Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nya hastighetsgränser ska rädda 16 liv per år

Nu sänks hastigheterna på ett flertal vägar. (Bilden är ett montage.)
Foto: ADOBE STOCK / ADOBE STOCK
425 mil att få en lägre hastighetsgräns och 120 mil att få en höjd gräns.
Foto: ADOBE STOCK

Sedan 2008 har Trafikverket arbetat med att justera hastigheterna på de statliga vägarna. Totalt kommer 425 mil att få en lägre hastighetsgräns och 120 mil att få en höjd gräns. 

Arbetet med att säkra upp de svenska vägarna har pågått en längre tid, närmare bestämt elva år. Under 2019 ska totalt 111 mil statlig väg att få en sänkt hastighet från 90 km/timmen till 80 km/timmen. Det kommer vara vägar som är högt trafikerade och saknar mitträcken. Samtidigt höjs hastigheten på 9 mil statlig väg från 90 km/timmen till 100 km/timmen. Detta sker till följd av ombyggnader med mitträcke eller nybyggda motorvägar. Sandra Nordahl, tf enhetschef för nationell samhällsplanering på Trafikverket, ser positivt på de nya återgärderna. 

– Vi jobbar med att nå nollvisionen. Alltså att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. För att nå dit behöver vi bygga om samt anpassa hastighetsgränserna till vägens säkerhetsstandard. Först då uppnår vi effekt, säger hon. 

Hoppas kunna rädda 16 liv om året

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard har Trafikverket räknat med att kunna rädda 16 liv per år. Sju liv ska kunna räddas med hjälp av omskyltning till en lägre hastighet och nio liv till följd av ombyggnad med mitträcken och nybyggd motorväg.

– Vi ser att det bästa sättet att förhindra kollisioner vid mötande trafik är att avgränsa med hjälp av ett mitträcke. Men att bygga ett mitträcke är dyrt och tar lång tid. Fram tills dess måste vi säkra vägarna på ett annat sätt och då är sänkt hastighet en bra lösning, säger Sandra Nordahl.

Fram till 2025 kommer cirka 120 mil statlig väg få höjd hastighetsgräns och cirka 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Det är ett arbete som kommer ske över hela landet och påverka de mest trafikerade vägarna.

– Det pågående säkerhetsarbetet kommer ske i hela landet. Vissa år kan dock vissa län påverkas mer än andra. Det är främst vid vägar där 2 000 fordon eller mer passerar per dygn som vi behöver sänka hastigheterna för att kunna skapa en säkrare väg, säger Sandra Nordahl.

Kommer det komma upp fler fartkameror på dessa vägar?

– Ja, vi prioriterar att sätta upp fler kameror på dessa sträckor. Det är ett sätt att se till att den nya hastighetsbegränsningen efterlevs. 

Hastigheten kan komma att höjas igen i framtiden

Att sänka hastigheten från 90 km/ timmen till 80 km/timmen påverkar din restid med 50 sekunder per mil. Samtidigt som risken att omkomma minskar med 40 procent om du sänker hastigheten. När det känns som du knappt tar dig framåt på vägarna är dessa upplyftande siffror något att i alla fall ha i åtanke. Samtidigt menar Sandra Nordahl att hastigheterna faktiskt kan komma att höjas igen om säkerhetsåtgärder på vägarna genomförs. 

– Trafikverket strävar efter så bra framkomlighet som möjligt. Men trafiksäkerheten är ett ramvillkor för tillgängligheten. Vi arbetar för ett så tillgängligt Sverige som möjligt men det får inte ske på bekostnad av människoliv.

Annons: