängseln och köerna måste vi få till ett fungerande ringledssystem genom en östlig förbindelse. Simuleringar har visat att det kan få ner trafikmängden på vissa platser i stan med 30-40 procent. Alla vägarbeten och projekt som pågår i stan bidrar också till trängseln, och i dag är de för dåligt samordnade. Därför vill vi tillsätta en kommunal tjänsteman med ansvar för att samordna de projekt som pågår. Vi vill också utreda om det finns sträckor där mc och moped skulle kunna få köra i kollektivtrafikfält på vissa platser.

– Vi är emot en del av de förändringar som majoriteten gjort av parkeringssystemet. De tar till exempel bort gatuparkeringar utan att göra konsekvensanalyser. Majoriteten verkar utgå från att om man tar bort en parkeringsplats försvinner också bilen.”

"Bygg infartsparkeringar för att göra det mer attraktivt att åka kollektivt"

Foto: Karolina Furtenbach

Mikael Valier, gruppledare i trafiknämnden, Kristdemokraterna

– Vi är glada över att regeringen har gett oss verktyget miljözoner, en vacker dag kan det behövas. Just nu har vi dock renare luft än på mycket länge så det är alltför tidigt att svara på exakt hur det blir med zonerna. Det kan bli så att det införs på vissa gator, till exempel på Hornsgatan där vi i dag har dubbdäcksförbud.

– Möjligheterna för att ladda elbilar behöver utökas, det finns löjligt få laddstolpar i dag. Vi ska också satsa mer på kollektivtrafiken och där ingår båttrafiken. Det är svårt att få ekonomi i kollektivtrafik på vattnet men ibland är det värt det. 

– Vi måste ha färre bilar i Stockholm, både för miljön och klimatet och för trängseln. Det gör vi genom att göra cykling, kollektivtrafik och bildelning attraktivt, inte genom att reta bilister som det nuvarande trafikborgarrådet gör. För att avlasta trafiken i innerstaden är en östlig förbindelse viktigt. Det måste inte handla om en motorvägstunnel, varför inte en bro med flera våningar och plats för buss, cyklar, mc och moped?

– Det är mycket viktigt att vi bygger fler infartsparkeringar, så att man kan ta bilen till kollektivtrafiken. De måste vara säkra, trygga och får inte kosta för mycket, då kommer folk att ta bilen och kanske parkera gratis på jobbet i stället. Vi måste lösa det här tillsammans med kranskommunerna för att göra det mer attraktivt att åka kollektivt.

"Utveckla en kommunal parkeringsapp"

Foto: Liberalerna

Patrik Silverudd, gruppledare i trafiknämnden, Liberalerna

– Stadens invånare måste kunna andas luften utan att behöva dö i förtid. Samtidigt kan man inte stänga av innerstan för bilar som för några år sedan var miljöklassade, till oklar nytta. Man vet ännu inte vad som är mest effektivt men vi är positiva till tanken med klokt utformade miljözoner.

– Det viktigaste för att fossilfria bilar ska bli standard är fler laddstolpar, det finns i dag alldeles för få och vi går till val på att fördubbla antalet laddstolpar under nästa mandatperiod.

– Det viktigaste vi kan göra för att förbättra situationen för trafiken i stan är att bygga en östlig förbindelse. Då får vi bort bilar från innerstaden och får på köpet bättre luftkvalitet.

– Vi vill att kommunen tar fram en egen parkeringsapp där man i realtid kan se hur många bilar som är parkerade i ett visst område. Tekniken finns redan, det handlar bara om att utveckla det. En sådan app skulle också göra det möjligt med dynamiska parkeringsavgifter, där det blir billigare att stå där det är få bilar och dyrare där det är fullt.

LÄS MER: Dieselförbud och fordonsskatt – så vill partierna göra med din bil 

”Inget dieselförbud till 2020 om vi får bestämma”

Foto: Centerpartiet i Stockholms stad

Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet.

– Vi har varit pådrivande bakom miljözonerna men är kritiska över hur regeringen och majoriteten i Stockholm har hanterat det. Nu sprids det myter och rykten vilket skapar osäkerhet bland bilägare. På lång sikt är vårt mål att vi inte ska ha fordon i innerstaden som bidrar med farliga partiklar, men det är inte realistiskt att förbjuda alla dieselbilar inom mindre än två år. Något dieselförbud till 2020 blir inte verklighet om vi får vara med och bestämma.

– Bussarna måste prioriteras högre för en bra kollektivtrafik. Vi vill gå längre för att bussen ska bli ett snabbt och pålitligt färdmedel. Det gör vi bland annat genom signalprioritering och fler egna körfält för bussar. Vi har också varit pådrivande kring att bygga ut pendelbåtstrafiken, där har vi en outnyttjad potential.

– En stor del av trafiken i innerstaden är yrkestrafik och där kan vi bli bättre på logistik. En lösning är omlastningscenter utanför staden, en annan är tysta ellastbilar som kan köra på kvällen eller natten.

– Vi minskar trafiken i staden genom att bygga ut infrastrukturen genom en östlig förbindelse. Tekniken ligger så långt fram att vi kan investera i vägar utan att det leder till ökade utsläpp. Bilar som inte bidrar med utsläpp av farliga partiklar är inte problem.

"Vi är emot miljözoner – de drabbar människor ekonomiskt"

Peter Wallmark, distriktsordförande, Sverigedemokraterna.

– Vi är emot införandet av miljözoner. Vår luft är internationellt sett bra, och zonerna drabbar människor och företag ekonomiskt när det sker en så snabb omsvängning av direktiven. Det är inte trovärdigt när en sak kommuniceras från politikerna ena dagen och en helt annan nästa. Miljöpolitik ska vara långsiktig, hållbar och ekonomiskt.

– Trängseln minskar om de som reser i Stockholm får bättre alternativ till bilen genom utökad kollektivtrafik. Främst genom utbyggd spårtrafik men även genom utvecklad vattentrafik. 

– Att bygga kringfartsleder, till exempel Förbifart Stockholm och en östlig förbindelse, är också viktigt så att de som bara ska köra igenom Stockholm inte behöver åka igenom innerstaden.

– Det är också viktigt att utöka tillgången till infartsparkeringar och att bevara och utveckla befintliga garage. Vid nybyggnation ska det alltid ställas krav på att det byggs garage under jord.

”Biltrafiken måste minska med 30 procent till 2040”

Foto: Fredrik Hjerling

Daniel Helldén, trafikborgarråd, Miljöpartiet

– Miljözonerna behövs, vi måste få ordning på Stockholmsluften. Jag bedömer att vi ska införa dem så snart som det är möjligt, alltså redan 2020. Vi vet att det finns över tusen förtida dödsfall på grund av kväveoxiderna så det finns ingen anledning att vänta.

– För att nå utsläppsmålen måste biltrafiken minska med ungefär 30 procent. Därför är vi med och finansierar utbyggd tunnelbana och spårväg och har satsat en miljard på cykelinfrastruktur. Vi vill också se trängselskatt på fler platser, bland annat Södra länken, för att göra det mindre attraktivt att köra bil.

– Om 30 procent av biltrafiken försvinner finns ändå 70 procent kvar och de bilarna måste gå på el, gas eller biodrivmedel. Det vi kan göra politiskt är att bygga ut laddinfrastrukturen. I dag äger staden 100 laddstolpar, och vi lovar att den siffran ska vara 500 till 2020. 2030 behöver vi mellan 15 000 och 25 000 laddstolpar för att klara elbilsomställningen, och det ska vi fixa.

– Vi har infört flera system för bättre tunga transporter. Ett av dem går ut på att lastbilar som kommer till Stockholm kör ner i ett garage där lasten packas om till en ellastbil. Ellastbilen kör sedan tyst ut varorna i stan, vilket gör att den kan köra på kvällen och därmed minskar trängseln.

LÄS MER: Årets gräns för trafikutsläpp i Stockholm redan nådd 

”Vi vill bygga 5000 fler parkeringsplatser de kommande fem åren”

Foto: Magnus Selander

Jan Valeskog, trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

– Det är bra att instrumentet med miljözoner finns, men i dagsläget är frågetecknen och oklarheterna många. Vi vet i dagsläget inte hur stora samhällskostnaderna är och hur mycket bättre luftkvalitén faktiskt blir. Därför pågår nu en utredning om detta, och en slutrapport kommer i oktober.

 – Det finns all anledning att vara optimistisk om utsläppsmålet, jag är övertygad om att vi kommer att nå det. Vi gör det genom fler elfordon, vilket vi kan uppnå politiskt genom att bygga fler laddstationer. Här måste dock branschen vara med, eftersom det är så pass dyrt. Vi ska också se till att alla Stockholms stads upphandlingar av fordon görs med miljöfordon.

– För att minska trängseln vill vi värna trängselavgiften. Det finns en myt om att den inte ger någon effekt, men den senaste höjningen har minskat trafiken i innerstaden med fem procent. Det regleras dock på nationell nivå.

– Sedan förra valet har det byggts cirka 2000 nya parkeringsplatser i Stockholm. Samtidigt utnyttjas de platser som redan finns fyra procent bättre, vilket motsvarar 3000 platser. För de kommande fem åren planerar vi för cirka 5000 ytterligare parkeringsplatser.

"Pengarna från trängselskatten ska gå till kollektivtrafiken"

Foto: Malcolm Jacobson

Rikard Warlenius, miljöpolitisk talesperson, Vänsterpartiet

– Miljözoner är tyvärr nödvändiga för att förbättra luftkvaliteten i Stockholm och för klimatet. Just nu överskrids värdena för kväveoxider och partiklar vilket kostar människoliv. Vi vill införa miljözoner snarast möjligt men exakt var och hur är svårt att svara på. Stockholms stad ser nu över hur miljözoner kan införas och vi vill invänta den informationen.

– Vi får färre att välja bilen genom satsningar på kollektivtrafiken och bättre cykelmöjligheter. Pengarna från trängselskatten går i dag till dyra motorvägssatsningar, där vill vi att den går till kollektivtrafiken i stället. Om vi bygger fler vägar väljer fler bilen.

– Trängsel minskar om färre väljer bilen. Då kan som verkligen behöver köra bil, till exempel yrkestrafiken, komma fram lättare än i dag. Vi vill bygga ut boendeparkeringar i ytterstaden och ha fler infartsparkeringar. Då blir det lätt att byta till kollektivtrafik i stället för att köra över hela staden.

– Vi vill också öka samordningen av varutransporter för att minska antalet lastbilar på gatorna. Det kan bland annat ske genom samlastningscentraler belägna längst infartsleder och järnvägsspår, där godset packas och körs ut i fullastade miljölastbilar.

”Vi vill ha miljözoner i hela eller stora delar av innerstaden”

Foto: Caisa Bromberg

Malin Ericson, trafiknämnden, Feministiskt initiativ

– Vi är positiva till miljözoner, det är ett av flera viktiga sätt att minska utsläppen. I nuläget vill vi avvakta den utredning som Stockholms stad har tillsatt men vi vill ha zoner i hela eller stora delar av innerstaden.

– Det krävs medel på nationell nivå för att få ner utsläppen, och där vill vi införa ett förbud mot nyförsäljning av fossildrivna bilar inom en nära framtid. Det Stockholms stad kan göra är att fortsätta bygga ut cykelinfrastrukturen, vi ska ha parkeringar och cykelbanor av hög standard. I Stockholm är det möjligt för de allra flesta att vara bilfria.

– Vi måste också sluta bygga motorvägar för bilar, ju mer vi bygger för bilen ju fler tar bilen. Om fler går, cyklar eller åker kollektivt blir det en bättre trafiksituation för till exempel funktionsnedsatta eller företagare som verkligen måste ta bilen. Vi vill begränsa biltrafiken och göra det möjligt för fler att i stället åka kollektivt.

På sin hemsida skriver F! följande om trafik: ” En stad byggd för bilismen är en ojämlik stad, eftersom bilanvändningen skiljer sig utifrån faktorer som kön, ålder och inkomst. I bilarna sitter medelålders män med goda inkomster, på väg till och från arbetet. I de allmänna färdmedlen trängs kvinnor, barn, ungdomar, äldre och låginkomsttagare. Snöröjning ska ske med utgångspunkten att trottoarer, gångvägar, cykelbanor och cykelleder prioriteras framför vägar för motorburen trafik.”

LÄS MER: Polisen om trafiken: Största problemet är mobilerna