Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Allt om bilar>Trafik

Publicerad 15 maj 2019 17:29

Svensk studie: Din övervikt kan bero på trafikbuller

Om du till exempel bor nära vältrafikerade E18 i Västerås kan ditt midjemått öka.

Om du till exempel bor nära vältrafikerade E18 i Västerås kan ditt midjemått öka.

1/2

Foto: SHUTTERSTOCK/HENRIK ISAKSSON

Essingeleden i Stockholm, en av Sveriges mest trafikerade vägar.

Essingeleden i Stockholm, en av Sveriges mest trafikerade vägar.

2/2

Foto: STEFAN SÖDERSTRÖM

Bilar anses vara roten till mycket ont och nu har man funnit ett samband mellan buller från bland annat bilar och människors bukfetma.

Om du är överviktig kan det alltså bero på att du bor nära en trafikerad väg, enligt en svensk studie.

Bilar och andra motorfordon är ständigt under lupp. Bilars avgaser sägs påverka människor i hög utsträckning, enbart Europas dieselbilar är enligt studier orsaken till över tio tusen förtida dödsfall, och avgaserna i kombination med trafikbuller har bevisats leda till större utbredning av demenssjukdomar. Buller har i studier också bevisats ge ökad risk för hjärtinfarkt, stress och sömnstörningar.

Nu visar en ny studie, utförd på drygt fem tusen personer i fem kommuner i Stockholm, att människor som bor vid gator med mycket trafikbuller i genomsnitt får större midjemått än personer vid gator med lugnare trafiksituation. Dock visar studien att trafikbuller inte leder till lika utökat midjemått som hos personer som störs av flygbuller.

– Att det framför allt är midjemåttet som ökar är ett tecken på att problemet är stressrelaterat. Övervikt som har med stressmekanismer att göra ger mera bukfetma, säger Göran Pershagen, professor i miljömedicin vid Karolinska institutet, till TT.

Studien baseras på förhållanden mellan 1991 och 2006 och påbörjades som en undersökning om diabetes. I studien har hänsyn tagits till andra riskfaktorer som påverkar människors viktutveckling.

LÄS ÄVEN: Ny statistik – här är världens farligaste vägar 

WHO har lägre riktvärden än Sverige

Världshälsoorganisationen WHO skärpte under 2018 riktvärdena för trafikbuller i bostäder, dock sänkte Sverige samma riktvärden ett år tidigare för att underlätta för nybyggnation av bostäder.

Medan WHO:s riktvärde är 50 decibel, medelvärde mätt under ett dygn vid bostadens fasad, är Sveriges riktvärde 60 decibel. Decibelskalan är logaritmisk vilket innebär att en ökning med tio decibel är en tiofaldig effektökning av ljudbilden.

– Vi bygger in oss i framtida bekymmer, säger Kerstin Persson Waye, professor i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet, till TT.

Utan att forskare har kunskap om varför är människor numera mer känsliga för låga bullernivåer än förr. Man tror att det kan ha ett samband med den större stresspåfrestning som samhället upplever i allmänhet.

LÄS ÄVEN: Studie visar att fler ettåringar sätts framåt i bilen