I vinter stoppas gamla dieselbilar i Stockholm

Från 1 februari ska det bli förbjudet att köra med äldre dieselbilar på Hornsgatan i Stockholm, enligt Daniel Helldén.
Foto: AP
Daniel Helldén, Stockholms trafikborgarråd.
Foto: EVA TEDESJÖ

Det är förbjudet att köra med dubbade vinterdäck på Hornsgatan i Stockholm.

Och i vinter blir det också ett förbud mot äldre dieselbilar på samma gata.

– En majoritet i stadsfullmäktige är för att införa miljözoner från och med 1 februari 2020, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén.

De omtvistade miljözonerna är några månader bort. Redan den 1 februari 2020 kan det bli förbjudet att köra med bilar med höga utsläppsvärden på utvalda gator.

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén räknar med att stadsfullmäktige i Stockholm klubbar igenom miljözonerna på sitt sammanträde den 2 september.

– Vi röstade om miljözonerna redan i juni och då blev det en minoritetsremiss. Men det kan det bara bli en gång och då det finns en majoritet i fullmäktige så kommer det den 2 september att tas beslut. Vi har miljözoner på Hornsgatan i Stockholm från och med den 1 februari.

Trafiknämnden i Stockholm beslutade redan i april i år att införa miljözoner. Beslutet kom efter ett regeringsbeslut i mars 2018 om bestämmanderätten samt hur de olika zonerna ska utformas. Men för att införa zonerna krävdes också ett beslut i fullmäktige.

LÄS ÄVEN: Så vill Helldén minska antalet bilar i huvudstaden 

Zonen skärps 1 juli 2022

Stockholms stad vill inför en så kallad miljözon 2 på Hornsgatan vilket betyder ett förbud mot fordon med avgasrening äldre än motsvarande Euro 5 eller Euro 6. 

Regeringen beslutade också 2018 om en automatisk uppgradering av kraven som i miljözon 2 förbjuder dieselbilar och elhybrider med dieselmotor med avgasrening äldre än Euro 6 från och med 1 juli 2022. Skärpningen gäller inte bensinbilar, elhybrider och laddhybrider med bensinmotor, gasbilar eller etanolbilar. Där är lägsta tillåtna reningsnivå Euro 5 även efter 2022.

I vintras fick Daniel Helldén – efter avslöjanden i Dagens Nyheter och Dagens industri – kritik för att han ska ha försökt att gömma undan en utredning gjord av trafikkontoret och miljöförvaltningen. Utredningen visade att kostnaden för att införa miljözoner på Hornsgatan översteg nyttan. Trafikkontorets dåvarande chef Jonas Eliasson fick sparken av kommunstyrelsen vid årsskiftet. Enligt vissa uppgifter låg Helldén bakom sparkningen av Eliasson som ska ha varit alltför kritisk mot miljözonerna. 

Daniel Helldén har tillbakavisat den kritiken och hänvisat till stadsdirektören Magdalena Bosson.

LÄS ÄVEN: ”Miljözoner behövs – men förbud mest ett tomt hot” 

Halva bilparken förbjuds

Socialdemokraterna i stadsfullmäktige låg bakom minoritetsremissen i juni och fick med Eliassons utredning när ärendet gick ut på remiss. Men det tycks inte ha påverkat resultatet.

Med hjälp av bland andra Moderaterna, som var mycket kritiska till Helldéns miljözoner före valet 2018, ser det ut att bli ett förbud mot äldre bilar på Hornsgatan i Stockholm från och med 1 februari 2020.

Enligt analysföretaget Vroom kommer sju av tio bilar som är i trafik i dag inte att klara de tuffa miljökraven i Miljözon 2 efter 2022. Med normal utveckling av bilparken kommer 57 procent av bilparken att få köra i Miljözon 2 efter 1 februari nästa år men bara 55 procent av bilparken efter 1 juli 2022.

Det kommer, enligt regeringens förslag, vara tillåtet att korsa Hornsgatan med en annars otillåten bil.

LÄS ÄVEN: Så kan miljözoner i Stockholm försämra miljön 

Annons: