Studie: 4 av 5 använder mobilen när de kör bil

Mobilanvändande vid bilkörande. Stor oro för många, samtidigt gör det nästan alla
Foto: FOTOLIA
Foto: STEFAN HYTTFORS

Varannan svensk bilist tycker de kör bättre än andra – och det som oroar mest i trafiken är dåliga förare och att medtrafikanterna använder mobilen, enligt Sifo.

Samtidigt svarar 78 procent att de använder mobilen när de kör bil.

Regeringen har tidigare annonserat att de vill totalförbjuda telefonanvändning i samband med bilkörning.

Det ligger nära till hands att fundera kring självinsikten hos svenska bilförare vid genomläsning av Sifos nya billivsundersökning, beställd av Mekonomen.

De två största orosmomenten för bilisterna i trafiken är att andra är dåliga förare – samt att medtrafikanterna ska sitta och använda mobiltelefonen när de kör bil.

Samtidigt erkänner nästan 4 av 5 bilister att de själva använder mobilen vid körning.

– Det är oroväckande. Oavsett vad du gör med mobilen så tar det uppmärksamhet från körningen så använd alltid handsfree och ställ in gps:en innan du startar, säger Gabriella Granholm, kommunikationsansvarig på Mekonomen.

LÄS ÄVEN: Högre risk att män är inblandade i dödolyckor 

Manliga bilister tycker att de kör bäst

Undersökningen visar också att nästan varannan bilförare tycker att det kör bättre (eller mycket bättre) än medtrafikanterna. Bara 4 procent erkänner att de nog kör sämre.

Bäst självförtroende verkar de manliga bilisterna ha – 58 procent menar att de kör bättre än andra. 


LÄS ÄVEN: Regeringen vill stoppa mobilprat i bil


Självförtroendet (eller kanske insikten om den egna kompetensen) förändras med åren. Av bilförarna som är över 60 år anser bara 35 procent att de kör bättre än andra.

– Det är ett intressant resultat eftersom man ofta blir en säkrare bilförare ju mer van man är. Så i praktiken borde 60-plussarna vara de med störst självförtroende i trafiken, säger Gabriella Granholm.

LÄS ÄVEN: Unga män farligast i trafiken – äldre säkrast

Bilister som inte håller avstånd stör mest

Det som stör svenska bilister mest är förare som inte håller tillräckligt stort avstånd till framförvarande bil. På en säker andraplats kommer förstås irritationen över de som inte verkar veta hur en blinker ska användas.

– En bra grundregel för säkert avstånd är att alltid ligga minst tre sekunder bakom fordonet framför. Det vill säga ni ska passera samma riktmärke med minst tre sekunders marginal, annars är det läge att sänka farten. Vid halka eller regn behöver marginalen förstås vara ännu större, säger Gabriella Granholm.

Sifos billivsundersökning

Vad oroar dig mest i trafiken?

Andra bilister som är dåliga förare: 51 procent

Andra bilister som använder mobilen under bilkörning: 44 procent

Andra bilister som är alkoholpåverkade: 44 procent

Vara med om en viltolycka: 29 procent

Dåligt väglag: 20

(Flera val fick göras.)


Använder du mobiltelefonen medan du kör bil?

Ja, vid enstaka tillfällen: 47 procent

Ja, men bara när jag sitter i bilkö: 15 procent

Ja, med jämna mellanrum: 11

Ja, dagligen: 5 procent

Nej, det har aldrig hänt: 22


Vad stör du dig mest på hos andra trafikanter?

Håller inte tillräckligt avstånd: 32 procent

Blinkar för sent/aldrig vid sväng eller filbyte: 29 procent

Kör för fort: 9 procent

Kör för långsamt: 8 procent

Håller inte till höger vid flerfiliga vägar: 5 procent


Hur bedömer du din bilkörning jämfört med snittet?

Lika bra: 47 procent

Bättre: 33 procent

Mycket bättre: 14 procent

Något sämre: 3 procent

Mycket sämre: 1 procent

Vet ej: 2 procent


Mekonomens Billivsundersökning genomfördes den mellan den 30 maj och 5 juni 2017 av Kantar Sifo på uppdrag av Mekonomen. 1 193 bilägare över 18 år har svarat genom en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt. Samma undersökning är även genomförd i Norge samma period.

Annons: