Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Allt om bilar>Trafik

Publicerad 18 aug 2017 09:26

Säkra 2+1-vägar slits hårt – spårdjupet ökar drastiskt

På de enfiliga sträckorna av mötesfria vägar slits asfalten snabbt, eftersom alla fordon kör i samma spår.

På de enfiliga sträckorna av mötesfria vägar slits asfalten snabbt, eftersom alla fordon kör i samma spår.

1/2

Foto: LASSE SVENSSON

Att använda befintligt slitlager när vägar byggs om till 2+1-vägar är, enligt VTI, troligtvis olämpligt.

Att använda befintligt slitlager när vägar byggs om till 2+1-vägar är, enligt VTI, troligtvis olämpligt.

2/2

Foto: LASSE SVENSSON

Med så kallade 2+1-vägar minskar dödsolyckorna med 80 procent. Men studie visar att vägbanorna slits snabbt.

– Utvecklingen av spårdjup ökade upp till 60 procent på de enfiliga sträckorna av mötesfria vägar, säger Terence McGarvey, forskningsingenjör på VTI.

De mötesfria vägarna kan ibland orsaka irritation bland bilförare. De enfiliga sträckorna blir lätt en flaskhals. Men vägarna finns av trafiksäkerhetsskäl och där har de varit en succé – dödsolyckorna har minskat med nästan 80 procent.

Allt flyter dock inte på lika bra. En studie av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar nu att de enfiliga sträckorna på de så kallade 2+1-vägarna slits snabbare än traditionella vägar.

– Jämförelser har visat att utvecklingen av spårdjup ökade upp till 60 procent på de enfiliga sträckorna av mötesfria vägar. Det blir färre sidoförflyttningar av fordonen, vilket resulterar i slitage och att belastningen koncentreras till smala spår längs med vägsträckan, säger Terence McGarvey, forskningsingenjör på VTI.

Det handlar helt enkelt om att på de "inkapslade", enfiliga vägsträckorna så rör sig inte fordonen i sidled – alla kör i samma spår. För personbilar handlar det om så mycket som 24 procent mindre sidoförflyttningar.

LÄS MER: Här är Sveriges sämsta vägar – län för län 

Bättre design behövs – men det kostar

– Den accelererade nedbrytningen uppstår på grund av designen. För att minska nedbrytningen behövs en förbättrad design, till exempel breddade mitt- och sidovägrenar som ökar sidoförflyttning av fordon eller modifierade asfaltsblandningar som står emot deformation. Sådana åtgärder kräver dock större initiala investeringsinsatser, säger Terence McGarvey.

Utöver säkerhetsaspekten så var ytterligare ett argument för 2+1-vägarna när de byggdes att ”säkerhetsnivåer liknande de på motorvägar kan åstadkommas till en mycket lägre kostnad än vid en ombyggnation till motorväg eller vägbana med dubbla körfält”.

Men nu behöver alltså de säkrare mötesfria vägarna investeringar för att inte bli spåriga och osäkra. Dessutom menar VTI att de tekniska kraven behöver ökas vid framtida vägbyggen och att det då kanske inte är lämpligt att använda ett existerande slitlager – det vill säga att vägarna måste byggas om mer grundligt. Användande av undermåliga, existerande slitlager kan öka slitaget med 30 procent, enligt VTI:s studie.

LÄS ÄVEN: Här är Kinas nya, galna trafikplats