SD sågar dieselförbudet: ”Blir väldigt dyrt att ha bil”

Att tanka bensin och diesel kan bli svårt framöver.
Foto: Shutterstock
Lorentz Tovatt, Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson.
Foto: Philip Lantz
Rickard Nordin, Centerpartiets klimatpolitiska talesperson.
Foto: Centerpartiet
Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson.
Foto: Riksdagen

Den tillträdande regeringen har slutit en överenskommelse med C och L. 

En av punkterna handlar om att förbjuda försäljningen av nya bensin- och dieselbilar om elva år.

– Det kan innebära att det blir väldigt kostsamt för de som måste ha en bil, säger Martin Kinnunen, klimatpolitisk talesperson i Sverigedemokraterna.

I det så kallade 73-punktsprogrammet som regeringen kommit överens om med Centerpartiet och Liberalerna finns fler punkter som handlar om miljö och klimat. Och en av dem kan komma att få stora konsekvenser för svenska bilister. Där står bland annat följande:
”Det kommer från år 2030 inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar. Förslaget ska utredas 2019, och kräver ett godkännande av EU-kommissionen”.

– Vi är jättenöjda med att ha en överenskommelse om förbud på plats. Det är viktigt är att ge branschen en långsiktighet och därför tycker vi att ett förbud till 2030 är rimligt, säger Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson i Miljöpartiet.

Inget av partierna som står bakom överenskommelsen drev frågan om ett förbud innan valet. Det enda parti som gjorde det var Vänsterpartiet, som lagt ett förslag om ett liknande förbud redan till 2025.

– Regeringen, C och L har snott ett Vänsterpartiförslag, men skjutit på det med fem år. Det vill vi naturligtvis vässa, men det är ändå betydligt bättre än vad det hade blivit med en Kristersson-regering, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, i en livesändning på Facebook.

Regeringens föreslår förbud: ”Bränslebyte räcker inte"

Att fokusera på ett förbud mot bilar med förbränningsmotorer är inget som alla partier som står bakom överenskommelsen drev.

– Vår målsättning är att ingen ska vilja köpa en bensin- eller dieselbil 2030, men ett förbud är inget som vi förordade. Vi vill fokusera på bränslet i stället för motortypen. Men vi fick ge med oss på den här punkten för att få igenom annat i överenskommelsen, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson i Centerpartiet.

Åtgärder för bränslebyte finns också med i programmet, genom satsningar på fossilfri laddning och tankning samt investeringar i biogas. Men det räcker inte, enligt Lorentz Tovatt.

– Det är jätteviktigt att få förbudet på plats. Fokus måste vara både på bränslet och på bilarna, och det är precis vad den tidigare regeringen har gjort. Vi har redan reformer på plats för att ställa om både bränslet och bilarna, säger han.

Men förslaget möter inte bara kritik från bilbranschen, utan också från oppositionspartierna.

– Det är ett väldigt radikalt förslag och jag tycker att man ska försiktig med att spå teknikutvecklingen på det här sättet. Det är helt enkelt orealistiskt att ha ett förbud på plats redan om elva år, säger Martin Kinnunen, klimatpolitisk talesperson i Sverigedemokraterna.

Vad kan konsekvensen bli om ett förbud blir verklighet?

– Det kan bli svårt för många som bor i vissa delar av landet att ha en bil, och det kan bli väldigt kostsamt för de som måste ha en bil, säger Martin Kinnunen.

LÄS MER: Bilbranschen kritisk mot regeringens säljstopp 

Förbudet måste godkännas av EU-kommissionen

Eftersom vi är medlemmar i EU kommer Sverige ensamt inte kunna genomföra ett förbud. Regeringen måste få ett godkännande av EU-kommissionen.

– Om det går att genomföra enligt EU-lagstiftningen återstår att se, det kommer vara en del av utredningen. Men vi vet att vi har bundsförvanter, till exempel den danska regeringen som har en liknande inställning som vi. Jag både tror och hoppas att ett förbud är möjligt, säger Lorentz Tovatt.

I överenskommelsen står också att regeringen kommer att driva ett motsvarande förbud i hela EU. Men det kommer att bli svårt att genomföra, tror Martin Kinnunen.

– Det är utsiktslöst att tro att EU skulle gå med på ett så här stort handelshinder. Det finns inget liknande exempel på det, det är givet att man kommer ha samma regler inom EU. Och det är inte mycket som tyder på att hela Frankrike och Tyskland skulle vilja verka för ett förbud mot försäljning av alla diesel- och bensinbilar, säger han.

Oklart om laddhybrider, biogas- och etanol bilar omfattas

En annan fråga är vilka bilar som ska omfattas av ett förbud. I punktprogrammet står det "bensin- och dieseldrivna bilar", men frågan återstår om det gäller laddhybrider, dieselbilar som körs på HVO, eller biogas- och etanolbilar som också går att köra på bensin.

– Det är just det som ska utredas. Huvudsyftet är effektivisering och omställning av fordonsflottan, och vi kommer behöva göra avvägningar. Inte minst när det gäller biogas, men vi är också beredda att titta på undantag för till exempel etanolbilar, säger Lorentz Tovatt.

Svårigheten med gränsdragning är en av anledningarna till att Centerpartiet inte drev frågan om ett förbud.

– Det är bränslet som står för utsläppen, det går exempelvis att köra en dieselbil på rent förnybara bränslen. Det hade varit möjligt och önskvärt att fokusera på det, säger Rickard Nordin.

Bara två procent rena elbilar 2018

Förra året var två procent av alla nya bilar som såldes i Sverige rena elbilar, och ytterligare sex procent var laddhybrider. Branschen har en prognos som visar att det kommer att andelen laddbara bilar kommer att öka till 13 procent under 2019 och 25 procent till 2021.

– Det är en bra bit kvar till att helt fasa ut bensin- och dieselbilar, men branschen är med på tåget. Drar man ut kurvorna är det långt ifrån omöjligt att inga nya bensin- och dieselbilar kommer säljas 2030, säger Rickard Nordin.

Men om ett förbud även kommer att gälla laddhybrider spelar inte siffran på laddbara bilar så stor roll. Då är det siffran för rena elbilar som är relevant, och den var alltså två procent 2018.

– Efter att bonus-malus infördes under sommaren såg vi en jättestor ökning i försäljningen av elbilar. Den måste så klart bli ännu större, och med politiska förslag kan man förändra marknaden. Under hösten var problemet snarare att det fanns en så stor efterfrågan på elbilar att leverantörerna inte hann få fram alla, säger Lorentz Tovatt.

Tror du själv att förbudet mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar kommer att bli verklighet?

– Ja, jag känner mig helt trygg och säker med att ett förbud kommer att vara på plats till 2030, säger Lorentz Tovatt.

Annons: